Tiểu Nữ Hoa Bất Khí - I Will Never Let You Go (2019)
[stt/Full 51 VS] [hd/2019]
Hoa Bất Khí (Lâm Y Thần) từ nhỏ đã theo Cửu thúc lưu lạc nơi đầu đường xó chợ, nếm trải hết cực khổ nhân gian, từ khi gặp mặt liền đem lòng ái mộ đại hiệp Liên Y Khách (Trương Bân Bân). Chẳng ngờ Liên Y Khách chính là Trần Dục – con trai độc nhất của Thất vương gia.
“Thánh Nữ tế thiên, có được bảo tàng có được thiên hạ”. Bởi lời đồn đại này lan truyền khắp nơi, người duy nhất có thể mở được bảo tàng là “Thánh Nữ” Hoa Bất Khí bị nhiều mặt thế lực thèm muốn.
Đường tình trắc trở, cuộc sống khốn đốn, Hoa Bất Khí cửu tử nhất sinh trốn về Giang Nam, lại phát hiện mình có hôn ước với Đông Phương Thạch (Lâm Bách Hoành). Ông ngoại Đông Phương Thạch cũng muốn lợi dụng Hoa Bất Khí để có được bảo tàng, nhưng Đông Phương Thạch yêu Hoa Bất Khí, không muốn để Hoa Bất Khí chịu bất kỳ thương tổn nào. Quyền lực tranh đấu, giang hồ phân tranh, Hoa Bất Khí sẽ lưu lạc về đâu?
Diễn viên: Lâm Y Thần, Trương Bân Bân, Lâm Bách Hoành, Tôn Tổ Quân, Trương Hinh Dư, Hình Ân, Hoàng Tâm Đệ
Số Tập: 51 Tập
Tieu Nu Hoa Bat Khi (2019) - I Will Never Let You Go, Lam Y Than, Truong Ban Ban, Lam Bach Hoanh, Ton To Quan, Truong Hinh Du, Hinh An, Hoang Tam De [id] Tập 01;skyphim-OK.net/930407844523| Tập 02;skyphim-OK.net/930408172203| Tập 03;skyphim-OK.net/930407975595| Tập 04;skyphim-OK.net/930407910059| Tập 05;skyphim-OK.net/930408041131| Tập 06;skyphim-OK.net/930408237739| Tập 07;skyphim-OK.net/930408106667| Tập 08;skyphim-OK.net/930408303275| Tập 09;skyphim-OK.net/930408368811| Tập 10;skyphim-OK.net/930407778987| Tập 11;skyphim-OK.net/930359610027| Tập 12;skyphim-OK.net/930411645611| Tập 13;skyphim-OK.net/931137587883| Tập 14;skyphim-OK.net/931927820971| Tập 15;skyphim-OK.net/931991325355| Tập 16;skyphim-OK.net/938996468395| Tập 17;skyphim-OK.net/939078453931| Tập 18;skyphim-OK.net/940899699371| Tập 19;skyphim-OK.net/940960254635| Tập 20;skyphim-OK.net/941769886379| Tập 21;skyphim-OK.net/941835684523| Tập 22;skyphim-OK.net/951041264299| Tập 23;skyphim-OK.net/951133211307| Tập 24;skyphim-OK.net/1212169390612| Tập 25;skyphim-OK.net/952106355371| Tập 26;skyphim-OK.net/953504172715| Tập 27;skyphim-OK.net/953590614699| Tập 28;skyphim-OK.net/959165696683| Tập 29;skyphim-OK.net/959217666731| Tập 30;skyphim-OK.net/960094145195| Tập 31;skyphim-OK.net/960159091371| Tập 32;skyphim-OK.net/1789979331109| Tập 33;skyphim-OK.net/1228897716756| Tập 34;skyphim-OK.net/966635489963| Tập 35;skyphim-OK.net/966716033707| Tập 36;skyphim-OK.net/967792134827| Tập 37;skyphim-OK.net/967854328491| Tập 38;skyphim-OK.net/974490569387| Tập 39;skyphim-OK.net/974533429931| Tập 40;skyphim-OK.net/1237612104212| Tập 41;skyphim-OK.net/1237612038676| Tập 42;skyphim-OK.net/976416672427| Tập 43;skyphim-OK.net/1238705048084| Tập 44;skyphim-OK.net/981619051179| Tập 45;skyphim-OK.net/1245477472788| Tập 46;skyphim-OK.net/1246169139732| Tập 47;skyphim-OK.net/1246169074196| Tập 48;skyphim-OK.net/983518874283| Tập 49;skyphim-OK.net/1247536417300| Tập 50;skyphim-OK.net/989159426731| End 51;skyphim-OK.net/989851683499| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2019
  • Thể Loại:
  • Cổ Trang
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc