Hương Mật Tựa Khói Sương - Heavy Sweetness Ash Like Frost (2018)
[stt/Full 63 VS] [hd/Full 63 TM]
Hương Mật Tựa Khói Sương được chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của nhà văn Điện Tuyến. Nguyên tác gốc vốn là tiểu thuyết từng gây tiếng vang. Phim lấy bối cảnh thần tiên, là câu chuyện tình yêu lãng mạn, có ngọt ngào, có đau thương và thật sự sâu sắc giữa Cẩm Mịch và Húc Phượng. Cẩm Mịch là con gái của Hoa Thần, phải chịu kiếp nạn dùng thuốc tuyệt tình, sống cô đơn suốt 4000 năm. Chính Hỏa Thần Húc Phượng đã giải thoát cho nàng cũng như để Cẩm Mịch biết được tình yêu là gì. Trải qua những khó khăn, thăng trầm trong Hoa giới, cuối cùng Cẩm Mịch mới nhận ra tình cảm thực sự dành cho Húc Phượng trong lòng mình.
Diễn Viên: Dương Tử, Đặng Luân, La Vân Hi, Trần Ngọc Kỳ, Vương Nhất, Châu Hải My
Huong Mat Tua Khoi Suong - Heavy Sweetness Ash Like Frost , La Van Hi, Dang Luan, Duong Tu, Tran Ngoc Ky, Vuong Nhat, Chau Hai My [id] Tập 01;skyphim-VIPTM.net/jRNhlivOftgKvWC| Tập 02;skyphim-VIPTM.net/RLCldcHEwiGCayL| Tập 03;skyphim-VIPTM.net/vLRHkdqdiMfgfgX| Tập 04;skyphim-VIPTM.net/ErAPiMJEvOyVMAv| Tập 05;skyphim-VIPTM.net/jLzbdfgUQoqUMaR| Tập 06;skyphim-VIPTM.net/kWAyugXVGPjXhet| Tập 07;skyphim-VIPTM.net/ppKIILFnnJysPft| Tập 08;skyphim-VIPTM.net/DCsNDdcJUOHUbbz| Tập 09;skyphim-VIPTM.net/xPIgPbzytsbyuai| Tập 10;skyphim-VIPTM.net/YTsdjCnIUpGjgIs| Tập 11;skyphim-VIPTM.net/zHXZdqBdRvofFap| Tập 12;skyphim-VIPTM.net/OVuooneExMTmBzF| Tập 13;skyphim-VIPTM.net/rgcwNZtlDTsnhCj| Tập 14;skyphim-VIPTM.net/axkcCtAeUDjJLDQ| Tập 15;skyphim-VIPTM.net/hdxTcJhRzCmjjGk| Tập 16;skyphim-VIPTM.net/BFAosIWLeYQWqsX| Tập 17;skyphim-VIPTM.net/eToEOOQncAVLXmS| Tập 18;skyphim-VIPTM.net/qWOSmNIEEbmrqrJ| Tập 19;skyphim-VIPTM.net/FvWrMQdxedRUxdT| Tập 20;skyphim-VIPTM.net/yOpNnMVogdwQVoA| Tập 21;skyphim-VIPTM.net/AVBjeCHPPWybYVf| Tập 22;skyphim-VIPTM.net/fWkgNpGrckblXfq| Tập 23;skyphim-VIPTM.net/HolAFdzBezaqaOe| Tập 24;skyphim-VIPTM.net/BNMuxFCaZmgvSis| Tập 25;skyphim-VIPTM.net/HaeGsnEpEgDKAqh| Tập 26;skyphim-VIPTM.net/XXgeyGuYPpwfWzv| Tập 27;skyphim-VIPTM.net/aRCvWPhsPvMqkhh| Tập 28;skyphim-VIPTM.net/IGlwNDxbdVHpIoP| Tập 29;skyphim-VIPTM.net/QaydZADAvHnPqhH| Tập 30;skyphim-VIPTM.net/lMEBsuCkvUsQeQz| Tập 31;skyphim-VIPTM.net/qzeZcRFJwimRNCi| Tập 32;skyphim-VIPTM.net/NxoiWMZDKeLiwQi| Tập 33;skyphim-VIPTM.net/isEbQICXSuZUYqD| Tập 34;skyphim-VIPTM.net/OJbDZZxLnactCdo| Tập 35;skyphim-VIPTM.net/ZaeRzyFfDRoAEcb| Tập 36;skyphim-VIPTM.net/CYKZfCaifIojnZm| Tập 37;skyphim-VIPTM.net/MPBQdpxAUcvhNFm| Tập 38;skyphim-VIPTM.net/pRmSeNPNAjlcSLS| Tập 39;skyphim-VIPTM.net/dmpVLFyBIZqMZby| Tập 40;skyphim-VIPTM.net/SEKNllimScwGZmU| Tập 41;skyphim-VIPTM.net/SGesqrHkCSUmzEy| Tập 42;skyphim-VIPTM.net/QDVNGxYfLZwQNCF| Tập 43;skyphim-VIPTM.net/yrKMbwfmMDkjpZh| Tập 44;skyphim-VIPTM.net/QnjQDGtWZimfxFo| Tập 45;skyphim-VIPTM.net/hJctqSLMTHtQCVJ| Tập 46;skyphim-VIPTM.net/HMLdgZribcTyxKs| Tập 47;skyphim-VIPTM.net/XOCLhUTayLcMsZV| Tập 48;skyphim-VIPTM.net/UyOTSdNkMwWyFZQ| Tập 49;skyphim-VIPTM.net/zXPBqvQYGApuexV| Tập 50;skyphim-VIPTM.net/ccObkWTEFcvpbDj| Tập 51;skyphim-VIPTM.net/xIXKYJZMxTCVOhF| Tập 52;skyphim-VIPTM.net/IcRYcWUmxLFXzBc| Tập 53;skyphim-VIPTM.net/ZOELDAvkcruxIQI| Tập 54;skyphim-VIPTM.net/eJLnjtxCXNwVmoZ| Tập 55;skyphim-VIPTM.net/vkJFABfPkJwRcBN| Tập 56;skyphim-VIPTM.net/xYyjFLHrehMHidl| Tập 57;skyphim-VIPTM.net/ujUDgMHuwnjiypo| Tập 58;skyphim-VIPTM.net/hZrCWzDYMbfvCJb| Tập 59;skyphim-VIPTM.net/wxoBsWyrjAmCedR| Tập 60;skyphim-VIPTM.net/AUxpUqWgaxXEqPh| Tập 61;skyphim-VIPTM.net/tFjQkmieUaSIfXf| Tập 62;skyphim-VIPTM.net/EmzqeQlParIYbtt| End 63;skyphim-VIPTM.net/WOgtBBwKmQYpxUO| Tập 01;skyphim-TVVS.net/IEZqBCsDOcfeJoq| Tập 02;skyphim-TVVS.net/CqySplsOebdpobJ| Tập 03;skyphim-TVVS.net/jMRMtzmkCQiTTPm| Tập 04;skyphim-TVVS.net/qlgqMajQHhXEjIW| Tập 05;skyphim-TVVS.net/DAbYBwFZlQRgcFd| Tập 06;skyphim-TVVS.net/ZdoLkqSEBwgYlma| Tập 07;skyphim-TVVS.net/hiTWonlCJbdpFgX| Tập 08;skyphim-TVVS.net/LjxrYoElAKtRGmg| Tập 09;skyphim-TVVS.net/PFVLUnYIMJcWFiW| Tập 10;skyphim-TVVS.net/DnzntFDRjBSfIvi| Tập 11;skyphim-TVVS.net/AyufvDkhqhDSjZP| Tập 12;skyphim-TVVS.net/hPnqbRvltgTqVVH| Tập 13;skyphim-TVVS.net/CBojtEJLfjQKJZx| Tập 14;skyphim-TVVS.net/ZoGwumgVXfmhbsk| Tập 15;skyphim-TVVS.net/tXINGfFdGuLYhjv| Tập 16;skyphim-TVVS.net/ZIyGUBxnKqsZXOY| Tập 17;skyphim-TVVS.net/BAuYKCBwDURGOHD| Tập 18;skyphim-TVVS.net/pmwcoVmVMnTguBs| Tập 19;skyphim-TVVS.net/ABklMVgXyCkJdiM| Tập 20;skyphim-TVVS.net/FeHWozEQCsAiTVx| Tập 21;skyphim-TVVS.net/sWrevGMpTPZUgdb| Tập 22;skyphim-TVVS.net/PqXnyovccQxzEPo| Tập 23;skyphim-TVVS.net/MdGpPCmuuhZITQA| Tập 24;skyphim-TVVS.net/FmnNBXgGWerNjsE| Tập 25;skyphim-TVVS.net/mnUGRezCydvjEXV| Tập 26;skyphim-TVVS.net/DeoMyafdDVEsHzn| Tập 27;skyphim-TVVS.net/vXvTdDfUflnyYWl| Tập 28;skyphim-TVVS.net/OJyJurNNmMaZXEH| Tập 29;skyphim-TVVS.net/bCGeWOftorpwcsv| Tập 30;skyphim-TVVS.net/bmRtkXdYOLoGBcR| Tập 31;skyphim-TVVS.net/LImPKIasHiByfCQ| Tập 32;skyphim-TVVS.net/xZOxpcpiAovDOMR| Tập 33;skyphim-TVVS.net/iHoyhQMVyQBKeat| Tập 34;skyphim-TVVS.net/oOCRMiMlOuQpjnt| Tập 35;skyphim-TVVS.net/atWuxrFpWbPdBzJ| Tập 36;skyphim-TVVS.net/btqNOMccrcmrTkK| Tập 37;skyphim-TVVS.net/lpcdHnkgBNsJzZC| Tập 38;skyphim-TVVS.net/UUXKwurcyASmpTN| Tập 39;skyphim-TVVS.net/IBFQQThKgnBpNEn| Tập 40;skyphim-TVVS.net/zevDxMJLeyELurQ| Tập 41;skyphim-TVVS.net/fqrNEWQXIYuzjvi| Tập 42;skyphim-TVVS.net/SqfgOppWqmWdVET| Tập 43;skyphim-TVVS.net/dsIEKCtaoDlCWte| Tập 44;skyphim-TVVS.net/RlGIyQWzLfJamkJ| Tập 45;skyphim-TVVS.net/SwDVcjqxLCuSlKc| Tập 46;skyphim-TVVS.net/ySMReGfKxptEgPh| Tập 47;skyphim-TVVS.net/TImPvMdcGbiPwNH| Tập 48;skyphim-TVVS.net/GWZYFQswfcCnZSw| Tập 49;skyphim-TVVS.net/QCyYLNCfirJICpA| Tập 50;skyphim-TVVS.net/zITAhYwndhDPcxM| Tập 51;skyphim-TVVS.net/HvPdcltnBHpzpva| Tập 52;skyphim-TVVS.net/vPSEqbZRXxLufsI| Tập 53;skyphim-TVVS.net/uGPFdivotzVncEa| Tập 54;skyphim-TVVS.net/MqEzdISAmWUGaQc| Tập 55;skyphim-TVVS.net/UUABlDbPazqiBoW| Tập 56;skyphim-TVVS.net/zyNntZNHCSyRHVa| Tập 57;skyphim-TVVS.net/GCDQTfwkcbJIetj| Tập 58;skyphim-TVVS.net/dzKOOInBsVcIqvq| Tập 59;skyphim-TVVS.net/RHGVZnllEwNvGxY| Tập 60;skyphim-TVVS.net/jsnCQuDawbEmrMz| Tập 61;skyphim-TVVS.net/vZMcBWjFKPJEiCe| Tập 62;skyphim-TVVS.net/ODwOClphZwDLJAt| End 63;skyphim-TVVS.net/hPrtheOIhRzPihV| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2019
  • Thể Loại:
  • Kỳ Ảo
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc