Chiến Binh Báo Đen - Black Panther (2018)
[stt/134 Phút VS] [hd/134 Phút TM]
Từ nhiều thế kỉ trước, đã xảy ra cuộc chiến tranh năm tộc người châu Phi gần thiên thạch có chứa Vibranium. Đã có một chiến binh nuốt phải Tâm Hình Thảo bị ảnh hưởng bởi kim loại trên và nhận được sức mạnh siêu nhiên, trở thành Chiến binh Báo Đen đầu tiên và trở thành vua. Ông đã thống nhất các bộ tộc trừ tộc Jabari, tạo nên quốc gia mang tên Wakanda. Người Wakanda dùng Vibranium đã phát triển công nghệ, đồng thời tự cô lập mình với thế giới như một "Thế giới thứ ba".
Diễn viên: Chadwick Boseman
Thời Lượng: 134 Phút
Chien Binh Bao Den, Chadwick Boseman [id] Full;skyphim-VIPTM.net/igwplWwAfzCYVYC | Full;skyphim-VIPVS.net/YAwrgYMxiwQQkka| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2018
  • Thể Loại:
  • Hành Động
  • Quốc Gia:
  • Âu Mỹ