Huyền Của Ôn Noãn - Here To Heart (2018)
[stt/Full 48 VS] [hd/2018]
Tình cảm giữa hai người đã chớm nở từ khi họ còn rất trẻ. Thế nhưng sau đó, Ôn Noãn lại đơn phương chia tay Chiếm Nam Huyền khi nhận ra chị gái có tình cảm với anh. Một thời gian sau đó, vì những biến cố đau thương cùng hiểu lầm, Ôn Noãn ra nước ngoài cùng Chu Lâm Lộ. Còn Chiếm Nam Huyền ở lại gây dựng sự nghiệp cũng như có tin đồn tình cảm với Nhất Tâm. Mối duyên giữa Ôn Noãn và Chiếm Nam Huyền được nối lại khi Ôn Noãn về nước và trở thành thư ký đặc biệt cho anh.
Diễn Viên: Trương Hàn, Trương Quân Ninh, Kinh Siêu, Trương Gia Nghê
Số Tập: 48 Tập
Huyen-Cua-On-Noan-2018, Truong Han, Truong Quan Ninh, Kinh Sieu, Truong Gia Nghe [id] Tập 01;skyphim-VIPVS.net/RxiDowNHFhsstPm| Tập 02;skyphim-VIPVS.net/eccXPMDkczaWDCC| Tập 03;skyphim-VIPVS.net/OmevkdKkoevTBFh| Tập 04;skyphim-VIPVS.net/UFOjfIeHViwStiv| Tập 05;skyphim-VIPVS.net/cSrcRFJhLkeMtej| Tập 06;skyphim-VIPVS.net/ujdEaGbdMcvtMYE| Tập 07;skyphim-VIPVS.net/CZQhTUPnTBuQkLt| Tập 08;skyphim-VIPVS.net/HzuLKolloPpgnhU| Tập 09;skyphim-VIPVS.net/BLnBexDiuBXiKYM| Tập 10;skyphim-VIPVS.net/RLpdPIEYXlGXRem| Tập 11;skyphim-VIPVS.net/nzQfwFrTZUztSeZ| Tập 12;skyphim-VIPVS.net/JizWLfpGNxXgSIm| Tập 13;skyphim-VIPVS.net/PZYywvHROEbMyPv| Tập 14;skyphim-VIPVS.net/oueKWdqJukgOQzC| Tập 15;skyphim-VIPVS.net/LSKxkibVhSdvKeJ| Tập 16;skyphim-VIPVS.net/tgFfDpYJuhWAlEw| Tập 17;skyphim-VIPVS.net/ZFGTOAkAVSfgjQm| Tập 18;skyphim-VIPVS.net/mrGtpqVgdHYeaUM| Tập 19;skyphim-VIPVS.net/MIsbVUCSBzlnuRh| Tập 20;skyphim-VIPVS.net/IHmEoNcrUORFPaC| Tập 21;skyphim-VIPVS.net/jzPtrJJatuZXNHe| Tập 22;skyphim-VIPVS.net/ZxHYAIGQvvsJXwf| Tập 23;skyphim-VIPVS.net/ZraloSynobiWwBs| Tập 24;skyphim-VIPVS.net/eWgbDQzaOMXoVge| Tập 25;skyphim-VIPVS.net/XnedwVABAjhjtUW| Tập 26;skyphim-VIPVS.net/OmSjrxIEZBxCvAh| Tập 27;skyphim-VIPVS.net/cpkVjkHKslvNsFC| Tập 28;skyphim-VIPVS.net/xZvqhcebgIaZjPp| Tập 29;skyphim-VIPVS.net/FMpuCykRAwLMHJQ| Tập 30;skyphim-VIPVS.net/KOvNuqvpyGtcyWf| Tập 31;skyphim-VIPVS.net/NhHJGQjgBsRgOQk| Tập 32;skyphim-VIPVS.net/IoGQXCcbCzKhUPJ| Tập 33;skyphim-VIPVS.net/JTOroMKONkLdQtW| Tập 34;skyphim-VIPVS.net/HLKTJuNStEMPYBG| Tập 35;skyphim-VIPVS.net/GShcXkOagzYEmwc| Tập 36;skyphim-VIPVS.net/ikrBpbNToZtvdst| Tập 37;skyphim-VIPVS.net/LIeSxIblrFwAJaM| Tập 38;skyphim-VIPVS.net/qdzQZRkLwgxEFey| Tập 39;skyphim-VIPVS.net/NrtmOkCMsLZupRG| Tập 40;skyphim-VIPVS.net/qXKOPVFXVpSgUAf| Tập 41;skyphim-VIPVS.net/MZptrjGLGWjFPiX| Tập 42;skyphim-VIPVS.net/wVjVEsWvlfXlcNI| Tập 43;skyphim-VIPVS.net/dJvDBAQcSsCMsfV| Tập 44;skyphim-VIPVS.net/ZftNucLvRKUXsIo| Tập 45;skyphim-VIPVS.net/rjydWRynMheOPdZ| Tập 46;skyphim-VIPVS.net/WFDliOpyBsGpIXP| Tập 47;skyphim-VIPVS.net/staCWlJqrBIbpUa| End 48;skyphim-VIPVS.net/LigdyfmcBUGEIJq| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2018
  • Thể Loại:
  • Tình Yêu
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc