Thiên Cơ Thập Nhị Cung - The Mysterious World (2019)
[stt/Full 24 TM] [hd/2019]
Vì vướng vào một vụ án, Thiên Cơ Thập Nhị Cung vẫn luôn bị Hình Luật Ty truy bắt. Thiếu cung chủ Diêm Vương điện Thẩm Hào vì muốn trả lại sự trong sạch cho phụ thân và Thập Nhị Cung, nên đã lẻn vào Hình Luật Ty để điều tra chân tướng. Thẩm Hào gặp gỡ nữ bổ đầu Vạn Quân Linh, sau khi vào Hình Luật Ty, hai người xông xáo khắp nơi, cùng nhau vào sinh ra tử, dần dần nảy sinh tình cảm. Tổng bổ đầu Ngọc Trường Phong phát hiện thân phận phức tạp của Thẩm Hào. Trong quá trình điều tra, mấy thiếu niên cùng nhau trưởng thành, cuối cùng vạch trần được âm mưu của ma đầu giang hồ Lâm Tịnh Hải...
Diễn Viên: Tống Văn Tác, Hồ Ý Tuyền, Trần Mộng Hy, Khâu Hồng Khải
Thien Co Thap Nhi Cung (2019) - The Mysterious World - Tong Van Tac, Ho Y Tuyen, Tran Mong Hy, Khau Hong Khai [id] Tập 01;skyphim-VIPTM.net/IyrEuxTxNvdgqgz| Tập 02;skyphim-VIPTM.net/orXvNBHXHYxFBVs| Tập 03;skyphim-VIPTM.net/JNVEjISQMBkNgDk| Tập 04;skyphim-VIPTM.net/orthqgJQVeMSjNt| Tập 05;skyphim-VIPTM.net/XJMUTWqqayOoCwz| Tập 06;skyphim-VIPTM.net/HIpqlaDeSlMXIuC| Tập 07;skyphim-VIPTM.net/ysEEfPcRHfCBQOG| Tập 08;skyphim-VIPTM.net/KgKxifNJXioFKvT| Tập 09;skyphim-VIPTM.net/sUVezPqXUEZmIAQ| Tập 10;skyphim-VIPTM.net/oZZvYVZWPgxBuNu| Tập 11;skyphim-VIPTM.net/EYbiUIAujJUPCPC| Tập 12;skyphim-VIPTM.net/PMGNbJpiACkxFdI| Tập 13;skyphim-VIPTM.net/PcmrmgEwMkIunbB| Tập 14;skyphim-VIPTM.net/RsyWgexYsvciVmj| Tập 15;skyphim-VIPTM.net/ULidwQycvxeYhnm| Tập 16;skyphim-VIPTM.net/aQiNuvornMGwMbr| Tập 17;skyphim-VIPTM.net/VowsNLreebDSUQh| Tập 18;skyphim-VIPTM.net/kHbvynCJGCkdUDn| Tập 19;skyphim-VIPTM.net/qwJYZvZHDJAWwXM| Tập 20;skyphim-VIPTM.net/bcvVsQSQOwINbWC| Tập 21;skyphim-VIPTM.net/TOZRCboaejfihvC| Tập 22;skyphim-VIPTM.net/SFOMqEXpRANtbfn| Tập 23;skyphim-VIPTM.net/HrDPMTolvBOXfKY| End 24;skyphim-VIPTM.net/gUNEtHIWiyfzdxX| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2019
  • Thể Loại:
  • Cổ Trang
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc