Vũ Khúc Vân Mây - Rabum Mek (2020)
[stt/Full 27 VS] [hd/2020]
Vũ Khúc Vân Mây – Rabum Mek: Job sẽ vào vai chàng Warit có nhiệm vụ bí mật phải điều tra một nhà đầu tư tên Panu liên quan đến các chính trị gia tham nhũng để thuận tiện cho kế hoạch anh đã cải trang thành nhiếp ảnh gia , nhằm tiếp cận cô con gái út của ông , sau đó cả hai bên nhau, anh luôn chăm sóc cô đến mức khiến người khác phải ganh tỵ, nhưng anh không bao giờ chạm vào cô vì anh sợ khi nhiêm vụ hoàn thành cũng là lúc kết thúc mối quan hệ của cả hai sẽ làm cô ấy tổn thương.
Diễn Viên: Job Thatchapon, Yiiiwha Preeyakarn
Số Tập: 27 Tập
Vu-Khuc-Van-May-2020 [id] Tập 01;skyphim-VIPVS.net/wFZwoTNXYrYvMyP| Tập 02;skyphim-VIPVS.net/KuivFrqnqFPpwlL| Tập 03;skyphim-VIPVS.net/AKAVkNtVPdJqxjg| Tập 04;skyphim-VIPVS.net/nqMJrLofazNEslA| Tập 05;skyphim-VIPVS.net/nvuPfLUpWfmmgAb| Tập 06;skyphim-VIPVS.net/vMEVuhhQJEcDkdP| Tập 07;skyphim-VIPVS.net/aoXIqiiRDOcWGya| Tập 08;skyphim-VIPVS.net/RUbAtyNxrbppTSK| Tập 09;skyphim-VIPVS.net/gDYleIVNDMAjdIE| Tập 10;skyphim-VIPVS.net/YSFJpCsLYsDNcTL| Tập 11;skyphim-VIPVS.net/aXmQMYDRgJKWsux| Tập 12;skyphim-VIPVS.net/KULSxLMEaiywZth| Tập 13;skyphim-VIPVS.net/gQnBtQkYNwirWDL| Tập 14;skyphim-VIPVS.net/pKIEVZCKatvwWhX| Tập 15;skyphim-VIPVS.net/aLWnjSVzKbAfMsb| Tập 16;skyphim-VIPVS.net/bePeXmaKymRTuQn| Tập 17;skyphim-VIPVS.net/aWfGtyTKIrPEAnv| Tập 18;skyphim-VIPVS.net/PxlkJYWHzWpauuU| Tập 19;skyphim-VIPVS.net/XLoApUzvjlyEAxD| Tập 20;skyphim-VIPVS.net/lFWseKYmGCAOWNo| Tập 21;skyphim-VIPVS.net/BEnGlPpYfLCjPZa| Tập 22;skyphim-VIPVS.net/TcetfQxfXCFNLyw| Tập 23;skyphim-VIPVS.net/isehWWLsVVmnhCe| Tập 24;skyphim-VIPVS.net/KoNYrxyKrYlenbj| Tập 25;skyphim-VIPVS.net/WVRFiwYUJzDSrcZ| Tập 26;skyphim-VIPVS.net/PAxMttwDinYNmrC| End 27;skyphim-VIPVS.net/UTbVFGGlwkMPIeX| Tập 01;skyphim-OK.net/2209373620899| Tập 02;skyphim-OK.net/2209379715747| Tập 03;skyphim-OK.net/2203257866915| Tập 04;skyphim-OK.net/2245406952099| Tập 05;skyphim-OK.net/2247335414435| Tập 06;skyphim-OK.net/2247338625699| Tập 07;skyphim-OK.net/2247341312675| Tập 08;skyphim-OK.net/2247445645987| Tập 09;skyphim-OK.net/2259663522467| Tập 10;skyphim-OK.net/2265439341219| Tập 11;skyphim-OK.net/2270634379939| Tập 12;skyphim-OK.net/2293441366691| Tập 13;skyphim-OK.net/2293460306595| Tập 14;skyphim-OK.net/2293466729123| Tập 15;skyphim-OK.net/2318297729699| Tập 16;skyphim-OK.net/2315839539875| Tập 17;skyphim-OK.net/2389692385955| Tập 18;skyphim-OK.net/2392538221219| Tập 19;skyphim-OK.net/2398035774115| Tập 20;skyphim-OK.net/2402236697251| Tập 21;skyphim-OK.net/2419608980131| Tập 22;skyphim-OK.net/2421466532515| Tập 23;skyphim-OK.net/2425038768803| Tập 24;skyphim-OK.net/2425801345699| Tập 25;skyphim-OK.net/2429206268579| Tập 26;skyphim-OK.net/2430792960675| End 27;skyphim-OK.net/2432900663971| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2020
  • Thể Loại:
  • Tình Yêu
  • Quốc Gia:
  • Thái Lan