Sở Kiều Truyện - Princess Agents (2017)
[stt/Full 58 LT] [hd/Full 58 TM]
Thời Nam - Bắc Triều loạn thế hỗn chiến, rất nhiều bình dân trong chiến loạn bị bắt làm nô bộc, mạng như cỏ rác. Thiếu nữ nô tịch Sở Kiều (Triệu Lệ Dĩnh) bị đưa tới trường săn cho quý tộc săn bắn giải trí, may mắn được Thế tử Bắc Yến Yến Tuân (Đậu Kiêu) ngầm cứu. Sau đó, nàng bị đưa vào nhà Vũ Văn quyền khuynh triều chính, chứng kiến huynh tỷ lần lượt chết thảm, lập lời thề cứu muội muội trốn thoát. Sở Kiều được Vũ Văn Nguyệt (Lâm Canh Tân) chú ý, được huấn luyện nghiêm khắc, đồng thời kết tình bằng hữu sâu sắc với Yến Tuân.
So-Kieu-Truyen-Princess-Agents-2017, Trieu Le Dinh, Lam Canh Tan, Dau Kieu, Ly Tham, Dang Luan, Hinh Chieu Lam, Hoang Mong Oanh, Vuong Ngan Lam [id] Tập 01;skyphim-VIPTM.net/XAACrLTCXSDTWiu| Tập 02;skyphim-VIPTM.net/qMaJwbAfKcjejIH| Tập 03;skyphim-VIPTM.net/OJpScvTqejbByPh| Tập 04;skyphim-VIPTM.net/AmKlmEuSIwJJwfz| Tập 05;skyphim-VIPTM.net/SqbhrNdOvirVQup| Tập 06;skyphim-VIPTM.net/frhpEIHYCuXRMnh| Tập 07;skyphim-VIPTM.net/LYGadxKoQuNHCsw| Tập 08;skyphim-VIPTM.net/gAuWUSGZvAZlHHC| Tập 09;skyphim-VIPTM.net/jiaIfXZptMkihln| Tập 10;skyphim-VIPTM.net/JMdsqjpftBtXoAZ| Tập 11;skyphim-VIPTM.net/jysxNBoHvQzyQzb| Tập 12;skyphim-VIPTM.net/jPANlBqEuEYSngO| Tập 13;skyphim-VIPTM.net/BzuJkaKzYaJntHZ| Tập 14;skyphim-VIPTM.net/VlkDFthEtxbxuVL| Tập 15;skyphim-VIPTM.net/RNKUxMNZtHSIJqf| Tập 16;skyphim-VIPTM.net/ZhhvFudAiJtCskN| Tập 17;skyphim-VIPTM.net/CJoySHXjPvounOe| Tập 18;skyphim-VIPTM.net/BoEufUAubrwQCJJ| Tập 19;skyphim-VIPTM.net/kcZCCVZWAZMRZYo| Tập 20;skyphim-VIPTM.net/dOTBVeSLDNRUHMW| Tập 21;skyphim-VIPTM.net/EFonvPGUolxILLf| Tập 22;skyphim-VIPTM.net/GprdWGvYqTdJytt| Tập 23;skyphim-VIPTM.net/VXAaORBnGGpAgMI| Tập 24;skyphim-VIPTM.net/yGiaRssEMPHezCw| Tập 25;skyphim-VIPTM.net/DayQtcnvCAVutxH| Tập 26;skyphim-VIPTM.net/pwwGPicFBMyTqTi| Tập 27;skyphim-VIPTM.net/wyuRTYOaplvQftO| Tập 28;skyphim-VIPTM.net/kxbLQHrXMCRDuse| Tập 29;skyphim-VIPTM.net/zCkBUptdcmhlrvb| Tập 30;skyphim-VIPTM.net/BrQWhPGIvonVvmM| Tập 31;skyphim-VIPTM.net/VjFjgqYNCAKYPDa| Tập 32;skyphim-VIPTM.net/qKonkYGTBAlzgPq| Tập 33;skyphim-VIPTM.net/aysdQkpvdhDKUHn| Tập 34;skyphim-VIPTM.net/tQOGxygjPWChLlY| Tập 35;skyphim-VIPTM.net/ItpGyqlwUVTBQKb| Tập 36;skyphim-VIPTM.net/obTjQtHQDqJMJhe| Tập 37;skyphim-VIPTM.net/fKtLYFxnLnFrxbj| Tập 38;skyphim-VIPTM.net/ahPZXcVLGLKGpeP| Tập 39;skyphim-VIPTM.net/tUGaZiESUbBFmVH| Tập 40;skyphim-VIPTM.net/UnKGqhtTjzSHGCH| Tập 41;skyphim-VIPTM.net/qjaozsEZaAjPPSQ| Tập 42;skyphim-VIPTM.net/WCEGUxwbQtDMgjD| Tập 43;skyphim-VIPTM.net/NxstOnhsUsyDgfQ| Tập 44;skyphim-VIPTM.net/TfFdpOHQshZcqVG| Tập 45;skyphim-VIPTM.net/gjTCwXCQlzBzHLF| Tập 46;skyphim-VIPTM.net/DKHVMSEMcTdHYtK| Tập 47;skyphim-VIPTM.net/ZXILvwCaAkCDTIb| Tập 48;skyphim-VIPTM.net/YQVENxAluhyPABS| Tập 49;skyphim-VIPTM.net/uLLbriOBIesJTry| Tập 50;skyphim-VIPTM.net/FSxBSRtxMWnJAOk| Tập 51;skyphim-VIPTM.net/GhaITsZrVJBafSC| Tập 52;skyphim-VIPTM.net/QMGlBiyxEtXRThO| Tập 53;skyphim-VIPTM.net/qZiJioicsPtdkuy| Tập 54;skyphim-VIPTM.net/RJSplTEvRQLBsmA| Tập 55;skyphim-VIPTM.net/HfKoGBiXHFfUZjO| Tập 56;skyphim-VIPTM.net/oFhDQEqtAkZjUPJ| Tập 57;skyphim-VIPTM.net/cGtqoEUcbfBwqeq| End 58;skyphim-VIPTM.net/kmQrnOyvokzAXvT| Tập 01;skyphim.com/IOvvpGnz2pQ| Tập 02;skyphim.com/ASevn0WWxgQ| Tập 03;skyphim.com/Bz0rALHuzZA| Tập 04;skyphim.com/QtEZF5vdfSQ| Tập 05;skyphim.com/wa_OJZS_NfU| Tập 06;skyphim.com/UH1mIiFRcs8| Tập 07;skyphim.com/5R-UzexxhBQ| Tập 08;skyphim.com/ExwXXz0bJc8| Tập 09;skyphim.com/XYDBIOJm4uY| Tập 10;skyphim.com/0ilLhe3ahew| Tập 11;skyphim.com/FilgRxqV5GQ| Tập 12;skyphim.com/mfXCpCdXUTA| Tập 13;skyphim.com/GNrARptTQLY| Tập 14;skyphim.com/_BQCqb-BXog| Tập 15;skyphim.com/Uz8I2dRdOSs| Tập 16;skyphim.com/tsUen79l8eo| Tập 17;skyphim.com/SACFRo-4Xe4| Tập 18;skyphim.com/v3Yp6idfy5I| Tập 19;skyphim.com/LBnzqYhLmCs| Tập 20;skyphim.com/Gfu8jWEhLLY| Tập 21;skyphim.com/AV_OOUPT6FE| Tập 22;skyphim.com/JC0S4Ul3Fg8| Tập 23;skyphim.com/kTXHbGdPw2U| Tập 24;skyphim.com/MqmJ_B6kzbw| Tập 25;skyphim.com/ZK3dHqB5ZgY| Tập 26;skyphim.com/tFflhbKlixE| Tập 27;skyphim.com/P7JZD7sSV6E| Tập 28;skyphim.com/lFX5w3FNyEI| Tập 29;skyphim.com/VnbfT29tCDA| Tập 30;skyphim.com/k4GOTkqVqZs| Tập 31;skyphim.com/QmX2lJefsyY| Tập 32;skyphim.com/5BqJM6viRNc| Tập 33;skyphim.com/fkfUzBYSkao| Tập 34;skyphim.com/W_CbTVLNuus| Tập 35;skyphim.com/xmbxYzQ1sY0| Tập 36;skyphim.com/HidteS2inGU| Tập 37;skyphim.com/i-DNlsQpc9s| Tập 38;skyphim.com/GsyPlvAlux0| Tập 39;skyphim.com/lsT3GWQlDjs| Tập 40;skyphim.com/66a32CXTW8w| Tập 41;skyphim.com/l4FxJC3WSJI| Tập 42;skyphim.com/pLiwcM0eMZQ| Tập 43;skyphim.com/yfdm43rqqwE| Tập 44;skyphim.com/fbz21WoaUrU| Tập 45;skyphim.com/G5kTi9dZjss| Tập 46;skyphim.com/reiwAzH1H8s| Tập 47;skyphim.com/TsE9ynhrvQs| Tập 48;skyphim.com/ubtLOvOG6Kw| Tập 49;skyphim.com/h8ex8tBuN5s| Tập 50;skyphim.com/VXaZNWxyvC0| Tập 51;skyphim.com/Go7kokhdhcw| Tập 52;skyphim.com/NzRgmaC_cVs| Tập 53;skyphim.com/prHu9X4v6rc| Tập 54;skyphim.com/xteAmjbkteY| Tập 55;skyphim.com/mtSRuEcFZ34| Tập 56;skyphim.com/GA09xUo4lHA| Tập 57;skyphim.com/FLOllZfL0FQ| End 58;skyphim.com/8RogPioLklw| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2017
  • Thể Loại:
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc