Hoàn Châu Cách Cách 2 - My Fair Princess 2 (1999)
[stt/Full 48 TM] [hd/1999]
Hoàn Châu Công Chúa 2 (Hoàn Châu Cách Cách 2). Liễu Thanh, Liễu Hồng, hai người bạn giang hồ của Tiểu Yến Tử, vừa mở một tửu lầu tên là Hội Tân Lầu. Trong lễ khai trương, họ gặp một người Hồi tên là Mông Đan.
Trong khi đó, Thái hậu, được mọi người gọi là Lão Phật Gia, về kinh sau một năm tu tịnh ở Ngũ Đài Sơn. Cùng về với bà là Tình Cách Cách Tình Nhi, con gái của một vị vương gia đã qua đời và là tâm phúc của Lão Phật Gia. Lão Phật Gia không lấy làm hài lòng khi biết tin Càn Long đã nhận hai cô gái nhân gian làm cách cách và đã đính hôn họ với Vĩnh Kỳ và Nhĩ Khang. Lão Phật Gia không hài lòng về thân thế của Tử Vy lại càng không ưa Tiểu Yến Tử.
Cùng lúc đó, thủ lĩnh của bộ lạc người Hồi là A Ly Hoà trác đưa con gái là Công chúa Hàm Hương đến Bắc Kinh. Hàm Hương có một nét đặc biệt là người nàng toát ra một làn hương thơm tự nhiên mà không có gì có thể rửa sạch. A Ly Hoà trác dâng Hàm Hương lên làm quà cho Càn Long và ông lập tức phong nàng làm Dung Phi.
Diễn Viên: Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng, Triệu Vy, Trương Thiết Lâm, Phạm Băng Băng, Châu Kiệt
Hoan Chau Cong Chua 2 (Hoan Chau Cach Cach 2) - Hoan-Chau-Cach-Cach-2-My-Fair-Princess-2-1998 - Lam Tam Nhu, To Huu Bang, Trieu Vy, Truong Thiet Lam, Pham Bang Bang, Chau Kiet [id] Tập 01;skyphim-OKTM.net/1284237757013| Tập 02;skyphim-OKTM.net/1284237494869| Tập 03;skyphim-OKTM.net/1284237363797| Tập 04;skyphim-OKTM.net/1284237363797| Tập 05;skyphim-OKTM.net/1284237691477| Tập 06;skyphim-OKTM.net/1284237429333| Tập 07;skyphim-OKTM.net/1284237625941| Tập 08;skyphim-OKTM.net/1284237298261| Tập 09;skyphim-OKTM.net/1284237560405| Tập 10;skyphim-OKTM.net/1284248439381| Tập 11;skyphim-OKTM.net/1284248373845| Tập 12;skyphim-OKTM.net/1284248635989| Tập 13;skyphim-OKTM.net/1284248898133| Tập 14;skyphim-OKTM.net/1284249029205| Tập 15;skyphim-OKTM.net/1284248963669| Tập 16;skyphim-OKTM.net/1284248570453| Tập 17;skyphim-OKTM.net/1284248570453| Tập 18;skyphim-OKTM.net/1284248767061| Tập 19;skyphim-OKTM.net/1284248832597| Tập 20;skyphim-OKTM.net/1284270983765| Tập 21;skyphim-OKTM.net/1284270852693| Tập 22;skyphim-OKTM.net/1284270721621| Tập 23;skyphim-OKTM.net/1284271114837| Tập 24;skyphim-OKTM.net/1284270590549| Tập 25;skyphim-OKTM.net/1284270525013| Tập 26;skyphim-OKTM.net/1284270918229| Tập 27;skyphim-OKTM.net/1284271049301| Tập 28;skyphim-OKTM.net/1284270787157| Tập 29;skyphim-OKTM.net/1284270656085| Tập 30;skyphim-OKTM.net/1284292741717| Tập 31;skyphim-OKTM.net/1284293397077| Tập 32;skyphim-OKTM.net/1284292872789| Tập 33;skyphim-OKTM.net/1284293331541| Tập 34;skyphim-OKTM.net/1284293069397| Tập 35;skyphim-OKTM.net/1284293134933| Tập 36;skyphim-OKTM.net/1284293200469| Tập 37;skyphim-OKTM.net/1284293266005| Tập 38;skyphim-OKTM.net/1284292807253| Tập 39;skyphim-OKTM.net/1284292938325| Tập 40;skyphim-OKTM.net/1284293855829| Tập 41;skyphim-OKTM.net/1284293790293| Tập 42;skyphim-OKTM.net/1284293921365| Tập 43;skyphim-OKTM.net/1284293659221| Tập 44;skyphim-OKTM.net/1284294052437| Tập 45;skyphim-OKTM.net/1284294117973| Tập 46;skyphim-OKTM.net/1284293724757| Tập 47;skyphim-OKTM.net/1284293593685| End 48;skyphim-OKTM.net/1284293528149| [/id]

Năm Chiếu:
  • 1999
  • Thể Loại:
  • Cổ Trang
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc