Dạ Thiên Tử - The Dark Lord (2018)
[stt/Full 48 TM] [hd/2018]
Dạ Thiên Tử cải biên từ tác phẩm cùng tên của Nguyệt Quan, là một câu chuyện truyền kỳ về Diệp Tiểu Thiên (Từ Hải Kiều), tên quản ngục nho nhỏ ở Lục Phiến môn. Vì một bức di thư mà rời khỏi kinh thành bước chân vào giang hồ, nhưng số phận lại đẩy hắn vào giữa chốn quan trường Đại Minh. Từ đó có vô số chuyện từ gà bay chó sủa cho đến lãng mạn ngọt ngào xảy đến với Diệp Tiểu Thiên, trong đó có cuộc hội ngộ với Hạ Oánh Oánh (Tống Tổ Nhi).
Diễn Viên: Từ Hải Kiều, Vũ Đồng, Tống Tổ Nhi, Vương Tử Đồng, Phì Long, Hách Soái, Tưởng Thấm Vân
Da Thien Tu (2018) - The Dark Lord - Tu Hai Kieu, Vu Dong, Tong To Nhi, Vuong Tu Dong, Phi Long, Hach Soai, Tuong Tham Van [id] Tập 01;skyphim-VIPTM.net/IJVyqYYWkcCaNeK| Tập 02;skyphim-VIPTM.net/rPbJWayAGRjdDoq| Tập 03;skyphim-VIPTM.net/YvgtmJqQhjEcTYl| Tập 04;skyphim-VIPTM.net/cOGeINoysNFmEuJ| Tập 05;skyphim-VIPTM.net/ytqVubDYsxybgRx| Tập 06;skyphim-VIPTM.net/biYFOGtZKHdWMPS| Tập 07;skyphim-VIPTM.net/YNJIvdtCUUXnqeX| Tập 08;skyphim-VIPTM.net/OVbNGfFmouUqQIT| Tập 09;skyphim-VIPTM.net/FBqduOxnvdojaKL| Tập 10;skyphim-VIPTM.net/MgKENQTLYBRNDLM| Tập 11;skyphim-VIPTM.net/rzLJZogUrQllMIt| Tập 12;skyphim-VIPTM.net/yDubMkTzXSevMfk| Tập 13;skyphim-VIPTM.net/knMBmJVZfhGUjPT| Tập 14;skyphim-VIPTM.net/VYdPNfGUBTnQqeu| Tập 15;skyphim-VIPTM.net/oWqipQOBkxlVGbP| Tập 16;skyphim-VIPTM.net/GzrtXBPwKpmTWgF| Tập 17;skyphim-VIPTM.net/oDvSZislVqRSory| Tập 18;skyphim-VIPTM.net/drAlmBnEbuvJIWx| Tập 19;skyphim-VIPTM.net/OoohwNgZmDTUQea| Tập 20;skyphim-VIPTM.net/imqCjdpQcJNAHhn| Tập 21;skyphim-VIPTM.net/TFGiLdbzcgyBJsj| Tập 22;skyphim-VIPTM.net/XhUEwCcZqdOspaq| Tập 23;skyphim-VIPTM.net/kxtPHyYmEpPZxjN| Tập 24;skyphim-VIPTM.net/uRlEAKcTKOXKezx| Tập 25;skyphim-VIPTM.net/fbsbwiCAernXazS| Tập 26;skyphim-VIPTM.net/nibLpQkVuRBIuAH| Tập 27;skyphim-VIPTM.net/UQWTRfCWfbCdImO| Tập 28;skyphim-VIPTM.net/PpychnrtiIMavTa| Tập 29;skyphim-VIPTM.net/BKnaKLcGPyipqIQ| Tập 30;skyphim-VIPTM.net/MGsKrsvPBRbkqXo| Tập 31;skyphim-VIPTM.net/icoUVCajdXhRkpg| Tập 32;skyphim-VIPTM.net/SyUKzQkOkJoWbiB| Tập 33;skyphim-VIPTM.net/wEfjLepgbWSsbON| Tập 34;skyphim-VIPTM.net/vsPaurIwZSZWQYH| Tập 35;skyphim-VIPTM.net/vupBDhPYAaFiPUk| Tập 36;skyphim-VIPTM.net/XMvZLlUqwHMHdvF| Tập 37;skyphim-VIPTM.net/TUaDliHoeMwejyq| Tập 38;skyphim-VIPTM.net/iKxjYwFZrEpOXUP| Tập 39;skyphim-VIPTM.net/taBlnVSvYcYxhzl| Tập 40;skyphim-VIPTM.net/rtDMQgmphOEIslq| Tập 41;skyphim-VIPTM.net/AQprRjoYsZCynYx| Tập 42;skyphim-VIPTM.net/UgDiYhNAuyamFwr| Tập 43;skyphim-VIPTM.net/dCmVrlnzOGjQlRd| Tập 44;skyphim-VIPTM.net/LrMaKCaCcOTNXqo| Tập 45;skyphim-VIPTM.net/qfpkxvPDxXRTCUo| Tập 46;skyphim-VIPTM.net/gcOexmdGmCyADES| Tập 47;skyphim-VIPTM.net/wiHwRQgyEDaDFcU| End 48;skyphim-VIPTM.net/xOzncxXTHGVKrQs| Tập 01;skyphim-tm.com/a702E7O7AGc| Tập 02;skyphim-tm.com/ZaVh9fwkic8| Tập 03;skyphim-tm.com/DdEeT7-yUdc| Tập 04;skyphim-tm.com/0ukVC9axc0M| Tập 05;skyphim-tm.com/zKbIdI2n0jI| Tập 06;skyphim-tm.com/q7wdftiOgh0| Tập 07;skyphim-tm.com/rEnDyqIhim8| Tập 08;skyphim-tm.com/VJfp-IXizc8| Tập 09;skyphim-tm.com/fLyWKj9kgTE| Tập 10;skyphim-tm.com/fJo2ZqoGktY| Tập 11;skyphim-tm.com/UGfluhtbSGM| Tập 12;skyphim-tm.com/D_A8tHTGsHU| Tập 13;skyphim-tm.com/P_DWOYBEEUE| Tập 14;skyphim-tm.com/2Y_AvMoYpgU| Tập 15;skyphim-tm.com/Ku_4hQQUxAQ| Tập 16;skyphim-tm.com/P7ZgX2JK5WY| Tập 17;skyphim-tm.com/Hw79PhcA1ug| Tập 18;skyphim-tm.com/fwiPFAPbwWY| Tập 19;skyphim-tm.com/Y6mjJlEtxdo| Tập 20;skyphim-tm.com/4hnISlNfsng| Tập 21;skyphim-tm.com/XrbUNtFjBgg| Tập 22;skyphim-tm.com/IKeGHIq2z7Q| Tập 23;skyphim-tm.com/u9IvL1dWvaI| Tập 24;skyphim-tm.com/pTMVZTC1s1c| Tập 25;skyphim-tm.com/hqnbOyrbRpk| Tập 26;skyphim-tm.com/JHjWQyvedoo| Tập 27;skyphim-tm.com/T3HmXAJrVrQ| Tập 28;skyphim-tm.com/5-7NtYPwTag| Tập 29;skyphim-tm.com/QJpp6VCaGzE| Tập 30;skyphim-tm.com/AXq1BWdBREc| Tập 31;skyphim-tm.com/aiNQepYHq7U| Tập 32;skyphim-tm.com/lbcBxSpTn-4| Tập 33;skyphim-tm.com/3iStnGIo7qQ| Tập 34;skyphim-tm.com/ZVR1ZcH4YOg| Tập 35;skyphim-tm.com/xiQw5djaDSk| Tập 36;skyphim-tm.com/Wk44WS6zp6Y| Tập 37;skyphim-tm.com/vWQ6YgP5UUk| Tập 38;skyphim-tm.com/iEL6dXBafiE| Tập 39;skyphim-tm.com/3rnXoenxxiM| Tập 40;skyphim-tm.com/60zIoe8yo6U| Tập 41;skyphim-tm.com/e3hwqfayKlg| Tập 42;skyphim-tm.com/-oyeAGRAG9A| Tập 43;skyphim-tm.com/4k0eeNrx5E8| Tập 44;skyphim-tm.com/SvInNdrmpl4| Tập 45;skyphim-tm.com/G0qEeWklADg| Tập 46;skyphim-tm.com/CUJewYRSJ-k| Tập 47;skyphim-tm.com/wuzcZudj2HA| End 48;skyphim-tm.com/YiZTRKglahI| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2018
  • Thể Loại:
  • Cổ Trang
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc