Lộc Đỉnh Ký - The Deer And The Cauldron (2008)
[stt/Full 50 TM] [hd/Full 50 LT]
Phim Lộc Đỉnh ký là câu chuyện về Vi Tiểu Bảo từ nhỏ đã chán ghét học võ công, suốt ngày chỉ lo rong chơi, chọc phá mọi người. Một ngày nọ, Tổng Đà chủ Thiên Địa Hội Trần Cận Nam lẻn vào cung nhằm ám sát trọng thần của triều đình nhà Thanh là Ngao Bái. Sự việc bất thành, ông bị thương và chạy vào Lệ Xuân Viện ẩn náu, được Tiểu Bảo cứu thoát. Trần Cận Nam thấy Tiểu Bảo là người tính tình lanh lẹ nên nhận anh làm đệ tử. Vua Khang Hy phái viên thái giám Hải đại phu và người ngự muội của mình là Kiến Ninh công chúa xuống phía Nam tìm kiếm cao thủ, nhằm mục đích giúp triều đình tiêu diệt gian thần Ngao Bái. Gặp Vi Tiểu Bảo, họ tưởng anh có võ công cao cường nên quyết định mời Tiểu Bảo về cung. Từ đó, Tiểu Bảo luôn may nắm lập nhiều công trạng nên được Khang Hy trọng dụng và trở thành người có thế lực nhất trong triều. Tuy nhiên, vì vừa là đệ tử của Trần Cận Nam lại vừa là một đại thần của triều đình, Tiểu Bảo vô cùng khó xử…
Diễn viên: Huỳnh Hiểu Minh, Hà Trác Ngôn, Chung Hán Lương, Từ Cẩm Giang

Loc Dinh Ky 2008 - The Deer And The Cauldron, Huynh Hieu Minh, Ha Trac Ngon, Chung Han Luong, Tu Cam Giang [id] Tập 01;skyphim-VIPTM.net/vALvORdotRCPJaf| Tập 02;skyphim-VIPTM.net/LMolWRcauwPscMr| Tập 03;skyphim-VIPTM.net/ldtIdRLKfUefJoF| Tập 04;skyphim-VIPTM.net/vByYxzSmikqWoLZ| Tập 05;skyphim-VIPTM.net/qOegkiZteqIeKWp| Tập 06;skyphim-VIPTM.net/lpuEMlwnreYmkLP| Tập 07;skyphim-VIPTM.net/jPkwvGEzSBKPaLV| Tập 08;skyphim-VIPTM.net/AguIBUVzPJxpGvg| Tập 09;skyphim-VIPTM.net/mOZzYPnurJkuWsu| Tập 10;skyphim-VIPTM.net/UkEHLywLbZihWmf| Tập 11;skyphim-VIPTM.net/EHZTEnVGVkFqwiS| Tập 12;skyphim-VIPTM.net/CSJoWvAiROnitMD| Tập 13;skyphim-VIPTM.net/wcZlLrpnzQIFADv| Tập 14;skyphim-VIPTM.net/haQVELszngZKmLD| Tập 15;skyphim-VIPTM.net/deayTiVtIIzXzvl| Tập 16;skyphim-VIPTM.net/cCpDgYDIeJkmfVH| Tập 17;skyphim-VIPTM.net/IFwetyLTWdXsSNp| Tập 18;skyphim-VIPTM.net/WlNGwJMZCsfgDRx| Tập 19;skyphim-VIPTM.net/coJcqHenhywgLkY| Tập 20;skyphim-VIPTM.net/MAiyzonrZOvsELS| Tập 21;skyphim-VIPTM.net/YurKVuCjsEylmes| Tập 22;skyphim-VIPTM.net/cxTwYOkWAsgiOyE| Tập 23;skyphim-VIPTM.net/DEbwbateiDpyGGZ| Tập 24;skyphim-VIPTM.net/tXlHPOaHvVmQCmT| Tập 25;skyphim-VIPTM.net/gDaSXqXHhqOeENo| Tập 26;skyphim-VIPTM.net/JtEdJvRtuUIVsEk| Tập 27;skyphim-VIPTM.net/qWmQyYBTVcCbGGy| Tập 28;skyphim-VIPTM.net/MbdMdnzWeevNakB| Tập 29;skyphim-VIPTM.net/HWysnbEqVTIONMQ| Tập 30;skyphim-VIPTM.net/eZZurhTmCAmquhd| Tập 31;skyphim-VIPTM.net/iOgreFoAIbxAGCj| Tập 32;skyphim-VIPTM.net/nVdEhiJsYgZrxlW| Tập 33;skyphim-VIPTM.net/dYEuFblCBisnSyP| Tập 34;skyphim-VIPTM.net/qXFjCljrcxatKfj| Tập 35;skyphim-VIPTM.net/HcErjwglJMqLDck| Tập 36;skyphim-VIPTM.net/PuofWeVqqUbmDMd| Tập 37;skyphim-VIPTM.net/QBMGSrJtKiybnzg| Tập 38;skyphim-VIPTM.net/PMHqFnVGIbqHLos| Tập 39;skyphim-VIPTM.net/KIuDnBJLRzVSOgP| Tập 40;skyphim-VIPTM.net/LXZMUTdyrizhAoC| Tập 41;skyphim-VIPTM.net/HZOmPdhoMXgnQqD| Tập 42;skyphim-VIPTM.net/cnHReeYzhRpDevr| Tập 43;skyphim-VIPTM.net/DdNTikLIxOAoNle| Tập 44;skyphim-VIPTM.net/LsLwFUTqEikxewF| Tập 45;skyphim-VIPTM.net/qVOtNlkidTDBvgr| Tập 46;skyphim-VIPTM.net/wrmssednjoIUtxO| Tập 47;skyphim-VIPTM.net/GxAOyNnFGrgctsm| Tập 48;skyphim-VIPTM.net/GxAOyNnFGrgctsm| Tập 49;skyphim-VIPTM.net/LdHqvCZjZqtLrCf| End 50;skyphim-VIPTM.net/AjekiJkYrKdZueT| Tập 01;skyphim-lt.com/IXxyd-LcmzY| Tập 02;skyphim-lt.com/iQtv8RZa2bw| Tập 03;skyphim-lt.com/2xYU_-SQElc| Tập 04;skyphim-lt.com/jHMHyv8KM3M| Tập 05;skyphim-lt.com/HF--7nOPiYY| Tập 06;skyphim-lt.com/O5jj5CiB_l0| Tập 07;skyphim-lt.com/lJVr2b4EXHw| Tập 08;skyphim-lt.com/8k7uets3Syk| Tập 09;skyphim-lt.com/CZkT9zTGXvg| Tập 10;skyphim-lt.com/WmaCQkL0uV4| Tập 11;skyphim-lt.com/sTP5v7M52CA| Tập 12;skyphim-lt.com/u17djWFliTg| Tập 13;skyphim-lt.com/pTZsXIevRVA| Tập 14;skyphim-lt.com/U5YTU4kpCK4| Tập 15;skyphim-lt.com/9capE4qMvwY| Tập 16;skyphim-lt.com/KBYMB2MJWRE| Tập 17;skyphim-lt.com/HnCrPvbRE9A| Tập 18;skyphim-lt.com/s-I0D5Fmu00| Tập 19;skyphim-lt.com/w7CC2BZoxV0| Tập 20;skyphim-lt.com/_5pEcDsLuv4| Tập 22;skyphim-lt.com/878d02EPfFM| Tập 23;skyphim-lt.com/x8mGdMplC0w| Tập 24;skyphim-lt.com/gk9DirtlPmE| Tập 25;skyphim-lt.com/IDdcewJO1ew| Tập 26;skyphim-lt.com/LMgnwINCSSw| Tập 27;skyphim-lt.com/H-CAc5flMGo| Tập 28;skyphim-lt.com/WlvjuGUu3u8| Tập 29;skyphim-lt.com/tkQe1wM4DK4| Tập 30;skyphim-lt.com/_R9tavQ8t8k| Tập 32;skyphim-lt.com/K93odIhMdg4| Tập 33;skyphim-lt.com/8FQIR7gRti4| Tập 34;skyphim-lt.com/JEXKs5bdY9o| Tập 35;skyphim-lt.com/KeBIm3ID6yg| Tập 36;skyphim-lt.com/6cEeOk2EZf4| Tập 37;skyphim-lt.com/omtJ7V2VjDM| Tập 38;skyphim-lt.com/MQiuMkPDPu8| Tập 39;skyphim-lt.com/_fbkG0Epbvc| Tập 40;skyphim-lt.com/uEH1jNglnNE| Tập 41;skyphim-lt.com/GewtGTqkwG4| Tập 42;skyphim-lt.com/e-qXr6t6lCc| Tập 43;skyphim-lt.com/l4yJ2ylEb1s| Tập 44;skyphim-lt.com/279CC31jHRg| Tập 45;skyphim-lt.com/-2VMTCLbHfY| Tập 46;skyphim-lt.com/8F3ucTcLi7M| Tập 47;skyphim-lt.com/kQXntpwdeQU| Tập 48;skyphim-lt.com/NgbYdh_33a4| Tập 49;skyphim-lt.com/wgwFtce6tY4| End 50;skyphim-lt.com/jFkgIiH0Vag| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2008
  • Thể Loại:
  • Cổ Trang
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc