Vô Cùng Thích Anh - All I Want For Love Is You (2019)
[stt/Full 32 TM] [hd/2019]
Sắp tốt nghiệp cấp 3, Cố Tiểu Mãn vì muốn được tiếp tục làm bạn học với nam thần Tả Ngạn mà cố gắng học tập. Chăm chỉ cộng thêm sự phụ đạo riêng của chàng thiên tài Tả Ngạn, Cố Tiểu Mãn đã có một pha lật ngược ngoạn mục, thành công thi đậu cùng trường với nam thần. Nếu nói thời cấp 3 giữa hai người là tình cảm âm thầm khiến người xem rung động, thì đến khi đại học vẫn như thế nhưng độ ngọt tăng dần.
Diễn Viên: Lỗ Chiếu Hoa, Lưu Dục Hàm, Vũ Văn Đồng, Tạ Trị Huân
Số Tập: 32 Tập
Vo-Cung-Thich-Anh-All-I-Want-For-Love-Is-You-2019 - Lo Chieu Hoa, Luu Duc Ham, Vu Van Dong, Ta Tri Huan [id] Tập 01;skyphim-tm.com/Bi7v2gBeyTI| Tập 02;skyphim-tm.com/9z4gemBxs5o| Tập 03;skyphim-tm.com/G8Zy-B5Edjg| Tập 04;skyphim-tm.com/j82pKor0Oqw| Tập 05;skyphim-tm.com/s8nccmBnpjo| Tập 06;skyphim-tm.com/DRhxBvv83-I| Tập 07;skyphim-tm.com/uqaNLb2oyPA| Tập 08;skyphim-tm.com/dVVU5YpMS8Q| Tập 09;skyphim-tm.com/xhqvcLa-p40| Tập 10;skyphim-tm.com/DBE7Uapxj2U| Tập 11;skyphim-tm.com/zLP-IVksGxU| Tập 12;skyphim-tm.com/gJlSRgurw8Y| Tập 13;skyphim-tm.com/KuJGwOOoJ_8| Tập 14;skyphim-tm.com/OFmsMfn43i0| Tập 15;skyphim-tm.com/WMZ-QrpxfGI| Tập 16;skyphim-tm.com/oqtDfQHZ1GM| Tập 17;skyphim-tm.com/QNepZkO80M4| Tập 18;skyphim-tm.com/b4HnesExuNE| Tập 19;skyphim-tm.com/woT8onLhqmc| Tập 20;skyphim-tm.com/ggYmvGuLjZs| Tập 21;skyphim-tm.com/4LhGxVfxWac| Tập 22;skyphim-tm.com/dfu2yWYaGyo| Tập 23;skyphim-tm.com/OfWNACyBBaQ| Tập 24;skyphim-tm.com/YNFZxNABr8k| Tập 25;skyphim-tm.com/vnGUO85cOuA| Tập 26;skyphim-tm.com/I_zkpKLyyrI| Tập 27;skyphim-tm.com/9UiDeEYzQ-I| Tập 28;skyphim-tm.com/Phd5OP4Swzo| Tập 29;skyphim-tm.com/VkELUulXvLI| Tập 30;skyphim-tm.com/Yo2ZmNuhbEM| Tập 31;skyphim-tm.com/W2MOv-IcWHo| End 32;skyphim-tm.com/KZkaPWzvvF4| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2019
  • Thể Loại:
  • Tình Yêu
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc