Chúng Vương Giá Đáo - Emperors And Me (2019)
[stt/Full 24 VS] [hd/2019]
Chúng Vương Giá Đáo (Bạn Trai Tôi Là Hoàng Đế) bắt đầu với nàng nữ sinh Lạc Tịch (Đại Văn Văn) bất ngờ có được quyển tiểu thuyết Thiên Quốc Ký nói về ba vị đế vương cùng nhiều câu chuyện kỳ lạ xung quanh họ. Ở trong thế giới tiểu thuyết đó, Lạc Tịch gặp được Tần Thượng (Cao Thái Vũ) vốn là hoàng đế trẻ tuổi của Khải Triều. Sau đó cô nàng còn đem Tần Thượng xuyên không từ thời cổ đại về thời hiện đại. Trong thời gian ở cùng Tần Thượng, Lạc Tịch từ từ có tình cảm với chàng đế vương này, hai người cùng nhau tạo nên một mối tình ngọt ngào, lãng mạn và cảm động.
Diễn Viên: Đại Văn Văn, Cao Thái Vũ, Lưu Chiêu Hoành, Cao Cơ Tài
Ban Trai Toi La Hoang De, Chung-Vuong-Gia-Dao-Emperors-And-Me-2019 - Dai Van Van, Cao Thai Vu, Luu Chieu Hoanh, Cao Co Tai [id] Tập 01;skyphim-VIPTM.net/szNKhihUCXWIpOo| Tập 02;skyphim-VIPTM.net/zioLWqDJcCCtlVG| Tập 03;skyphim-VIPTM.net/UFBIQnlxxrIKHlz| Tập 04;skyphim-VIPTM.net/wgbTKABNaGdnSFP| Tập 05;skyphim-VIPTM.net/eyuUSmGFiHvcOrM| Tập 06;skyphim-VIPTM.net/WZFKQGgbBmtRYEk| Tập 07;skyphim-VIPTM.net/GJqpxijwSbJMMSZ| Tập 08;skyphim-VIPTM.net/PfcHccXiRWrjhhy| Tập 09;skyphim-VIPTM.net/ViPrjzcxXtHKHKO| Tập 10;skyphim-VIPTM.net/NCzalkKxOpYFYif| Tập 11;skyphim-VIPTM.net/KtiWuwjnOmoLEXS| Tập 12;skyphim-VIPTM.net/JHOuqjmliezGtDX| Tập 13;skyphim-VIPTM.net/LoHDjquRnjSHtrn| Tập 14;skyphim-VIPTM.net/wMOViWPEFysGvhK| Tập 15;skyphim-VIPTM.net/NVuaiMsNOUPwsMq| Tập 16;skyphim-VIPTM.net/LENMXGpFieBsjze| Tập 17;skyphim-VIPTM.net/kUWuCOmyLDkaSVA| Tập 18;skyphim-VIPTM.net/KoIRnvXtvhDCahN| Tập 19;skyphim-VIPTM.net/zyUVVFjLOysrCqE| Tập 20;skyphim-VIPTM.net/RrvsxOcMoovdXgK| Tập 21;skyphim-VIPTM.net/VncsvSCzHbUMELf| Tập 22;skyphim-VIPTM.net/dJkIFRlSbyqGBSQ| Tập 23;skyphim-VIPTM.net/vgjULuaqmPOciZB| End 24;skyphim-VIPTM.net/dZJnrUPrELLyPQX| Tập 01;skyphim.com/pOiYNOzxp7w| Tập 02;skyphim.com/8_kNVX2ULzM| Tập 03;skyphim.com/b4LAfLTsnu4| Tập 04;skyphim.com/_Ag-01f85jw| Tập 05;skyphim.com/4pCnCPUzC90| Tập 06;skyphim.com/RKOOL4G4h18| Tập 07;skyphim.com/lr60SY8J7QQ| Tập 08;skyphim.com/S-0MpD6aXP4| Tập 09;skyphim.com/bs-6JIUw-uw| Tập 10;skyphim.com/FZrYQDTVG1I| Tập 11;skyphim.com/C4-YlKs_50s| Tập 12;skyphim.com/0T6smIKlehs| Tập 13;skyphim.com/CF1DzMwjeaQ| Tập 14;skyphim.com/Th5-i1GhXts| Tập 15;skyphim.com/n-BhA-8BHZA| Tập 16;skyphim.com/gCOQFOuk8nE| Tập 17;skyphim.com/BxcN8dgSmiE| Tập 18;skyphim.com/jFCUcdXzosQ| Tập 19;skyphim.com/_XXRFNHkSck| Tập 20;skyphim.com/T1DUbECmsUU| Tập 21;skyphim.com/L2MlUHrYKP0| Tập 22;skyphim.com/K4jJkHaWrn0| Tập 23;skyphim.com/vucSvYBbp4M| End 24;skyphim.com/NK2Xt_1rrXE| [/id]