Cẩm Y Chi Hạ - Under The Power (2019)
[stt/Full 55 VS] [hd/Full 55 TM]
Cẩm Y Chi Hạ là phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Lam Sắc Sư Phân. Bộ phim kể về Lục Phiến Môn nữ bổ khoái Viên Kim Hạ (Đàm Tùng Vận) vì một vụ án mà gây thù kết oán với Cẩm y vệ Lục Dịch (Nhậm Gia Luân) có tính cách tàn nhẫn. Triều đình xảy ra vụ án mất cắp ngân lượng, mười vạn lượng bạc được dùng để tu sửa cầu đường đã không cánh mà bay, nữ bổ khoái Viên Kim Hạ phụng mệnh hỗ trợ Cẩm y vệ Lục Dịch cùng đến Dương Châu điều tra, truy tìm số ngân lượng bị mất cắp.
Viên Kim Hạ và Lục Diệp vốn không cùng chí hướng nhưng do việc điều tra vụ án nên phải liên thủ với nhau. Hai người từ chỗ như nước với lửa đã dần có cái nhìn khác về đối phương và sau đó nảy sinh tình cảm, vòng quay số phận từ đó bắt đầu xoay quanh nhau. Tuy nhiên, sự đời không như mong muốn, Viên Kim Hạ chính là cô nhi của vụ án Hạ Ngôn năm xưa, vốn mang mối thù gia tộc nên đã khiến cô nảy sinh khoảng cách với Lục Diệp. Cuối cùng, hai người đã vượt qua thử thách, bỏ lại thù riêng để cùng đối đầu với kẻ địch, vượt qua những trói buộc của xã hội, dũng cảm đến với nhau.
Diễn Viên: Đàm Tùng Vận, Nhậm Gia Luân
Cam Y Chi Ha (2019) - Dam Tung Van, Nham Gia Luan [id] Tập 01;skyphim.com/gaFs6V1fCF8| Tập 02;skyphim.com/2qaGBGh9YsE| Tập 03;skyphim.com/RLDdass6cuE| Tập 04;skyphim.com/CpF1bWgGNtY| Tập 05;skyphim.com/0XMkJeHZb7w| Tập 06;skyphim.com/Ghb497a0BtA| Tập 07;skyphim.com/SfRIobw9n0M| Tập 08;skyphim.com/bmCCNy88O3c| Tập 09;skyphim.com/Y81nku94Gso| Tập 10;skyphim.com/N6-aHCLANHc| Tập 11;skyphim.com/8ou4UzodLRg| Tập 12;skyphim.com/yDuA-si30Mg| Tập 13;skyphim.com/l8LHU5aLz50| Tập 14;skyphim.com/Y9tQV8mbBoY| Tập 15;skyphim.com/sLeDjuQ1sgE| Tập 16;skyphim.com/l7TKkmcr4XA| Tập 17;skyphim.com/J04tw__PZ0g| Tập 18;skyphim.com/HuMsaRvE6tg| Tập 19;skyphim.com/O6PJ27V2I40| Tập 20;skyphim.com/eV7y3B19qN4| Tập 21;skyphim.com/KpkzKgRfERI| Tập 22;skyphim.com/fy0c211Yuo4| Tập 23;skyphim.com/8Lo3FAgVhUs| Tập 24;skyphim.com/3gU6zo4R-Lc| Tập 25;skyphim.com/B0QIsoRZWjk| Tập 26;skyphim.com/DoFz_tNhA8U| Tập 27;skyphim.com/VK9Zaz5olxo| Tập 28;skyphim.com/aAILKn-TQPo| Tập 29;skyphim.com/M2me5qdjp1A| Tập 30;skyphim.com/jvgyW0z39k4| Tập 31;skyphim.com/SSjqgoI6Azo| Tập 32;skyphim.com/LFho_roE0Z8| Tập 33;skyphim.com/oViyP2JL3os| Tập 34;skyphim.com/r5mDo4Tk1qU| Tập 35;skyphim.com/fHHunIwTEUE| Tập 36;skyphim.com/vtstigc7e0A| Tập 37;skyphim.com/229ipVUFnWQ| Tập 38;skyphim.com/oDSMbH_B3eE| Tập 39;skyphim.com/jKt8VN7mnck| Tập 40;skyphim.com/eNSrtFbyDsw| Tập 41;skyphim.com/KTbhaEWixDQ| Tập 42;skyphim.com/EzomjWW2ipA| Tập 43;skyphim.com/VH_sHAofK_o| Tập 44;skyphim.com/JGzv3AzxwEA| Tập 45;skyphim.com/8MvFCck5ebA| Tập 46;skyphim.com/rpitoATRM7k| Tập 47;skyphim.com/eWzq_4jAvE4| Tập 48;skyphim.com/YBbqPGnSfhc| Tập 49;skyphim.com/FZ0gJsYDcyI| Tập 50;skyphim.com/tYh6ZwxyIno| Tập 51;skyphim.com/0t0ET23u1PU| Tập 52;skyphim.com/95nc9IpOFdg| Tập 53;skyphim.com/Ac0xhDI6KU8| Tập 54;skyphim.com/40at7HhotVA| End 55;skyphim.com/9tuU2jUK8nw| Tập 01;skyphim-OK.net/1393713351339| Tập 02;skyphim-OK.net/1397231389355| Tập 03;skyphim-OK.net/1397642300075| Tập 04;skyphim-OK.net/1397642365611| Tập 05;skyphim-OK.net/1404949760683| Tập 06;skyphim-OK.net/1406400793259| Tập 07;skyphim-OK.net/1407187421867| Tập 08;skyphim-OK.net/1408712444587| Tập 09;skyphim-OK.net/1408724372139| Tập 10;skyphim-OK.net/1408724306603| Tập 11;skyphim-OK.net/1409814039211| Tập 12;skyphim-OK.net/1409814170283| Tập 13;skyphim-OK.net/1409814301355| Tập 14;skyphim-OK.net/1410856782507| Tập 15;skyphim-OK.net/1419870145195| Tập 16;skyphim-OK.net/1419870210731| Tập 17;skyphim-OK.net/1421207210667| Tập 18;skyphim-OK.net/1421207276203| Tập 19;skyphim-OK.net/1423403256491| Tập 20;skyphim-OK.net/1423409875627| Tập 21;skyphim-OK.net/1423517026987| Tập 22;skyphim-OK.net/1423516961451| Tập 23;skyphim-OK.net/1424944728747| Tập 24;skyphim-OK.net/1424944859819| Tập 25;skyphim-OK.net/1424944925355| Tập 26;skyphim-OK.net/1424944794283| Tập 27;skyphim-OK.net/1426644798123| Tập 28;skyphim-OK.net/1426644732587| Tập 29;skyphim-OK.net/1426783865515| Tập 30;skyphim-OK.net/1426783931051| Tập 31;skyphim-OK.net/1428697123499| Tập 32;skyphim-OK.net/1428697254571| Tập 33;skyphim-OK.net/1428994198187| Tập 34;skyphim-OK.net/1429768374955| Tập 35;skyphim-OK.net/1429768178347| Tập 36;skyphim-OK.net/1429768309419| Tập 37;skyphim-OK.net/1430937209515| Tập 38;skyphim-OK.net/1430937275051| Tập 39;skyphim-OK.net/1432006625963| Tập 40;skyphim-OK.net/1432006560427| Tập 41;skyphim-OK.net/1432097393323| Tập 42;skyphim-OK.net/1432097327787| Tập 43;skyphim-OK.net/1433001986731| Tập 44;skyphim-OK.net/1433002117803| Tập 45;skyphim-OK.net/1433002052267| Tập 46;skyphim-OK.net/1433035475627| Tập 47;skyphim-OK.net/1433035606699| Tập 48;skyphim-OK.net/1433035672235| Tập 49;skyphim-OK.net/1433035541163| Tập 50;skyphim-OK.net/1433083841195| Tập 51;skyphim-OK.net/1433083972267| Tập 52;skyphim-OK.net/1433084103339| Tập 53;skyphim-OK.net/1433084168875| Tập 54;skyphim-OK.net/1433083906731| End 55;skyphim-OK.net/1433084037803| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2019
  • Thể Loại:
  • Cổ Trang
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc