Phù Dao Hoàng Hậu - Legend Of Fuyao (2018)
[stt/Full 66 LT] [hd/2018]
Phù Dao Hoàng Hậu (Legend of Fuyao) kể về Mạnh Phù Dao - một cô gái kiên cường, túc trí đa mưu vì muốn thu thập "mật lệnh" của Ngũ Châu mà phải trải qua muôn ngàn hiểm nguy. Trên đường lang bạt, nàng gặp gỡ Trưởng Tôn Vô Cực (Nguyễn Kinh Thiên). Sau nhiều thăng trầm biến cố, cả hai dần nảy sinh tình cảm và ở bên nhau. Nhân vật Phù Dao là một cô gái mưu mô, nhưng cho dù mưu mô thế nào thì Dương Mịch vẫn vô cùng xinh đẹp quyến rũ.
Diễn Viên: Dương Mịch, Nguyễn Kinh Thiên, Cao Vỹ Quang, Lưu Dịch Quân, Trương Nhã Khâm, Tăng Nhất Huyên
Số Tập: 66 Tập
Phu-Dao-Hoang-Hau-Legend-Of-Fuyao-2018 - Duong Mich, Nguyen Kinh Thien, Cao Vy Quang, Luu Dich Quan, Truong Nha Kham, Tang Nhat Huyen [id] Tập 01;skyphim-VIPLT.net/dHcBGQnGTTZbegJ| Tập 02;skyphim-VIPLT.net/yjhsvZqeYRjFLhn| Tập 03;skyphim-VIPLT.net/DgQksiAchQTjfxV| Tập 04;skyphim-VIPLT.net/zvmWHRsdhULAyQY| Tập 05;skyphim-VIPLT.net/btMEwzGEuYsPtAT| Tập 06;skyphim-VIPLT.net/QpxlvcdwXphzPxY| Tập 07;skyphim-VIPLT.net/cavtKruijPuchCW| Tập 08;skyphim-VIPLT.net/dFKjoImPByLOnql| Tập 09;skyphim-VIPLT.net/eMhZPaUqzzrVLQr| Tập 10;skyphim-VIPLT.net/hNnCLDNapLWRsnj| Tập 11;skyphim-VIPLT.net/OnlicyCwQeeHxZO| Tập 12;skyphim-VIPLT.net/phqjmWxgcrdCgTE| Tập 13;skyphim-VIPLT.net/qugAPVveyaeVWvy| Tập 14;skyphim-VIPLT.net/MAutASlDZUPslSe| Tập 15;skyphim-VIPLT.net/HcUIsGJPUlTWKbC| Tập 16;skyphim-VIPLT.net/VzleUbEkPiPsZaF| Tập 17;skyphim-VIPLT.net/zApqAjklmjxxGeM| Tập 18;skyphim-VIPLT.net/pQPKAuVVemQZboJ| Tập 19;skyphim-VIPLT.net/GivAJPzvGoxIFTb| Tập 20;skyphim-VIPLT.net/ETDSIVFFSoNqFjx| Tập 21;skyphim-VIPLT.net/VjneYcntaNGcTNU| Tập 22;skyphim-VIPLT.net/ukgeoloQteRZINg| Tập 23;skyphim-VIPLT.net/bnmdWUCPmTrpDzX| Tập 24;skyphim-VIPLT.net/arwpaiMafiwrMoO| Tập 25;skyphim-VIPLT.net/XBuNOXaRdVqTtRv| Tập 26;skyphim-VIPLT.net/ipztdBDUkXwGyUV| Tập 27;skyphim-VIPLT.net/aBTmRzKtVmQankE| Tập 28;skyphim-VIPLT.net/jgGzbeyKJibQXOX| Tập 29;skyphim-VIPLT.net/VvhIPlTAQRwyrKV| Tập 30;skyphim-VIPLT.net/EedLQHtiMBYFUea| Tập 31;skyphim-VIPLT.net/QGnglBxNEEzLaHm| Tập 32;skyphim-VIPLT.net/lJvWTaUZpusoGKM| Tập 33;skyphim-VIPLT.net/kDVOKfHSZLaJxMU| Tập 34;skyphim-VIPLT.net/TqSwuwmkzmxOUNs| Tập 35;skyphim-VIPLT.net/iEUXlilzBRLCwqM| Tập 36;skyphim-VIPLT.net/MuVzPXdUYxRMXEF| Tập 37;skyphim-VIPLT.net/vLrcqDZBpSdkZlP| Tập 38;skyphim-VIPLT.net/WIjDrLIPhuCrTJR| Tập 39;skyphim-VIPLT.net/uvqWwjLfdSiIZct| Tập 40;skyphim-VIPLT.net/XxKhLpKwhdCdYge| Tập 41;skyphim-VIPLT.net/nvfaZTAJwhdNnzT| Tập 42;skyphim-VIPLT.net/IeVAieeYsuFPCop| Tập 43;skyphim-VIPLT.net/boIZHlmaMIzVKoz| Tập 44;skyphim-VIPLT.net/zRzmMgWJLucVrDk| Tập 45;skyphim-VIPLT.net/wMznaQedUhsPvTI| Tập 46;skyphim-VIPLT.net/MPmnvVvZKYeOYTf| Tập 47;skyphim-VIPLT.net/yWrvKsLYAirTpUS| Tập 48;skyphim-VIPLT.net/GICDhNjSybsxmGl| Tập 49;skyphim-VIPLT.net/ZKnJrCIkRINkkYK| Tập 50;skyphim-VIPLT.net/sylcJLWZQvDubxM| Tập 51;skyphim-VIPLT.net/wMprYmrcEpMgNnI| Tập 52;skyphim-VIPLT.net/WHGFDUDEhboocmN| Tập 53;skyphim-VIPLT.net/jufXJqArHxwbmpg| Tập 54;skyphim-VIPLT.net/yDVHciJvYUjVSHN| Tập 55;skyphim-VIPLT.net/zSsElKYVbFDUTjF| Tập 56;skyphim-VIPLT.net/pWshOMOvzCUpIlC| Tập 57;skyphim-VIPLT.net/aQRAJJheZkDOVOo| Tập 58;skyphim-VIPLT.net/jKazPcCASxdmAbD| Tập 59;skyphim-VIPLT.net/LYzroiFEIDQqcgl| Tập 60;skyphim-VIPLT.net/MhxnjYqUlWyFuHB| Tập 61;skyphim-VIPLT.net/BjjWCFuZKrlDZpc| Tập 62;skyphim-VIPLT.net/WzNEYDxVANoYhlp| Tập 63;skyphim-VIPLT.net/piAPxEFsDGGGAul| Tập 64;skyphim-VIPLT.net/qWNJludOBQxYGov| Tập 65;skyphim-VIPLT.net/AXFjjxUbodUYLma| End 66;skyphim-VIPLT.net/OuHwfHKPOguOgWP| Tập 01;skyphim-OKTM.net/902297422552| Tập 02;skyphim-OKTM.net/902295980760| Tập 03;skyphim-OKTM.net/902298143448| Tập 04;skyphim-OKTM.net/1273370512081| Tập 05;skyphim-OKTM.net/1273370708689| Tập 06;skyphim-OKTM.net/1273370381009| Tập 07;skyphim-OKTM.net/1273369660113| Tập 08;skyphim-OKTM.net/1273370446545| Tập 09;skyphim-OKTM.net/1273686788817| Tập 10;skyphim-OKTM.net/1273687116497| Tập 11;skyphim-OKTM.net/1274457230033| Tập 12;skyphim-OKTM.net/1274457492177| Tập 13;skyphim-OKTM.net/1277006514897| Tập 14;skyphim-OKTM.net/1277006121681| Tập 15;skyphim-OKTM.net/1277849635537| Tập 16;skyphim-OKTM.net/1284496362193| Tập 17;skyphim-OKTM.net/1284496689873| Tập 18;skyphim-OKTM.net/1285388700369| Tập 19;skyphim-OKTM.net/1285388831441| Tập 20;skyphim-OKTM.net/1286139742929| Tập 21;skyphim-OKTM.net/1286140332753| Tập 22;skyphim-OKTM.net/1288691190481| Tập 23;skyphim-OKTM.net/1289705687761| Tập 24;skyphim-OKTM.net/1289705556689| Tập 25;skyphim-OKTM.net/1291248405201| Tập 26;skyphim-OKTM.net/1291248470737| Tập 27;skyphim-OKTM.net/1292364679889| Tập 28;skyphim-OKTM.net/1292365269713| Tập 29;skyphim-OKTM.net/1295728184017| Tập 30;skyphim-OKTM.net/1316560702161| Tập 31;skyphim-OKTM.net/1316561095377| Tập 32;skyphim-OKTM.net/1317457234641| Tập 33;skyphim-OKTM.net/1317457693393| Tập 34;skyphim-OKTM.net/1318524226257| Tập 35;skyphim-OKTM.net/1318524488401| Tập 36;skyphim-OKTM.net/1320226065105| Tập 37;skyphim-OKTM.net/1320226589393| Tập 38;skyphim-OKTM.net/1321389001425| Tập 39;skyphim-OKTM.net/1324649941713| Tập 40;skyphim-OKTM.net/1324650007249| Tập 41;skyphim-OKTM.net/1326011124433| Tập 42;skyphim-OKTM.net/1326011189969| Tập 43;skyphim-OKTM.net/1331105893073| Tập 44;skyphim-OKTM.net/1331105762001| Tập 45;skyphim-OKTM.net/1331498584785| Tập 46;skyphim-OKTM.net/1332642122449| Tập 47;skyphim-OKTM.net/1332642253521| Tập 48;skyphim-OKTM.net/1359816362705| Tập 49;skyphim-OKTM.net/1359816428241| Tập 50;skyphim-OKTM.net/1361257499345| Tập 51;skyphim-OKTM.net/1361258023633| Tập 52;skyphim-OKTM.net/1362058283729| Tập 53;skyphim-OKTM.net/1362058021585| Tập 54;skyphim-OKTM.net/1363023563473| Tập 55;skyphim-OKTM.net/1363853249233| Tập 56;skyphim-OKTM.net/1363853118161| Tập 57;skyphim-OKTM.net/1389523569361| Tập 58;skyphim-OKTM.net/1389523503825| Tập 59;skyphim-OKTM.net/1392160869073| Tập 60;skyphim-OKTM.net/1392160672465| Tập 61;skyphim-OKTM.net/1398933031633| Tập 62;skyphim-OKTM.net/1398932769489| Tập 63;skyphim-OKTM.net/1402467781329| Tập 64;skyphim-OKTM.net/1402467519185| Tập 65;skyphim-OKTM.net/1404615985873| End 66;skyphim-OKTM.net/1404615920337| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2018
  • Thể Loại:
  • Cổ Trang
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc