Vân Tịch Truyện - Legend Of Yun Xi (2018)
[stt/Full 50 LT] [hd/2018]
Hàn Vân Tịch là một nữ thái y, từ nhỏ đã mất mẹ, trải qua vô vàn khó khăn, nhưng cô vẫn luôn giữ được thái độ lạc quan tích cực. Vân Tịch có tài năng thiên bẩm về y học, tinh thông y thuật cổ truyền, thế nhưng luôn bị đố kỵ và ghen ghét. Do duyên số, Vân Tịch được gả cho Tần Vương Long Phi Dạ, từ đó cô bước chân vào cuộc tranh đấu cung đình.
Diễn viên: Trương Triết Hạn, Mễ Nhiệt, Cúc Tịnh Y, Vương Hữu Thạc, Lâm Tư Ý, Tạ Lôi Lôi
Van-Tich-Truyen-Legend-Of-Yun-Xi-2018 - Truong Triet Han, Me Nhiet, Cuc Tinh Y, Vuong Huu Thac, Lam Tu Y, Luu Que Nhien, Ta Loi Loi [id] Tập 01;skyphim-VIPLT.net/TnFwBCplIxmPLiJ| Tập 02;skyphim-VIPLT.net/DvWOqIMWlerBUnP| Tập 03;skyphim-VIPLT.net/vdnpHFjlcXqlwkG| Tập 04;skyphim-VIPLT.net/uCWOISrOtXeeFIZ| Tập 05;skyphim-VIPLT.net/scaOBCIdaUoqkZI| Tập 06;skyphim-VIPLT.net/OnvBbHNXStdmMYU| Tập 07;skyphim-VIPLT.net/GbpBzYtgQhedLGB| Tập 08;skyphim-VIPLT.net/DXgppOeYNiPdzVR| Tập 09;skyphim-VIPLT.net/WjUEmixVUiLTBUS| Tập 10;skyphim-VIPLT.net/VLRpPiAFTBDIJRu| Tập 11;skyphim-VIPLT.net/zvMZrocoNCjQZfL| Tập 12;skyphim-VIPLT.net/hxEfggHZkFthsVY| Tập 13;skyphim-VIPLT.net/bTxpVbzEmLfhQSJ| Tập 14;skyphim-VIPLT.net/SJVwVrGCrFdynug| Tập 15;skyphim-VIPLT.net/FCHqPqSJDsuMHkL| Tập 16;skyphim-VIPLT.net/bfxqNuqNImuPRpU| Tập 17;skyphim-VIPLT.net/EUDTmILxVfrKgXQ| Tập 18;skyphim-VIPLT.net/jbVYohuAEeKTRxE| Tập 19;skyphim-VIPLT.net/WDVHtbfMWJGTrBY| Tập 20;skyphim-VIPLT.net/cNcGjvqOiNjUtxU| Tập 21;skyphim-VIPLT.net/FMbYQkHpvRmaNpA| Tập 22;skyphim-VIPLT.net/MsoWXCkXjQFPyiL| Tập 23;skyphim-VIPLT.net/yTwfdeuxnrkOEqC| Tập 24;skyphim-VIPLT.net/maTeAxPCZPZtSkZ| Tập 25;skyphim-VIPLT.net/rsqFGlBoKEFVZlR| Tập 26;skyphim-VIPLT.net/tRbOmTFgroaCjez| Tập 27;skyphim-VIPLT.net/yrlaGSDGRbbiJPC| Tập 28;skyphim-VIPLT.net/jmrXcokTJZgKdjx| Tập 29;skyphim-VIPLT.net/WifyDMXbZyFFMpA| Tập 30;skyphim-VIPLT.net/SqoEkBLDTZiUMOz| Tập 31;skyphim-VIPLT.net/cyyRVRbgHskXArw| Tập 32;skyphim-VIPLT.net/HNmSXXLxGqLNmvc| Tập 33;skyphim-VIPLT.net/nhQAfVrPIrpLmxf| Tập 34;skyphim-VIPLT.net/hiTmgMfkEQqrYKt| Tập 35;skyphim-VIPLT.net/XQTpezhuNNKeCWU| Tập 36;skyphim-VIPLT.net/cKCYrYXvDwMpyKL| Tập 37;skyphim-VIPLT.net/QcvazxzeBfFqymk| Tập 38;skyphim-VIPLT.net/VtaxCBMdzAAYimJ| Tập 39;skyphim-VIPLT.net/DENKRFSSvQgveAD| Tập 40;skyphim-VIPLT.net/kjXPzJnTKOZRFgw| Tập 41;skyphim-VIPLT.net/hKwXIzjFloJVxEM| Tập 42;skyphim-VIPLT.net/PinunPLgwZaHttH| Tập 43;skyphim-VIPLT.net/irYOOsQBiuLQFZh| Tập 44;skyphim-VIPLT.net/wPsWpVFqYiBomrc| Tập 45;skyphim-VIPLT.net/SRzZZhQuTXJwPcU| Tập 46;skyphim-VIPLT.net/kEqDrZgQFtsovxa| Tập 47;skyphim-VIPLT.net/fmLPIIsAVVeKsJD| Tập 48;skyphim-VIPLT.net/tDNBfHZneKkUIGE| Tập 49;skyphim-VIPLT.net/qFoXpAPNyKlUgQs| End 50;skyphim-VIPLT.net/kmNoKyUOxZrHLVz| Tập 01;skyphim-OKTM.net/2297298881074| Tập 02;skyphim-OKTM.net/2297298815538| Tập 03;skyphim-OKTM.net/2297297570354| Tập 04;skyphim-OKTM.net/2297297963570| Tập 05;skyphim-OKTM.net/2297297111602| Tập 06;skyphim-OKTM.net/2297299012146| Tập 07;skyphim-OKTM.net/2297299143218| Tập 08;skyphim-OKTM.net/2297299536434| Tập 09;skyphim-OKTM.net/2297299274290| Tập 10;skyphim-OKTM.net/2297299405362| Tập 11;skyphim-OKTM.net/2297299929650| Tập 12;skyphim-OKTM.net/2297299667506| Tập 13;skyphim-OKTM.net/2297299798578| Tập 14;skyphim-OKTM.net/2297297898034| Tập 15;skyphim-OKTM.net/2297296914994| Tập 16;skyphim-OKTM.net/2297298291250| Tập 17;skyphim-OKTM.net/2297298422322| Tập 18;skyphim-OKTM.net/2297298094642| Tập 19;skyphim-OKTM.net/2297296980530| Tập 20;skyphim-OKTM.net/2297300060722| Tập 21;skyphim-OKTM.net/2297300191794| Tập 22;skyphim-OKTM.net/2297299733042| Tập 23;skyphim-OKTM.net/2297300126258| Tập 24;skyphim-OKTM.net/2297299995186| Tập 25;skyphim-OKTM.net/2297298618930| Tập 26;skyphim-OKTM.net/2297298487858| Tập 27;skyphim-OKTM.net/2297298225714| Tập 28;skyphim-OKTM.net/2297297046066| Tập 29;skyphim-OKTM.net/2297297242674| Tập 30;skyphim-OKTM.net/2297295866418| Tập 31;skyphim-OKTM.net/2297296521778| Tập 32;skyphim-OKTM.net/2297298160178| Tập 33;skyphim-OKTM.net/2297404852786| Tập 34;skyphim-OKTM.net/2297297832498| Tập 35;skyphim-OKTM.net/2297298356786| Tập 36;skyphim-OKTM.net/2297404787250| Tập 37;skyphim-OKTM.net/2297297308210| Tập 38;skyphim-OKTM.net/2297297766962| Tập 39;skyphim-OKTM.net/2297297504818| Tập 40;skyphim-OKTM.net/2297298684466| Tập 41;skyphim-OKTM.net/2297299864114| Tập 42;skyphim-OKTM.net/2297299339826| Tập 43;skyphim-OKTM.net/2297298029106| Tập 44;skyphim-OKTM.net/2297299470898| Tập 45;skyphim-OKTM.net/2297299208754| Tập 46;skyphim-OKTM.net/2297295931954| Tập 47;skyphim-OKTM.net/2297298750002| Tập 48;skyphim-OKTM.net/2297299601970| Tập 49;skyphim-OKTM.net/2297299077682| End 50;skyphim-OKTM.net/2297298946610| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2018
  • Thể Loại:
  • Cổ Trang
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc