Pháo Hoa Sông Đây Mưa Sông Đó - Love Story Of Court Enemies (2020)
[stt/Full 25 VS] [hd/Full 25 TM]
Pháo Hoa Sông Đây Mưa Sông Đó xoay quanh cuộc đời cô gái Triệu Ngữ Tinh (Ngô Giai Di), mất cả gia đình trong một vụ hỏa hoạn. Sau khi được gia đình nhà họ Lý thu nhận và nuôi dưỡng, Ngữ Tinh trở thành chị em tốt với tiểu thư nhà họ Lý là Thu Kỳ (Hàn Cửu Nặc). Không lâu sau, khi bị phản quân đuổi giết, Thu Kỳ và Ngữ Tinh phải rời xa nhau, Thu Kỳ trở thành phi tần trong cung, còn Ngữ Tinh vì muốn tìm ra chân tướng sự thật và báo thù cho gia đình, nàng liền nhập cung, làm cung nữ ở Thái y viện.
Diễn Viên: Ngô Giai Di, Hàn Cửu Nặc, Triệu Dịch Khâm, Ngô Tịnh Tịnh
Số Tập: 25 Tập
Phao-Hoa-Song-Day-Mua-Song-Do-2020 - Ngo Giai Di, Han Cuu Nac, Trieu Dich Kham, Ngo Tinh Tinh, Ngô Giai Di, Hàn Cửu Nặc, Triệu Dịch Khâm, Ngô Tịnh Tịnh [id] Tập 01;skyphim-VIPTM.net/aKYWbfQCeSNPIHv| Tập 02;skyphim-VIPTM.net/MdnQHjbUrnWVQVg| Tập 03;skyphim-VIPTM.net/dEatmhdMeryyGiP| Tập 04;skyphim-VIPTM.net/pPUOUMEzeIgSNtv| Tập 05;skyphim-VIPTM.net/GaNiIjmHbbWXOdL| Tập 06;skyphim-VIPTM.net/OvGgGSrftdJLpMZ| Tập 07;skyphim-VIPTM.net/eomQIMgljtlvEFn| Tập 08;skyphim-VIPTM.net/EybkEbHqxNAonWA| Tập 09;skyphim-VIPTM.net/NvgZoBXlYFTjxXC| Tập 10;skyphim-VIPTM.net/RZqSEpyLHkPLdaA| Tập 11;skyphim-VIPTM.net/amyyDkUefsgoRYu| Tập 12;skyphim-VIPTM.net/fgLceSdZYljwcAQ| Tập 13;skyphim-VIPTM.net/ykJfyRAzrLPIWja| Tập 14;skyphim-VIPTM.net/WszsIjDZRYfhUab| Tập 15;skyphim-VIPTM.net/KVJdSEBoDsVLUQo| Tập 16;skyphim-VIPTM.net/pbvFRIFUlSHnTdM| Tập 17;skyphim-VIPTM.net/eIwtzJejARXraun| Tập 18;skyphim-VIPTM.net/tzfgJNJdXFeiyRk| Tập 19;skyphim-VIPTM.net/ZIMuEUaFuDbxrpE| Tập 20;skyphim-VIPTM.net/fjBIFKyLSPzAnMv| Tập 21;skyphim-VIPTM.net/ajcbYQphDJUyxkR| Tập 22;skyphim-VIPTM.net/ZYbgCblGZxCTJps| Tập 23;skyphim-VIPTM.net/GtaHSlVqpbbkhId| Tập 24;skyphim-VIPTM.net/OXexVxIlfkdsSMU| End 25;skyphim-VIPTM.net/YaMlbRAspdrBaJg| Tập 01;skyphim-VIPVS.net/yUSedEKGzKfFpLG| Tập 02;skyphim-VIPVS.net/FDtVQOptxzFNmfE| Tập 03;skyphim-VIPVS.net/xHBLPslOodOUMUG| Tập 04;skyphim-VIPVS.net/wzGBfrbskVUGpfb| Tập 05;skyphim-VIPVS.net/YtbmjJlsKzaxgdY| Tập 06;skyphim-VIPVS.net/ywoJjsrSILqwkxy| Tập 07;skyphim-VIPVS.net/JzPxHfnQcZiGNpF| Tập 08;skyphim-VIPVS.net/oFUFskECTrWmryR| Tập 09;skyphim-VIPVS.net/SJRygBwNcjsbufA| Tập 10;skyphim-VIPVS.net/eiNdBFuynzXSZPf| Tập 11;skyphim-VIPVS.net/WtuUWBMGBwFebsm| Tập 12;skyphim-VIPVS.net/HSfTUXXpCZeEWKU| Tập 13;skyphim-VIPVS.net/BnRHlRRzjuYEGQf| Tập 14;skyphim-VIPVS.net/tiGvLNCbaaGckUk| Tập 15;skyphim-VIPVS.net/hBToSCIZPukmqWD| Tập 16;skyphim-VIPVS.net/rdrzXEfTqugGkPZ| Tập 17;skyphim-VIPVS.net/bKIslCBfhJsvozO| Tập 18;skyphim-VIPVS.net/dliMTcEFcqsuSqS| Tập 19;skyphim-VIPVS.net/fIznINPFkRQiXRM| Tập 20;skyphim-VIPVS.net/XicxjrbpsyAgnOr| Tập 21;skyphim-VIPVS.net/YICoQLCFsqZvmNh| Tập 22;skyphim-VIPVS.net/eIShVyKMuhfrgHZ| Tập 23;skyphim-VIPVS.net/MSVfQWDsvVeJotV| Tập 24;skyphim-VIPVS.net/dSoilrzCymUIWPP| End 25;skyphim-VIPVS.net/TqXXaxQGdOFghcb| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2020
  • Thể Loại:
  • Cổ Trang
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc