Thiên Long Bát Bộ - Demi Gods And Semi Devils (2004)
[stt/Full 40 TM] [hd/2004]
Câu chuyện xoay quanh mối quan hệ phức tạp giữa nhiều nhân vật đến từ nhiều nước khác nhau: Kiều Phong, Đoàn Dự, Hư Trúc. Đây là bản phim của Trung Quốc do Hồ Quân , Lâm Chí Dĩnh và Cao Hổ đóng vai chính, được đánh giá là bản phim hoàn hảo nhất
Diễn viên: Lâm Chí Dĩnh, Lưu Diệc Phi, Hồ Quân, Cao Hổ, Trần Hảo, Tưởng Hân
Thien Long Bat Bo, Ho Quan, Lam Chi Dinh, Luu Diec Phi, Cao Ho, Tran Hao, Tuong Han [id] Tập 01;skyphim-FBTM.net/HHIWElTetGwnRra| Tập 02;skyphim-FBTM.net/WPIpzkpvrEwlNqd| Tập 03;skyphim-FBTM.net/yvXSUqAUMYOEwpQ| Tập 04;skyphim-FBTM.net/oodvIzUKFZywERS| Tập 05;skyphim-FBTM.net/tVRkIgqVtKJNWPP| Tập 06;skyphim-FBTM.net/fdhFJSfAJoJRqVJ| Tập 07;skyphim-FBTM.net/wcPGUcTiXDIrxeU| Tập 08;skyphim-FBTM.net/RkTwbtUUChNCCso| Tập 09;skyphim-FBTM.net/uoLyPNnutEYsMxK| Tập 10;skyphim-FBTM.net/aJwsvZygLaldQur| Tập 11;skyphim-FBTM.net/fRPysYAvYRdVkSu| Tập 12;skyphim-FBTM.net/goTiXpmWzxEGUFx| Tập 13;skyphim-FBTM.net/EAlAXPDpbWTNlzG| Tập 14;skyphim-FBTM.net/SOqGXQLmzgsRByL| Tập 15;skyphim-FBTM.net/xoGFTHbyrjECPrH| Tập 16;skyphim-FBTM.net/PSyfegckNTQFhGh| Tập 17;skyphim-FBTM.net/YGQBrOuMEINAXJy| Tập 18;skyphim-FBTM.net/QUmYtDBfMEwYgcq| Tập 19;skyphim-FBTM.net/QKoIAHLOPusXUcE| Tập 20;skyphim-FBTM.net/YjVRUkSzvOFliEm| Tập 21;skyphim-FBTM.net/MaumHastxakizba| Tập 22;skyphim-FBTM.net/vGkNtJaedagzMHS| Tập 23;skyphim-FBTM.net/ZSEHOcpDteBxMWS| Tập 24;skyphim-FBTM.net/pJPcNNXBJRutbBT| Tập 25;skyphim-FBTM.net/ZTwcHGKbSLTALyE| Tập 26;skyphim-FBTM.net/KibpEYqWemzyCTB| Tập 27;skyphim-FBTM.net/KhfgsDFxCeWQWvf| Tập 28;skyphim-FBTM.net/OkiDzilYKxBQzup| Tập 29;skyphim-FBTM.net/RdexnEUqJuwWvsi| Tập 30;skyphim-FBTM.net/XOjCtGUmpHXhFuJ| Tập 31;skyphim-FBTM.net/JjDBaaNxZzpEmsC| Tập 32;skyphim-FBTM.net/AyHREJkFjCmLNcN| Tập 33;skyphim-FBTM.net/JoiDYmleBdFpdKh| Tập 34;skyphim-FBTM.net/OTIPpNQouCUHJoJ| Tập 35;skyphim-FBTM.net/zEJKZLJJdOlcXMS| Tập 36;skyphim-FBTM.net/WwjwnOrBAQFWSPM| Tập 37;skyphim-FBTM.net/YvewrPniaHclgyS| Tập 38;skyphim-FBTM.net/KIHTDBTJdyMpIEZ| Tập 39;skyphim-FBTM.net/ejvihHOKYfKvZMm| End 40;skyphim-FBTM.net/kXnYuGUIQglnrhu| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2004
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc