Danh Sách Yêu Quái Tô Cửu Nhi - Monster List (2020)
[stt/80 Phút VS] [hd/2020]
Tô Cửu Nhi, vua của mười yêu quái lớn, mong muốn là đưa người yêu, Phong Tịch, rời xa tranh giành, cùng sống trọn đời về sau. Nhưng Phong Tịch lại gánh trên vai sứ mạng bảo vệ trăm họ, đời nào cũng chết vì bảo vệ muôn dân. Đối diện với việc người yêu hết lần này đến lần khác xả thân trước mặt mình, đời này, Tô Cửu Nhi sẽ có quyết định như thế nào đây?
Thời Lượng: 80 Phút
Danh-Sach-Yeu-Quai-To-Cuu-Nhi-2020 [id] Full;skyphim-VIPVS.net/KGTJzycpocMEbyA| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2020
  • Thể Loại:
  • Kỳ Ảo
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc