Võ Tắc Thiên Truyền Kỳ - The Empress Of China (2014)
[stt/Full 96 LT] [hd/2014]
Võ Tắc Thiên Truyền Kỳ (Võ Mỵ Nương Truyền Kỳ) là sản phẩm truyền hình với kinh phí hơn 300 triệu nhân dân tệ (gần 1050 tỉ Việt Nam đồng). Vì thế đây được cho là bộ phim truyền hình đắt nhất của Trung Quốc. Là bộ phim có rating cao nhất trong năm 2014 của Trung quốc đại lục,khiến nó trở thành bộ phim cung đình ăn khách nhất trong năm 2014.
Diễn Viên: Phạm Băng Băng, Trương Phong Nghị, Lý Trị Đình, Trương Quân Ninh, Trương Hinh Dư, Mễ Lộ, Châu Hải My
Vo-My-Nuong-Truyen-Ky - Vo-Tac-Thien-Truyen-Ky-The-Empress-Of-China-2014 - Pham Bang Bang, Truong Phong Nghi, Ly Tri Dinh, Truong Quan Ninh, Truong Hinh Du, Me Lo, Chau Hai My [id] Tập 01;skyphim-OKTM.net/1030768232981| Tập 02;skyphim-OKTM.net/1030768298517| Tập 03;skyphim-OKTM.net/1030768364053| Tập 04;skyphim-OKTM.net/1030768429589| Tập 05;skyphim-OKTM.net/1030768495125| Tập 06;skyphim-OKTM.net/1030768560661| Tập 07;skyphim-OKTM.net/1030768626197| Tập 08;skyphim-OKTM.net/1030768691733| Tập 09;skyphim-OKTM.net/1030768822805| Tập 10;skyphim-OKTM.net/1030768888341| Tập 11;skyphim-OKTM.net/1030769216021| Tập 12;skyphim-OKTM.net/1030769281557| Tập 13;skyphim-OKTM.net/1030769347093| Tập 14;skyphim-OKTM.net/1030769412629| Tập 15;skyphim-OKTM.net/1030769478165| Tập 16;skyphim-OKTM.net/1030769609237| Tập 17;skyphim-OKTM.net/1030769674773| Tập 18;skyphim-OKTM.net/1030769805845| Tập 19;skyphim-OKTM.net/1030769871381| Tập 20;skyphim-OKTM.net/1030769936917| Tập 21;skyphim-OKTM.net/1030770592277| Tập 22;skyphim-OKTM.net/1037149800981| Tập 23;skyphim-OKTM.net/1030770788885| Tập 24;skyphim-OKTM.net/1030770854421| Tập 25;skyphim-OKTM.net/1030770919957| Tập 26;skyphim-OKTM.net/1030770985493| Tập 27;skyphim-OKTM.net/1030771051029| Tập 28;skyphim-OKTM.net/1030771182101| Tập 29;skyphim-OKTM.net/1030771247637| Tập 30;skyphim-OKTM.net/1030771313173| Tập 31;skyphim-OKTM.net/1030771378709| Tập 32;skyphim-OKTM.net/1030771444245| Tập 33;skyphim-OKTM.net/1030771575317| Tập 34;skyphim-OKTM.net/1030771640853| Tập 35;skyphim-OKTM.net/1030771706389| Tập 36;skyphim-OKTM.net/1030771771925| Tập 37;skyphim-OKTM.net/1030771837461| Tập 38;skyphim-OKTM.net/1030771902997| Tập 39;skyphim-OKTM.net/1030771968533| Tập 40;skyphim-OKTM.net/1030772034069| Tập 41;skyphim-OKTM.net/1030772492821| Tập 42;skyphim-OKTM.net/1030772623893| Tập 43;skyphim-OKTM.net/1030772689429| Tập 44;skyphim-OKTM.net/1030772820501| Tập 45;skyphim-OKTM.net/1030772951573| Tập 46;skyphim-OKTM.net/1030773017109| Tập 47;skyphim-OKTM.net/1030773148181| Tập 48;skyphim-OKTM.net/1030773213717| Tập 49;skyphim-OKTM.net/1030773279253| Tập 50;skyphim-OKTM.net/1030773410325| Tập 51;skyphim-OKTM.net/1030773475861| Tập 52;skyphim-OKTM.net/1030773606933| Tập 53;skyphim-OKTM.net/1030773672469| Tập 54;skyphim-OKTM.net/1030773803541| Tập 55;skyphim-OKTM.net/1030773869077| Tập 56;skyphim-OKTM.net/1030773934613| Tập 57;skyphim-OKTM.net/1030774000149| Tập 58;skyphim-OKTM.net/1030774065685| Tập 59;skyphim-OKTM.net/1030774131221| Tập 60;skyphim-OKTM.net/1030774327829| Tập 61;skyphim-OKTM.net/1032071612949| Tập 62;skyphim-OKTM.net/1032071678485| Tập 63;skyphim-OKTM.net/1032071744021| Tập 64;skyphim-OKTM.net/1032071875093| Tập 65;skyphim-OKTM.net/1032072006165| Tập 66;skyphim-OKTM.net/1032072268309| Tập 67;skyphim-OKTM.net/1032072399381| Tập 68;skyphim-OKTM.net/1032072464917| Tập 69;skyphim-OKTM.net/1032072595989| Tập 70;skyphim-OKTM.net/1032072661525| Tập 71;skyphim-OKTM.net/1032073775637| Tập 72;skyphim-OKTM.net/1032073841173| Tập 73;skyphim-OKTM.net/1032073906709| Tập 74;skyphim-OKTM.net/1032074037781| Tập 75;skyphim-OKTM.net/1032074168853| Tập 76;skyphim-OKTM.net/1032074299925| Tập 77;skyphim-OKTM.net/1032074365461| Tập 78;skyphim-OKTM.net/1032074430997| Tập 79;skyphim-OKTM.net/1032074496533| Tập 80;skyphim-OKTM.net/1032074693141| Tập 81;skyphim-OKTM.net/1032074824213| Tập 82;skyphim-OKTM.net/1032074889749| Tập 83;skyphim-OKTM.net/1032075020821| Tập 84;skyphim-OKTM.net/1032075086357| Tập 85;skyphim-OKTM.net/1032075151893| Tập 86;skyphim-OKTM.net/1032075348501| Tập 87;skyphim-OKTM.net/1032075414037| Tập 88;skyphim-OKTM.net/1032075479573| Tập 89;skyphim-OKTM.net/1032075610645| Tập 90;skyphim-OKTM.net/1032075676181| Tập 91;skyphim-OKTM.net/1032075741717| Tập 92;skyphim-OKTM.net/1032075807253| Tập 93;skyphim-OKTM.net/1032075872789| Tập 94;skyphim-OKTM.net/1032076003861| Tập 95;skyphim-OKTM.net/1032076069397| End 96;skyphim-OKTM.net/1032076134933| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2014
  • Thể Loại:
  • Cổ Trang
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc