Túy Linh Lung - Lost Love In Times (2017)
[stt/Full 56 TM] [hd/2017]
Bộ phim được dựa trên tiểu thuyết cùng tên của Thập Tứ Dạ. Nàng là Phụng Khanh Trần: người tiếp quản Minh Y lâu, một tổ chức bí mật được giao phó trách nhiệm bảo vệ hoàng tộc. Chàng là Nguyên Lăng: thái tử anh minh thần võ của Tây Ngụy, vốn là một quốc gia đang lâm nguy vì gian thần lộng quyền, hoàng tộc thất thế. Vô tình gặp gỡ, cùng nhau vượt qua hoạn nạn, vào sinh ra tử, Khanh Trần đem lòng yêu Nguyên Lăng.
Nhưng vì chính nghĩa đại cuộc, nàng buộc phài đè nén tình cảm với Nguyên Lăng, dùng thân phận Minh Y lâu lâu chủ bí mật trợ giúp phò tá chàng. Trải qua nhiều sóng gió, cuối cùng Nguyên Lăng thành công lên ngôi đế, lập nên một thời đại thái bình thịnh trị.
Diễn Viên: Trần Vỹ Đình, Lưu Thi Thi, Từ Hải Kiều, Hàn Đống
Số Tập: 56 Tập
Tuy Lung Linh , Tuy Linh Lung, Tran Vy Dinh, Luu Thi Thi, Tu Hai Kieu, Han Dong [id] Tập 01;skyphim-VIPTM.net/fpxiqvcLErqLBrl| Tập 02;skyphim-VIPTM.net/pWLSwQvlhsBYgMz| Tập 03;skyphim-VIPTM.net/ljKHFTHTFMIPehD| Tập 04;skyphim-VIPTM.net/bfSyzIDscQuSReM| Tập 05;skyphim-VIPTM.net/MiAsKLfuIRzKUyQ| Tập 06;skyphim-VIPTM.net/ZTUTGNHJJrAunnD| Tập 07;skyphim-VIPTM.net/rRXBwNYHzntesVI| Tập 08;skyphim-VIPTM.net/JAffJZOBFxDPlRy| Tập 09;skyphim-VIPTM.net/jkskzQBrVRoVpci| Tập 10;skyphim-VIPTM.net/AboeFprwpuNzeuX| Tập 11;skyphim-VIPTM.net/mFsUprmMIOpPeoM| Tập 12;skyphim-VIPTM.net/DWFnjgQNfNYINCA| Tập 13;skyphim-VIPTM.net/hnOwrymZVRxgTZO| Tập 14;skyphim-VIPTM.net/ZoxhzKVMOkFrlYY| Tập 15;skyphim-VIPTM.net/EnOYqcwFDFTdRtN| Tập 16;skyphim-VIPTM.net/QCqyzrKbGoeAAKg| Tập 17;skyphim-VIPTM.net/IMQsYUvRTbnlAym| Tập 18;skyphim-VIPTM.net/rzMPgdRgmfsMdwI| Tập 19;skyphim-VIPTM.net/ZfpOIsGQKOhxVQG| Tập 20;skyphim-VIPTM.net/vRhcJKipbAjQqDi| Tập 21;skyphim-VIPTM.net/ypTIyaehNZtFmhV| Tập 22;skyphim-VIPTM.net/ZrkiaMMSFZCNIfA| Tập 23;skyphim-VIPTM.net/IwZKMyaNSwubEZK| Tập 24;skyphim-VIPTM.net/bUFtLeMFxecyWzB| Tập 25;skyphim-VIPTM.net/qmbnzBmBDSrorNL| Tập 26;skyphim-VIPTM.net/ybvCPmDSWIRAOrU| Tập 27;skyphim-VIPTM.net/goOGigSZlMLIVQz| Tập 28;skyphim-VIPTM.net/QNygLkCEQBPfFDB| Tập 29;skyphim-VIPTM.net/IiEvUoQBbHbCwAX| Tập 30;skyphim-VIPTM.net/rbgZdvYNlQquBCW| Tập 31;skyphim-VIPTM.net/rXUmUKpVxpnIqfd| Tập 32;skyphim-VIPTM.net/COFHhxWTbqaQqIM| Tập 33;skyphim-VIPTM.net/AGVXzfQzHOOaISQ| Tập 34;skyphim-VIPTM.net/bPWNWehNJoStSOd| Tập 35;skyphim-VIPTM.net/QTpZgaXjvHzuFyY| Tập 36;skyphim-VIPTM.net/mwZllxDXbdkyzZD| Tập 37;skyphim-VIPTM.net/mBMkhATnuchDcRM| Tập 38;skyphim-VIPTM.net/CiKoDdHTGYcSwAp| Tập 39;skyphim-VIPTM.net/CagpLlTGSqWoMFC| Tập 40;skyphim-VIPTM.net/hfEUKBerpzlNjyT| Tập 41;skyphim-VIPTM.net/tkvgMXdbXHIwcWY| Tập 42;skyphim-VIPTM.net/PvEQmqxOeHDYhfJ| Tập 43;skyphim-VIPTM.net/NJDPruXkvYoHxWN| Tập 44;skyphim-VIPTM.net/yfzTnrkUAHMeDZX| Tập 45;skyphim-VIPTM.net/czuNCZRboIXTiCB| Tập 46;skyphim-VIPTM.net/zjmuGMYNyrxIFou| Tập 47;skyphim-VIPTM.net/XrBQGoHtlZDqSAG| Tập 48;skyphim-VIPTM.net/BamXUmDRZrWnjhg| Tập 49;skyphim-VIPTM.net/AKSDuKbhxrKWIhx| Tập 50;skyphim-VIPTM.net/vSIJLDXwnvOdbMH| Tập 51;skyphim-VIPTM.net/QXMotmoPDqaBsTa| Tập 52;skyphim-VIPTM.net/dwZHvsQOLHRtigY| Tập 53;skyphim-VIPTM.net/TzVZSDCjyONLCqV| Tập 54;skyphim-VIPTM.net/MvWAHTBoVdtaPri| Tập 55;skyphim-VIPTM.net/ziiplhIgHkXhHii| End 56;skyphim-VIPTM.net/yDVxlWEmKOgPLIh| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2017
  • Thể Loại:
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc