Phượng Dịch Truyền Thuyết Phượng Hoàng - Legend Of The Phoenix (2019)
[stt/Full 41 VS] [hd/2019]
Phượng Dịch - Truyền Thuyết Phượng Hoàng (2019). Diệp Ngưng Chi là một cô gái lương thiện chân phương. Một lần, cô theo đoàn kịch vào cung biểu diễn mừng thọ của Hoàng Thái Hậu, không ngờ bị Trưởng công chúa ra tay hãm hại. May thay lại được Ngụy Quảng ra tay tương cứu, từ đó bắt đầu mối lương duyên đầy sóng gió giữa hai người.
Trong lần đầu tiên cô đã đem lòng yêu Ngụy Quảng (Từ Chính Khê). Cô cùng Ngụy Quảng nhiều lần rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm, đối mặt với mọi khó khăn, mưu kế của tiểu nhân. Diệp Ngưng Chi từ một tiểu cung nữ bên cạnh Hoàng hậu đã trở thành Hiên phi, cuối cùng trở về dân gian, có được tình yêu chân thành không hề hối hận.
Diễn viên: Hà Hoằng San, Từ Chính Khê, Lê Diệu Tường, Lưu Mẫn, Tào Hi Văn, Thôi Bằng
Số Tập: 41 Tập
Phuong Dich, Truyen thuyet phuong hoang, Ha Hoang San, Le Dieu Tuong, Luu Man, Tao Hi Van, Thoi Bang, Tu Chinh Khe [id] Tập 01;skyphim-VIPVS.net/BpEHVsauEfNLIPY| Tập 02;skyphim-VIPVS.net/sTEJkFOrzNwVSbn| Tập 03;skyphim-VIPVS.net/CtstjQuOGfLeBrK| Tập 04;skyphim-VIPVS.net/SwLMYtlfLaIUlSD| Tập 05;skyphim-VIPVS.net/nkZwjOJYdHswKDC| Tập 06;skyphim-VIPVS.net/PpofWJxmeNDxqdn| Tập 07;skyphim-VIPVS.net/KpssxmDXazIhCFD| Tập 08;skyphim-VIPVS.net/yBIlQDBmIOruSbt| Tập 09;skyphim-VIPVS.net/TOaBpfKiCemwjBD| Tập 10;skyphim-VIPVS.net/lezihNqNJUUwBnH| Tập 11;skyphim-VIPVS.net/RDfryWMYVdhqQoS| Tập 12;skyphim-VIPVS.net/yaPsTGXVOMKBnpz| Tập 13;skyphim-VIPVS.net/IjnYzjXavVlKWfK| Tập 14;skyphim-VIPVS.net/jQXCtXMGMocXVeB| Tập 15;skyphim-VIPVS.net/YAxvSdCXSHNUetW| Tập 16;skyphim-VIPVS.net/gSAKEaaFhZgMWWH| Tập 17;skyphim-VIPVS.net/aZEamENrAiLAoJR| Tập 18;skyphim-VIPVS.net/gAzIpMKxvyZJafQ| Tập 19;skyphim-VIPVS.net/yCEzlfZVSQtGRVi| Tập 20;skyphim-VIPVS.net/SHyxDWYwZtckToq| Tập 21;skyphim-VIPVS.net/igcITMgrRjRMJKd| Tập 22;skyphim-VIPVS.net/qAqXCkUfldvyNjY| Tập 23;skyphim-VIPVS.net/EQIhbPyFGAoHueO| Tập 24;skyphim-VIPVS.net/kplDjnPMqXDYqfC| Tập 25;skyphim-VIPVS.net/DzcloBGIyvuDUdC| Tập 26;skyphim-VIPVS.net/SsTyZiqLgxDsMpF| Tập 27;skyphim-VIPVS.net/ThobANHvsPlMFFa| Tập 28;skyphim-VIPVS.net/eBFidwzkhduusTO| Tập 29;skyphim-VIPVS.net/UMNzyUnAnKfXOyx| Tập 30;skyphim-VIPVS.net/uuytStDmdvSafXs| Tập 31;skyphim-VIPVS.net/NeBCdOeKOyyCRgd| Tập 32;skyphim-VIPVS.net/fAPJyShAULlMYBi| Tập 33;skyphim-VIPVS.net/JLwjuqlmPbSktZa| Tập 34;skyphim-VIPVS.net/vzTNqYuxhyjIsEm| Tập 35;skyphim-VIPVS.net/vZfHBnEkiMXRNVr| Tập 36;skyphim-VIPVS.net/sCoRbmpKybbFAni| Tập 37;skyphim-VIPVS.net/hSGkXzxBSEfwPSb| Tập 38;skyphim-VIPVS.net/SbhXZVKhRaSqUPH| Tập 39;skyphim-VIPVS.net/KiuBiLQKsynJoCX| Tập 40;skyphim-VIPVS.net/hjXheSTtmFQGfnv| End 41;skyphim-VIPVS.net/cRbtRSmNSnQIJwD| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2019
  • Thể Loại:
  • Cổ Trang
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc