Chúng Ta Đáng Yêu Như Thế - Lovely Us (2020)
[stt/Full 16 VS] [hd/Full 16 TM]
Nội dung kể về chuyện tình yêu, sự trưởng thành, mộng tưởng của những thiếu niên cấp 3 Hoàng Tranh Tử, Đàm Tống, Đàm Âu Dương Chúc Kim Tiêu, Trần Tối, Hạ Kim Triều trong nhóm học sinh mang tên “Số hiệu 1992”.
Diễn Viên: Lý Minh Đức, Điền Hi Vi, Vưu Hạo Nhiên, Lý Doanh Doanh, Lý Minh Nguyên, Lý Tinh
Số Tập: 16 Tập
Chung-Ta-Dang-Yeu-Nhu-The-2020, Ly Minh Duc, Dien Hi Vi, Vuu Hao Nhien, Ly Doanh Doanh, Ly Minh Nguyen, Ly Tinh [id] Tập 01;skyphim-VIPTM.net/GPdlclxJGBttmaK| Tập 02;skyphim-VIPTM.net/NYWgJSIwROLAPaf| Tập 03;skyphim-VIPTM.net/JgbZBEXkXwcOuhE| Tập 04;skyphim-VIPTM.net/jchbeIwbYYjDpUu| Tập 05;skyphim-VIPTM.net/hcixssAFynzDmah| Tập 06;skyphim-VIPTM.net/tOYzMpycjywBJXJ| Tập 07;skyphim-VIPTM.net/UlNyZjHytDMwhnj| Tập 08;skyphim-VIPTM.net/oXjiWVGgOHzfIUx| Tập 09;skyphim-VIPTM.net/hgqBBJtfsRbhMiQ| Tập 10;skyphim-VIPTM.net/AQkFITJEITuackU| Tập 11;skyphim-VIPTM.net/pXhVUrFOJCksJOS| Tập 12;skyphim-VIPTM.net/qMublQAVCAdOyII| Tập 13;skyphim-VIPTM.net/qkpXdNUgtzrTJPS| Tập 14;skyphim-VIPTM.net/FESkyHvQNywWGet| Tập 15;skyphim-VIPTM.net/axoZpgLslvHRbWm| End 16;skyphim-VIPTM.net/WpLDtARlYLRqdfo| Tập 01;skyphim-VIPVS.net/MjPvGSTiZynOWqB| Tập 02;skyphim-VIPVS.net/ArYTyUMtBlbjoHg| Tập 03;skyphim-VIPVS.net/RekfdLcIJDbIswb| Tập 04;skyphim-VIPVS.net/lfHefLeAhitRNLs| Tập 05;skyphim-VIPVS.net/SAkmUeImCpoiHIU| Tập 06;skyphim-VIPVS.net/hpCgcKneEOistJn| Tập 07;skyphim-VIPVS.net/itHFlamWcjIMPYY| Tập 08;skyphim-VIPVS.net/oFtaqCevxEwwIEU| Tập 09;skyphim-VIPVS.net/kjPuILijnMKiwua| Tập 10;skyphim-VIPVS.net/moFfvTnpAqPmBhQ| Tập 11;skyphim-VIPVS.net/MsaNegLZMotWJrH| Tập 12;skyphim-VIPVS.net/IPzxNPLSngvzLEw| Tập 13;skyphim-VIPVS.net/BNLiVUkLUNVTVHl| Tập 14;skyphim-VIPVS.net/PVHpheBMYkmAhRU| Tập 15;skyphim-VIPVS.net/lQLTEjpOJTjAKIL| End 16;skyphim-VIPVS.net/EgtuMDiaRxcewpp| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2020
  • Thể Loại:
  • Tình Yêu
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc