Hoa Thiên Cốt - The Journey Of Flower (2015)
[stt/Full 50 LT] [hd/Full 50 TM]
Câu chuyện bắt đầu tại một thôn làng nhỏ tại Thục quốc tên Hoa Liên, 16 năm trước, có một ngôi sao chổi sa xuống ngôi nhà gỗ của Hoa tú tài ngay lúc phu nhân hạ sinh một bé gái. Thục Sơn chưởng môn lúc ấy là Thanh Hư đạo trưởng phát hiện dị tượng đã tức tốc đến thôn Hoa Liên, chứng kiến một mùi hương lạ vởn khắp nơi, hoa cỏ đang nở rộ bỗng chốc héo tàn hết thảy, lại thấy Hoa phu nhân vì khó sinh mà mất, đoán được vận mệnh đáng sợ của đứa bé mới ra đời bèn lập kết giới quanh nhà Hoa tú tài ngăn yêu ma vì mùi hương mà ám hại đứa trẻ, đặt tên đứa trẻ là Hoa Thiên Cốt, đồng thời dặn Hoa tú tài sau này khi nàng 16 tuổi thì cho lên Thục Sơn bái sư học nghệ.
Hoa Thien Cot , Hoac Kien Hoa, Trieu Le Dinh, Ma Kha, Tuong Han, Truong Dan Phong, Ly Thuan, Tu Hai Kieu [id] Tập 01;skyphim-VIPLT.net/hAZlGsMFINKNycv| Tập 02;skyphim-VIPLT.net/mNwCDJcrgCZeZGY| Tập 03;skyphim-VIPLT.net/oLGvJgCdmmCtNoG| Tập 04;skyphim-VIPLT.net/hDYeANbcgjQumwJ| Tập 05;skyphim-VIPLT.net/rKBgnsSdMEywaLx| Tập 06;skyphim-VIPLT.net/ZTqTDeARJmrMVGo| Tập 07;skyphim-VIPLT.net/rwDadcGxfAJACUV| Tập 08;skyphim-VIPLT.net/wXbhEcHRuxkSGTe| Tập 09;skyphim-VIPLT.net/jZlEXAvCeFqHMDc| Tập 10;skyphim-VIPLT.net/iSDGQVlobnKHJfZ| Tập 11;skyphim-VIPLT.net/PKuFXMChcfGSZgF| Tập 12;skyphim-VIPLT.net/jRRpSBYQsPGkevU| Tập 13;skyphim-VIPLT.net/xzKaZfltESCINOq| Tập 14;skyphim-VIPLT.net/ndITBDYKuOVegxC| Tập 15;skyphim-VIPLT.net/rvFQrVkVNYJWYTr| Tập 16;skyphim-VIPLT.net/MHSRqDDGEDNalGv| Tập 17;skyphim-VIPLT.net/oedKqrESAPahwOH| Tập 18;skyphim-VIPLT.net/qPNRNCSIdDgUbff| Tập 19;skyphim-VIPLT.net/difPgMmRlBwofRR| Tập 20;skyphim-VIPLT.net/zxKZsdzwmjtMNWi| Tập 21;skyphim-VIPLT.net/VuztqTvTFVihwLf| Tập 22;skyphim-VIPLT.net/duVKcBrMADCmrkY| Tập 23;skyphim-VIPLT.net/XGTYSFUuLWzrtoG| Tập 24;skyphim-VIPLT.net/OsDwnQgZCyJjXWM| Tập 25;skyphim-VIPLT.net/ljTzEJunZaatuXP| Tập 26;skyphim-VIPLT.net/YvyuCxgWsvHcNLB| Tập 27;skyphim-VIPLT.net/MMHJRGISQangjpu| Tập 28;skyphim-VIPLT.net/aqXlNmwTBWMUuJK| Tập 29;skyphim-VIPLT.net/HUdgLccCjZyUoId| Tập 30;skyphim-VIPLT.net/uyVJibtEErEPFiC| Tập 31;skyphim-VIPLT.net/FDhIMROOMOULVIb| Tập 32;skyphim-VIPLT.net/lDpKtOIlKnvTEHf| Tập 33;skyphim-VIPLT.net/jvEsKOdOOwCLOaD| Tập 34;skyphim-VIPLT.net/sUULmQABcDobDzh| Tập 35;skyphim-VIPLT.net/coWziwGHiZfwqnt| Tập 36;skyphim-VIPLT.net/CpccSofeumcJYBk| Tập 37;skyphim-VIPLT.net/lvlVaqQfayNJJIV| Tập 38;skyphim-VIPLT.net/qwRjtrIUQNQidvu| Tập 39;skyphim-VIPLT.net/lRRBsGvbpyKJrSN| Tập 40;skyphim-VIPLT.net/iLUPDsnEizyMKqI| Tập 41;skyphim-VIPLT.net/QkjmgzGIxNrnwMy| Tập 42;skyphim-VIPLT.net/JsuWTteyvEaswrP| Tập 43;skyphim-VIPLT.net/GVBmzVMBoKWHVep| Tập 44;skyphim-VIPLT.net/EiaGsVGKYtMLfbI| Tập 45;skyphim-VIPLT.net/hIAwxeWEaiANHKG| Tập 46;skyphim-VIPLT.net/zKaHgXZdKUiRZxh| Tập 47;skyphim-VIPLT.net/ysBzzLUMEgsYkGT| Tập 48;skyphim-VIPLT.net/uGSdEaHaLUKpqHA| Tập 49;skyphim-VIPLT.net/BeuTWDxRPUTsKDc| End 50;skyphim-VIPLT.net/MDmRadxyWLXTjKx| Tập 01;skyphim-lt.com/NssfLy96VaA| Tập 02;skyphim-lt.com/wLKyH7FJ4Xg| Tập 03;skyphim-lt.com/U5WqaE7qIjA| Tập 04;skyphim-lt.com/-YsFgNmPhdI| Tập 05;skyphim-lt.com/VRxw_ySYPHE| Tập 06;skyphim-lt.com/UE-7TKZfPbw| Tập 07;skyphim-lt.com/267EHZre8xM| Tập 08;skyphim-lt.com/W-9HvzcyO8A| Tập 09;skyphim-lt.com/rHgqerYNL4U| Tập 10;skyphim-lt.com/D6CbSbJn0nQ| Tập 11;skyphim-lt.com/jfL8FULEFDg| Tập 12;skyphim-lt.com/e3w8NpEJY84| Tập 13;skyphim-lt.com/hei7OxTZkD8| Tập 14;skyphim-lt.com/MjJutvf0yVE| Tập 15;skyphim-lt.com/n2esBqdajls| Tập 16;skyphim-lt.com/R1nQaJCb_AY| Tập 17;skyphim-lt.com/CvikrW-0JZA| Tập 18;skyphim-lt.com/9uyJTcrk19Y| Tập 19;skyphim-lt.com/mu56C2cUWL0| Tập 20;skyphim-lt.com/eWPtpTUqDNs| Tập 21;skyphim-lt.com/2I-yxZ8ck8Q| Tập 22;skyphim-lt.com/EyG8oeQJ5Go| Tập 23;skyphim-lt.com/mlujwmLpd1A| Tập 24;skyphim-lt.com/OBF1ePw71lU| Tập 25;skyphim-lt.com/OP5Hgh2uNps| Tập 26;skyphim-lt.com/RxBmQnnfrms| Tập 27;skyphim-lt.com/nIucM3y5HjE| Tập 28;skyphim-lt.com/Fd_BsayAPG0| Tập 29;skyphim-lt.com/LBkMt0IixFs| Tập 30;skyphim-lt.com/VnBsrg9XsyI| Tập 31;skyphim-lt.com/WjVTmrKzzIs| Tập 32;skyphim-lt.com/qnqYtNssFCc| Tập 33;skyphim-lt.com/jzLrP0P6xsU| Tập 34;skyphim-lt.com/yLVxE76tznA| Tập 35;skyphim-lt.com/4991iVnnny4| Tập 36;skyphim-lt.com/GTMBsZ2zRSQ| Tập 37;skyphim-lt.com/cGJyZy4LQaY| Tập 38;skyphim-lt.com/4X4WkqCVWQ0| Tập 39;skyphim-lt.com/8ukcnWpFRv8| Tập 40;skyphim-lt.com/8DsPNNisA-w| Tập 41;skyphim-lt.com/jVjpPTVubDY| Tập 42;skyphim-lt.com/zszdrQl35zI| Tập 43;skyphim-lt.com/VnsTOYngyI8| Tập 44;skyphim-lt.com/arfvZRHLM9Q| Tập 45;skyphim-lt.com/-9VY3HxvxvY| Tập 46;skyphim-lt.com/iaRjO94LhsI| Tập 47;skyphim-lt.com/s9qCizGAH0w| Tập 48;skyphim-lt.com/pmAUuNqJiZo| Tập 49;skyphim-lt.com/omKaoBWrA18| End 50;skyphim-lt.com/ldy2uLILY04| Tập 01;skyphim-OKTM.net/1871293778647| Tập 02;skyphim-OKTM.net/1871291681495| Tập 03;skyphim-OKTM.net/1871293975255| Tập 04;skyphim-OKTM.net/1871293582039| Tập 05;skyphim-OKTM.net/1871292861143| Tập 06;skyphim-OKTM.net/1871292140247| Tập 07;skyphim-OKTM.net/1871292992215| Tập 08;skyphim-OKTM.net/1871291812567| Tập 09;skyphim-OKTM.net/1871292271319| Tập 10;skyphim-OKTM.net/1871290763991| Tập 11;skyphim-OKTM.net/1871293188823| Tập 12;skyphim-OKTM.net/1871292205783| Tập 13;skyphim-OKTM.net/1871292598999| Tập 14;skyphim-OKTM.net/1871291157207| Tập 15;skyphim-OKTM.net/1871292664535| Tập 16;skyphim-OKTM.net/1871293647575| Tập 17;skyphim-OKTM.net/1871293450967| Tập 18;skyphim-OKTM.net/1871291615959| Tập 19;skyphim-OKTM.net/1871291419351| Tập 20;skyphim-OKTM.net/1871292336855| Tập 21;skyphim-OKTM.net/1871290960599| Tập 22;skyphim-OKTM.net/1871290829527| Tập 23;skyphim-OKTM.net/1871291484887| Tập 24;skyphim-OKTM.net/1871293319895| Tập 25;skyphim-OKTM.net/1871292074711| Tập 26;skyphim-OKTM.net/1871290895063| Tập 27;skyphim-OKTM.net/1871291222743| Tập 28;skyphim-OKTM.net/1871291026135| Tập 29;skyphim-OKTM.net/1871291747031| Tập 30;skyphim-OKTM.net/1871291550423| Tập 31;skyphim-OKTM.net/1871292533463| Tập 32;skyphim-OKTM.net/1871292730071| Tập 33;skyphim-OKTM.net/1871291091671| Tập 34;skyphim-OKTM.net/1871293254359| Tập 35;skyphim-OKTM.net/1871292467927| Tập 36;skyphim-OKTM.net/1871291353815| Tập 37;skyphim-OKTM.net/1871291878103| Tập 38;skyphim-OKTM.net/1871291943639| Tập 39;skyphim-OKTM.net/1871293909719| Tập 40;skyphim-OKTM.net/1871292009175| Tập 41;skyphim-OKTM.net/1871293516503| Tập 42;skyphim-OKTM.net/1871293057751| Tập 43;skyphim-OKTM.net/1871293123287| Tập 44;skyphim-OKTM.net/1871293385431| Tập 45;skyphim-OKTM.net/1871292926679| Tập 46;skyphim-OKTM.net/1871292795607| Tập 47;skyphim-OKTM.net/1871293713111| Tập 48;skyphim-OKTM.net/1871291288279| Tập 49;skyphim-OKTM.net/1871292402391| End 50;skyphim-OKTM.net/1871293844183| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2015
  • Thể Loại:
  • Kỳ Ảo
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc