Bí Mật Của Thời Gian - Consummation (2020)
[stt/Full 24 VS] [hd/2020]
Bạn học thời cao trung của nam chính Hạ Thập giúp anh trải nghiệm một trò chơi quay về quá khứ mười năm trươc, mục đích để chữa lành vết thương do nữ chính Diệp Tang Du gây ra. Nhưng khi quay lại mười năm trước, Hạ Thập mới phát hiện chân tướng bí mật suốt mười năm về mối tình của hai người.
Diễn Viên: Triệu Dịch Khâm, Lý Hạo Phi, Chu Đại Vi, Vương Nhất Triết, Đổng Tư Di, Hoàng Hinh Dao
Số Tập: 24 Tập
Bi-Mat-Cua-Thoi-Gian-2020, Bi-Mat-Trong-Dong-Thoi-Gian-2020, Trieu Dich Kham, Ly Hao Phi, Chu Dai Vi, Vuong Nhat Triet, Dong Tu Di, Hoang Hinh Dao, Triệu Dịch Khâm, Lý Hạo Phi, Chu Đại Vi, Vương Nhất Triết, Đổng Tư Di, Hoàng Hinh Dao [id] Tập 01;skyphim-VIPVS.net/mNZUOJjaAQMKxWP| Tập 02;skyphim-VIPVS.net/QcwXtdnzBwkgPZl| Tập 03;skyphim-VIPVS.net/hvSbEOpcYqjzpgQ| Tập 04;skyphim-VIPVS.net/nbqXfnCTwmkIuVj| Tập 05;skyphim-VIPVS.net/dUPBzAmwQufZlHY| Tập 06;skyphim-VIPVS.net/YlpskfjmlNqCBkZ| Tập 07;skyphim-VIPVS.net/TTexCWaihKNHvAy| Tập 08;skyphim-VIPVS.net/xHekXjfXvHbCLxy| Tập 09;skyphim-VIPVS.net/BgAdPOcisxRHiyQ| Tập 10;skyphim-VIPVS.net/lZmeFStdjcIhhFK| Tập 11;skyphim-VIPVS.net/EvxUpaabvLIaYwi| Tập 12;skyphim-VIPVS.net/aXosTPisiEaKfTy| Tập 13;skyphim-VIPVS.net/UOneCUJQRqUaKql| Tập 14;skyphim-VIPVS.net/JOBCzWjtlvOwlcP| Tập 15;skyphim-VIPVS.net/RWMWZHbymplWkWi| Tập 16;skyphim-VIPVS.net/bAvLlBiwTGQPuJp| Tập 17;skyphim-VIPVS.net/hihvsjKxdRVMnuu| Tập 18;skyphim-VIPVS.net/UsfudCtJlolDHZA| Tập 19;skyphim-VIPVS.net/TupOKvjxwGqFBUW| Tập 20;skyphim-VIPVS.net/UnrJakmCoWLcXkE| Tập 21;skyphim-VIPVS.net/GKZXExuOCvaleAz| Tập 22;skyphim-VIPVS.net/fzbkyHnRNorxIPv| Tập 23;skyphim-VIPVS.net/VvWEczVlzBwdqZQ| End 24;skyphim-VIPVS.net/LzhSYeCQKWfyjFL| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2020
  • Thể Loại:
  • Tình Yêu
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc