Bạn Gái Lầu Dưới Xin Ký Nhận - Girlfriend (2020)
[stt/Full 36 VS] [hd/Full 36 TM]
Bạn Gái Lầu Dưới Của Tôi (Bạn Gái Lầu Dưới Xin Hãy Ký Nhận) xoay quanh ngôi sao hàng đầu của công ty Quốc Tế An Ninh là Diệp Phi Mặc vì bị bệnh mà biến mất khỏi tầm mắt khán giả khiến mọi người đoán công ty An Ninh gặp khủng hoảng. Mẹ của Diệp Phi Mặc cho rằng con trai vì người bạn gái cũ mà sinh tâm bệnh nên đã tìm Ôn Tiểu Noãn, một diễn viên quần chúng đóng làm người yêu Diệp Phi Mặc. Tình yêu dần chớm nở trong quá trình hai người diễn, biến kịch giả thành thật.
Diễn Viên: Vương Quan Dật, Từ Hảo, Ngô Hạo Trạch
Số Tập: 36 Tập
Ban Gai Lau Duoi Xin Hay Ky Nhan - Ban-Gai-Lau-Duoi-Cua-Toi-Girlfriend-2020 - Vuong Quan Dat, Tu Hao, Ngo Hao Trach [id] Tập 01;skyphim-VIPTM.net/CbyRnGwwBmKkBGM| Tập 02;skyphim-VIPTM.net/rQUZgfGbPOLOkUE| Tập 03;skyphim-VIPTM.net/bMDFXzqnjXbwBfM| Tập 04;skyphim-VIPTM.net/oRsubbvDjNCShXH| Tập 05;skyphim-VIPTM.net/KaWqxtagcWZSODG| Tập 06;skyphim-VIPTM.net/VyMcCbCuPNYptDd| Tập 07;skyphim-VIPTM.net/kLZevWRSPKpHnST| Tập 08;skyphim-VIPTM.net/WQyeJCQojybEfOq| Tập 09;skyphim-VIPTM.net/yEBqXQsDzBkMoZd| Tập 10;skyphim-VIPTM.net/PNrloXaoodpFvZI| Tập 11;skyphim-VIPTM.net/IgvoidguUpMYEIV| Tập 12;skyphim-VIPTM.net/MuSkDwyBEZmOFbA| Tập 13;skyphim-VIPTM.net/BclHcUayTvPMXQe| Tập 14;skyphim-VIPTM.net/mGtTBdJONilkoPQ| Tập 15;skyphim-VIPTM.net/OPEoavsNKYcquXf| Tập 16;skyphim-VIPTM.net/EXLVikkvueoFrVR| Tập 17;skyphim-VIPTM.net/XYQEEYTGcayqffL| Tập 18;skyphim-VIPTM.net/VnrvqXBVynyWugh| Tập 19;skyphim-VIPTM.net/eJQTPfcfpYVWbRD| Tập 20;skyphim-VIPTM.net/apZuzSTuuRFgpUE| Tập 21;skyphim-VIPTM.net/dJsCiKGSMxGvLXT| Tập 22;skyphim-VIPTM.net/azRpVpwLRcASCvX| Tập 23;skyphim-VIPTM.net/iPIVBqkXncsTtHc| Tập 24;skyphim-VIPTM.net/cLFHOkTjKBVDZfA| Tập 25;skyphim-VIPTM.net/LPzhMRCapAJoADo| Tập 26;skyphim-VIPTM.net/SbUTSAUVBakPHGG| Tập 27;skyphim-VIPTM.net/MfJYqewNXvZEeRk| Tập 28;skyphim-VIPTM.net/NTTBoWLnLRlGJcZ| Tập 29;skyphim-VIPTM.net/MTsKtYMtQChpgOu| Tập 30;skyphim-VIPTM.net/siFPerkJWTJHDKC| Tập 31;skyphim-VIPTM.net/YvbdyInVVaWQwgD| Tập 32;skyphim-VIPTM.net/QsqpDPBOxHquUXo| Tập 33;skyphim-VIPTM.net/PMCzOqfEjJukYwK| Tập 34;skyphim-VIPTM.net/VWJCFDvfKYvEpyy| Tập 35;skyphim-VIPTM.net/bTWuEYCpgZYmpiq| End 36;skyphim-VIPTM.net/hbymZVcQsESBLLD| Tập 01;skyphim.com/EVl2jd6FAoM| Tập 02;skyphim.com/xTiWQNleIEg| Tập 03;skyphim.com/KD9lbQnt81s| Tập 04;skyphim.com/Z8P70aI6zCw| Tập 05;skyphim.com/1_yZ6ncRXqo| Tập 06;skyphim.com/tN1phYtereg| Tập 07;skyphim.com/pbGQKYot6BI| Tập 08;skyphim.com/sVvKtMo5KsY| Tập 09;skyphim.com/3bbbG0PNOCE| Tập 10;skyphim.com/O5wTieLyc-k| Tập 11;skyphim.com/LL6azEJmH_Y| Tập 12;skyphim.com/9eixKfIdsho| Tập 13;skyphim.com/yQVH9mcWjd0| Tập 14;skyphim.com/ihdz-_OneXM| Tập 15;skyphim.com/TNBP_0O1RQQ| Tập 16;skyphim.com/gicNz_LTnqQ| Tập 17;skyphim.com/BmL5eVG90sY| Tập 18;skyphim.com/WkpLmAbvySw| Tập 19;skyphim.com/E60YP4RUW-Q| Tập 20;skyphim.com/ItL-wdPBMRk| Tập 21;skyphim.com/HHADKfCF4g8| Tập 22;skyphim.com/0dy2Wi3six8| Tập 23;skyphim.com/JE35j8U6XbM| Tập 24;skyphim.com/6xYmyL25r4s| Tập 25;skyphim.com/n3BlkPIpQbY| Tập 26;skyphim.com/neHnbIFJGbI| Tập 27;skyphim.com/2XTX6AYFN04| Tập 28;skyphim.com/MNvxQ57JNpk| Tập 29;skyphim.com/RpvRufKJ580| Tập 30;skyphim.com/FhCXP9bMbeE| Tập 31;skyphim.com/1WCcER7dGR8| Tập 32;skyphim.com/cYV5Z4QS-zQ| Tập 33;skyphim.com/VYi-5wQfIWA| Tập 34;skyphim.com/rPoIO7JNTAY| Tập 35;skyphim.com/BSOvUt_CiGs| End 36;skyphim.com/jocbzjjhUBA| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2020
  • Thể Loại:
  • Tình Yêu
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc