Tuyệt Đại Song Kiều - Handsome Siblings (2020)
[stt/Full 44 TM] [hd/2020]
Tuyệt Đại Song Kiêu nói về sự trả thù cay độc của Cung chủ Di Hoa Cung vì thù hận, ghen tuông do tình yêu không được đáp lạ, nên đã ra tay hại chết vợ chồng Giang Phong, còn nhẫn tâm chia cắt hai đứa trẻ sinh đôi để chúng lớn lên thù ghét nhau, giết hại lẫn nhau. Nhi vị Cung chủ giữ và nuôi dưỡng Hoa Vô Khuyết còn đứa trẻ còn lại là Tiểu Ngư Nhi thì giao cho bạn của Giang Phong là Yến Nam Thiên (cũng là người đàn ông nàng yêu) chăm sóc.
Diễn Viên: Hồ Nhất Thiên, Trần Triết Viễn, Lương Khiết, Lương Tịnh Nhàn
Tuyet-Dai-Song-Kieu-Handsome-Siblings-2020 - Ho Nhat Thien, Tran Triet Vien, Luong Khiet, Luong Tinh Nhan [id] Tập 01;skyphim-VIPTM.net/RHwQKevSQbTlHgB| Tập 02;skyphim-VIPTM.net/LkThRSLtzoPGGBF| Tập 03;skyphim-VIPTM.net/DOwYRWqBOPMNndY| Tập 04;skyphim-VIPTM.net/AZbPYwRDXEMzCgc| Tập 05;skyphim-VIPTM.net/uINnYdqQflQlCkn| Tập 06;skyphim-VIPTM.net/jSSOsLBkCAmgUhZ| Tập 07;skyphim-VIPTM.net/znBjawsIyvDtYxW| Tập 08;skyphim-VIPTM.net/AfgxyPtmLSmEsYa| Tập 09;skyphim-VIPTM.net/OLUWRruJybZMHNT| Tập 10;skyphim-VIPTM.net/ZTgWwBxMvkDDVKX| Tập 11;skyphim-VIPTM.net/dSYXExryZiSbXBA| Tập 12;skyphim-VIPTM.net/oXwvqcpEnuEOJXU| Tập 13;skyphim-VIPTM.net/qAIkjzYXiqyxSQK| Tập 14;skyphim-VIPTM.net/EieQoCxWZlEkhYX| Tập 15;skyphim-VIPTM.net/rgDJpOIJoUfzYNp| Tập 16;skyphim-VIPTM.net/oIufbNfsIVTROPK| Tập 17;skyphim-VIPTM.net/wUzXabPnwQAiFfV| Tập 18;skyphim-VIPTM.net/yBvxUSEjLOcgLoE| Tập 19;skyphim-VIPTM.net/BOnkzDOXrVTAeKB| Tập 20;skyphim-VIPTM.net/kHjgFzDMcATDnNe| Tập 21;skyphim-VIPTM.net/oCeoYgFIATiynwE| Tập 22;skyphim-VIPTM.net/AZbxLGBnLCAUTiQ| Tập 23;skyphim-VIPTM.net/FnNARlhUwCxKWiO| Tập 24;skyphim-VIPTM.net/iaFgPByNZVaKoYV| Tập 25;skyphim-VIPTM.net/QEUjhCxxFAzPhud| Tập 26;skyphim-VIPTM.net/MrpnGNMwaodtshC| Tập 27;skyphim-VIPTM.net/VhTJDMjiEHpnjaE| Tập 28;skyphim-VIPTM.net/RAucmEzjShqSuCz| Tập 29;skyphim-VIPTM.net/TvYxFpwOKfWdsbB| Tập 30;skyphim-VIPTM.net/FzCUWfyzUuDKBEu| Tập 31;skyphim-VIPTM.net/UKSYeTiXHsrtigC| Tập 32;skyphim-VIPTM.net/dxBDvohdjWczuCj| Tập 33;skyphim-VIPTM.net/GGbTvLALVYfptlg| Tập 34;skyphim-VIPTM.net/OWBaIThitDNxUBK| Tập 35;skyphim-VIPTM.net/vPgqyOPPTuLSzWM| Tập 36;skyphim-VIPTM.net/acqCTfPhYSMUomR| Tập 37;skyphim-VIPTM.net/rynyuRrMwCqngAa| Tập 38;skyphim-VIPTM.net/IddCLazmDWodGRj| Tập 39;skyphim-VIPTM.net/qPnvDonScKiPXlw| Tập 40;skyphim-VIPTM.net/| Tập 41;skyphim-VIPTM.net/uDHiTAijtpGLbCj| Tập 42;skyphim-VIPTM.net/SjcDgqzsYpebSyW| Tập 43;skyphim-VIPTM.net/| End 44;skyphim-VIPTM.net/AoUcfqaloxhvBSN| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2020
  • Thể Loại:
  • Cổ Trang
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc