Oanh Oanh Túc Ngữ Diệc Nan Cầu - Su Yu (2020)
[stt/Full 24 VS] [hd/15/24 TM]
Oanh Oanh Túc Ngữ Diệc Nan Cầu. Bộ phim được đánh giá như “Thư ký Kim sao thế” phiên bản cổ trang, xoay quanh câu chuyện tình yêu của thiếu trang chủ Mộ Tuyệt Trần (Quách Tuấn Thần) và trợ thủ Thiên Ngữ (Lý Nặc). Mộ Tuyệt Trần là người xuất chúng, không chỉ có tài năng siêu phàm mà còn có lòng hiệp nghĩa, giữ được hòa khí trong giang hồ. Thiên Ngữ thông tuệ hơn người, quản lý Mộ Tuyệt Trần và mọi chuyện lớn nhỏ trong Thiên Uẩn sơn trang. Trong lòng mọi người, hai người họ là trai tài gái sắc, trời đất tác thành, nhưng đáng tiếc Thiên Ngữ là đứa trẻ lưu lạc được lão trang chủ thu nhận, thân phận kém xa Mộ Tuyệt Trần, không
Diễn Viên: Quách Tuấn Thần, Lý Nặc
Số Tập: 24 Tập
Oanh-Oanh-Tuc-Ngu-Diec-Nan-Cau-2020, Quách Tuấn Thần, Lý Nặc, Quach Tuan Than, Ly Nac [id] Tập 01;skyphim-VIPTM.net/aSTVWsiUurhvRZI| Tập 02;skyphim-VIPTM.net/yjYIyudKWFnsBhp| Tập 03;skyphim-VIPTM.net/PjMKYmduABiEfOt| Tập 04;skyphim-VIPTM.net/hUYZtyRIDSBPGYN| Tập 05;skyphim-VIPTM.net/CaTquAZXuzkHdIK| Tập 06;skyphim-VIPTM.net/lfZuBONgDJSblra| Tập 07;skyphim-VIPTM.net/tUsEWVtIEPddPfS| Tập 08;skyphim-VIPTM.net/ExVAukQkmBmaHtb| Tập 09;skyphim-VIPTM.net/EKMwTlXPRMYTIYK| Tập 10;skyphim-VIPTM.net/uQLgidRgTBRyWSM| Tập 11;skyphim-VIPTM.net/wZmXEJuzSinGFse| Tập 12;skyphim-VIPTM.net/MoSfihfrDjXbQFw| Tập 13;skyphim-VIPTM.net/LAgezxsMtyStwxV| Tập 14;skyphim-VIPTM.net/LfeznEToMWwwpKI| Tập 15;skyphim-VIPTM.net/VuGTRhobqCZsLvX| Tập 01;skyphim-VIPVS.net/lFZLVPtnTowiDIM| Tập 02;skyphim-VIPVS.net/PfqTEsNUxjUZIMa| Tập 03;skyphim-VIPVS.net/DQJDJIcPROkQNcv| Tập 04;skyphim-VIPVS.net/CkjysDmSdbVwXyw| Tập 05;skyphim-VIPVS.net/CBwsPjdkfsDllAP| Tập 06;skyphim-VIPVS.net/HvtdEnsOJZjQDLG| Tập 07;skyphim-VIPVS.net/wuqUVaJrNilWwuE| Tập 08;skyphim-VIPVS.net/oYmwBpxdNUStljF| Tập 09;skyphim-VIPVS.net/iBrmnIXGUzJOboe| Tập 10;skyphim-VIPVS.net/laSPbuCQtVqrNDJ| Tập 11;skyphim-VIPVS.net/PvyKTbPxPjlGidI| Tập 12;skyphim-VIPVS.net/ZovrlUojOyfYzLJ| Tập 13;skyphim-VIPVS.net/chSUuioaMdgEpJF| Tập 14;skyphim-VIPVS.net/qBWhQwNgXVXfAon| Tập 15;skyphim-VIPVS.net/XXdcQQFOYKxGiCy| Tập 16;skyphim-VIPVS.net/nBtDWnCPfrCgIoA| Tập 17;skyphim-VIPVS.net/oXbUsiaszzTwXry| Tập 18;skyphim-VIPVS.net/aJHPgnLSWXZESyy| Tập 19;skyphim-VIPVS.net/bDDVvovwPrLnVdi| Tập 20;skyphim-VIPVS.net/cSpTLjfHtLBEItS| Tập 21;skyphim-VIPVS.net/phEndxWhIrsFNAZ| Tập 22;skyphim-VIPVS.net/imXiENChKdxvlzH| Tập 23;skyphim-VIPVS.net/ikvrSrDWTKtEdum| End 24;skyphim-VIPVS.net/iVmyufZWEUHnFJF| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2020
  • Thể Loại:
  • Cổ Trang
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc