Thiếu Chủ Đi Chậm Thôi - I Have Fallen For You (2020)
[stt/Full 24 VS] [hd/2020]
Thiếu Chủ Đi Chậm Thôi xoay quanh Điền Tam Thất từ nhỏ sống trong nghĩa trang, yêu thích điều tra phá án nghiệm thi. Thuở nhỏ, có một người bạn thanh mai trúc mã, hai người quan hệ rất tốt. Tuy nhiên, người bạn đó bỗng nhiên biến mất kỳ lạ. Điền Tam Thất lặn lội đường xá xa xôi để tìm ra tung tích người bạn đó.
Diễn Viên: Ngu Thư Hân, Lưu Dịch Sướng, Lạc Minh Cật, Trần Hạo Lam, Lưu Tấn, Trương Nguyên Khôn
Số Tập: 24 Tập
Thieu-Chu-Di-Cham-Thoi-2020 - Ngu Thu Han, Luu Dich Suong, Lac Minh Cat, Tran Hao Lam, Luu Tan, Truong Nguyen Khon [id] Tập 01;skyphim-FBVS.net/UiYvPKvlsLChxMf| Tập 02;skyphim-FBVS.net/eOjzvSKnbTLrNVf| Tập 03;skyphim-FBVS.net/uwroRUpxRdrjIbT| Tập 04;skyphim-FBVS.net/tVuJYyhCIjGrSMl| Tập 05;skyphim-FBVS.net/ZCfpHuIXVwbAGfy| Tập 06;skyphim-FBVS.net/yeKdrwELUWoubYI| Tập 07;skyphim-FBVS.net/CtQmfpcBPhOkGvW| Tập 08;skyphim-FBVS.net/tqraQZsKvZJVXga| Tập 09;skyphim-FBVS.net/tKluEAktmEBAERT| Tập 10;skyphim-FBVS.net/LcIMoqwTZqVErVB| Tập 11;skyphim-FBVS.net/zXovkRELvFxzAbk| Tập 12;skyphim-FBVS.net/fnMCcoYdrAztiCZ| Tập 13;skyphim-FBVS.net/ZZqtfwuXpVPCiiw| Tập 14;skyphim-FBVS.net/mzHOcUfLirGYNXQ| Tập 15;skyphim-FBVS.net/YNFPAORKVfetubo| Tập 16;skyphim-FBVS.net/obvLvPbpvomsNzm| Tập 17;skyphim-FBVS.net/SCuFuSpnfReDYnK| Tập 18;skyphim-FBVS.net/YaMMpevtEBYZqOY| Tập 19;skyphim-FBVS.net/bhVTbjJJLqoByYo| Tập 20;skyphim-FBVS.net/gJVcJtqmPaELMfA| Tập 21;skyphim-FBVS.net/ICqAFncYEdhPZPk| Tập 22;skyphim-FBVS.net/SSHjEjETuribFKz| Tập 23;skyphim-FBVS.net/NTSMfWURaOmFOdn| End 24;skyphim-FBVS.net/QnwGEPqvXvuWRKO| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2020
  • Thể Loại:
  • Cổ Trang
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc