Thiên Kim Háo Sắc - Lascivious Lady (2019)
[stt/Full 24 VS] [hd/2019]
Thiên Kim Háo Sắc xoay quanh câu chuyện cô gái trẻ Lâm Lạc Cảnh của thế kỷ 21 vô tình xuyên không về vương triều Thịnh Nguyên, tại đây rơi vào cuộc tình tay năm với 4 chàng trai: Thân Vương Chung Vô Mị, Thị vệ băng sương Liễu Tu Văn, con trai phú thương Giang Hiên Vũ, môn chủ Kiếm Tông - Hoa Ứng Trì, mị hoặc thiếu gia Vương Kim Thần....
Diễn Viên: Trịnh Tưu Hoằng, Cung Tuấn, Phương Dật Luân, Dư Khải Ninh, Khưu Hạo Hiên
Số Tập: 24 Tập
Thien-Kim-Hao-Sac-2019, Hao-Sac-Thien-Kim-2019, Trịnh Tưu Hoằng, Cung Tuấn, Phương Dật Luân, Dư Khải Ninh, Khưu Hạo Hiên, Trinh Tuu Hoang, Cung Tuan, Phuong Dat Luan, Du Khai Ninh, Khuu Hao Hien [id] Tập 01;skyphim-VIPVS.net/cpgESQIYsoyndAq| Tập 02;skyphim-VIPVS.net/CqDDPvefIkmarhq| Tập 03;skyphim-VIPVS.net/YtNVzPQryyUAZCe| Tập 04;skyphim-VIPVS.net/WoNmZAlayWXHRGs| Tập 05;skyphim-VIPVS.net/xGLBmVpMeiCsuNd| Tập 06;skyphim-VIPVS.net/ZzmOCpzQWRHBsty| Tập 07;skyphim-VIPVS.net/EyndiuvRkNBLMgY| Tập 08;skyphim-VIPVS.net/iEGQfkaFOVAvlMh| Tập 09;skyphim-VIPVS.net/kWDCqDUnDcExAOL| Tập 10;skyphim-VIPVS.net/iZonLhjMtmiSSUq| Tập 11;skyphim-VIPVS.net/SoYEHlmvVbLIPJh| Tập 12;skyphim-VIPVS.net/cqHRvTPMyLLsktL| Tập 13;skyphim-VIPVS.net/gxlsvWvKdMMMNXG| Tập 14;skyphim-VIPVS.net/BJZEIrWjdhGzyZx| Tập 15;skyphim-VIPVS.net/fxyXhcfFKzoDKmT| Tập 16;skyphim-VIPVS.net/bPECmFLRygHTmtC| Tập 17;skyphim-VIPVS.net/PnUiCgjRHGqtvBF| Tập 18;skyphim-VIPVS.net/LIbnroPKLFNZGaA| Tập 19;skyphim-VIPVS.net/bZdjwJkPXTbQTsY| Tập 20;skyphim-VIPVS.net/ylsTRxXPevNTHym| Tập 21;skyphim-VIPVS.net/CtjlkBawsROtRyf| Tập 22;skyphim-VIPVS.net/ZdtXAEFwUHaGQDc| Tập 23;skyphim-VIPVS.net/nDLeyRaArwPJfYB| End 24;skyphim-VIPVS.net/FRYRSfanwQKisnL| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2019
  • Thể Loại:
  • Cổ Trang
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc