Thời Xưa Có Ngọn Núi Linh Kiếm - Spirit Sword Mountain (2019)
[stt/Full 37 VS] [hd/Full 37 TM]
Bộ phim xoay quanh Vương Lục, một thiếu niên tài năng đang tu tiên ở Linh Kiếm phái. Vương Lục là đệ tử của ngũ trưởng lão Vương Vũ, trong cơ thể lại chứa nguyên thần của Âu Dương Thương. Trải qua quá trình rèn luyện cực khổ để thi đấu thăng cấp, Vương Lục dần dần trở thành người đứng đầu, dẫn đầu đoàn đội, vượt qua mọi nguy hiểm, bảo vệ an toàn cho Cửu Châu Đại Lục.
Diễn viên: Hứa Khải, Trương Dung Dung, Cao Vũ Nhi
Thoi Xua Co Ngon Nui Linh Kiem (2019) - Spirit Sword Mountain , Hua Khai, Truong Dung Dung, Cao Vu Nhi [id] Tập 01;skyphim-VIPTM.net/IJauOzMDyPAwimN| Tập 02;skyphim-VIPTM.net/jrHRNToqmHIZzjC| Tập 03;skyphim-VIPTM.net/nAEmJUzqIxudifG| Tập 04;skyphim-VIPTM.net/zvkONbWaGcllIxm| Tập 05;skyphim-VIPTM.net/DpxYVGSUHMimRLM| Tập 06;skyphim-VIPTM.net/WgTciMrtIUUUspq| Tập 07;skyphim-VIPTM.net/ZLMalYcentHKfaI| Tập 08;skyphim-VIPTM.net/ROmpRFJKINvJIal| Tập 09;skyphim-VIPTM.net/ZXljgGcbOthwkZX| Tập 10;skyphim-VIPTM.net/pZYwgtLcvcKBEdZ| Tập 11;skyphim-VIPTM.net/OvnAWJUFWKtiHwD| Tập 12;skyphim-VIPTM.net/QjbUULbdavcRfhN| Tập 13;skyphim-VIPTM.net/LitalkEhhbvlfMw| Tập 14;skyphim-VIPTM.net/OHMKgWtvXrHwEBP| Tập 15;skyphim-VIPTM.net/juWFpBHIRAOvkak| Tập 16;skyphim-VIPTM.net/VuNXkVUQFxzpWMM| Tập 17;skyphim-VIPTM.net/vPJuOonbQUUfADC| Tập 18;skyphim-VIPTM.net/MHuxUTeWMesbsAB| Tập 19;skyphim-VIPTM.net/qBxRLqreIlEuMjH| Tập 20;skyphim-VIPTM.net/lwVGkKzrIdlRXZE| Tập 21;skyphim-VIPTM.net/YXwvLgvVQhQqGBp| Tập 22;skyphim-VIPTM.net/UHShBCsInEpjefu| Tập 23;skyphim-VIPTM.net/XLqOSvKmTtVMYAG| Tập 24;skyphim-VIPTM.net/eDAZAHyEuWovTLM| Tập 25;skyphim-VIPTM.net/JaExgJVFCgalMZv| Tập 26;skyphim-VIPTM.net/TrvJYWgxZHiQbIB| Tập 27;skyphim-VIPTM.net/AvqaCUwiPgwLsvm| Tập 28;skyphim-VIPTM.net/XFmauYChfHEWKNn| Tập 29;skyphim-VIPTM.net/fMJBbzXIOJYPVUT| Tập 30;skyphim-VIPTM.net/cWmbfgWZGeDTZaY| Tập 31;skyphim-VIPTM.net/RMRTNEZLNnfZTed| Tập 32;skyphim-VIPTM.net/gozNpCnZLWWwSUp| Tập 33;skyphim-VIPTM.net/dGHtxcozRGCnonl| Tập 34;skyphim-VIPTM.net/wxzyTLeBzfIiMpT| Tập 35;skyphim-VIPTM.net/krShiOhrwDRBHuQ| Tập 36;skyphim-VIPTM.net/MALiYPAKAyVXumZ| End 37;skyphim-VIPTM.net/sVeCvBSREVffHjb| Tập 01;skyphim-VIPVS.net/jmdtqLMRPVYkHRe| Tập 02;skyphim-VIPVS.net/pGZKWMTyFgmnrYC| Tập 03;skyphim-VIPVS.net/GYuspWwfoQJkgBf| Tập 04;skyphim-VIPVS.net/mphvQcVojnxUwNF| Tập 05;skyphim-VIPVS.net/wKIZMWXDUsCzryj| Tập 06;skyphim-VIPVS.net/dJMJaeMHEowluGH| Tập 07;skyphim-VIPVS.net/OpizlPSAxcHVaDS| Tập 08;skyphim-VIPVS.net/HhfpacMEaIEjIto| Tập 09;skyphim-VIPVS.net/XmIQIFFIwUOlyLm| Tập 10;skyphim-VIPVS.net/HQKTHgWkCgNNulr| Tập 11;skyphim-VIPVS.net/WoVsOftTBZEggLU| Tập 12;skyphim-VIPVS.net/MuTsLTTZLQyfIEw| Tập 13;skyphim-VIPVS.net/ODiaoFXzxdVOHHM| Tập 14;skyphim-VIPVS.net/GyXVasKMTtuhoAC| Tập 15;skyphim-VIPVS.net/JzYJaBFJzrPPiJB| Tập 16;skyphim-VIPVS.net/WFxmUsryMswoapf| Tập 17;skyphim-VIPVS.net/OrBxZpOsPIsqHDJ| Tập 18;skyphim-VIPVS.net/kvhzkLHtNNFrWka| Tập 19;skyphim-VIPVS.net/lvxlHrMIhSyDdNn| Tập 20;skyphim-VIPVS.net/EHehJYshvYvpbRP| Tập 21;skyphim-VIPVS.net/kbtqUxFCkcHZAoa| Tập 22;skyphim-VIPVS.net/SvxthKNHQrZzeGS| Tập 23;skyphim-VIPVS.net/lNccMYWUBGuxzva| Tập 24;skyphim-VIPVS.net/igOxjYBaQPVghxa| Tập 25;skyphim-VIPVS.net/cXDUfssHXgUGCqr| Tập 26;skyphim-VIPVS.net/hOPhTPBxQaRcDBC| Tập 27;skyphim-VIPVS.net/mXbxFMvIWufvqdh| Tập 28;skyphim-VIPVS.net/GnzJuAJsBSvLfbI| Tập 29;skyphim-VIPVS.net/DXQlmCDyJMBGvkt| Tập 30;skyphim-VIPVS.net/zmuTThWDzJRBxhQ| Tập 31;skyphim-VIPVS.net/CUITvUNmnDUAleC| Tập 32;skyphim-VIPVS.net/WePYbpNmHoEjRwu| Tập 33;skyphim-VIPVS.net/rWLIteRAaqpBsZw| Tập 34;skyphim-VIPVS.net/TyWWRjtKdlxSYVr| Tập 35;skyphim-VIPVS.net/hAlexJqzdGskdZo| Tập 36;skyphim-VIPVS.net/FCufJLOiHVbdGjv| End 37;skyphim-VIPVS.net/HsxTYMHBuOcCwNv| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2019
  • Thể Loại:
  • Cổ Trang
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc