Vũ Động Càn Khôn - Martial Universe (2017)
[stt/Full 60 LT] [hd/2018]
Câu chuyện kể về Lâm Động (Dương Dương), vốn chỉ là một thiếu niên bình thường, cha của cậu là một cao thủ nhưng bị người khác đánh trọng thương khó có thể phục hồi, từ đó địa vị trong gia đình ngày càng giảm sút. Dù bị khinh thị và chế giễu nhưng Lâm Động vẫn luôn quyết tâm không ngừng nghỉ, cố gắng rèn luyện chờ ngày báo thù
Diễn Viên: Dương Dương, Trương Thiên Ái, Ngô Tôn, Vương Lệ Khôn, Thích Tiểu Long, Liễu Nham
Số Tập: 60 Tập
Vu Dong Can Khon - Duong Duong, Truong Thien Ai, Ngo Ton, Vuong Le Khon, Thich Tieu Long, Lieu Nham [id] Tập 01;skyphim-VIPLT.net/eEQwnWRSluAPjLa| Tập 02;skyphim-VIPLT.net/vzVtzrfaGIjJKcc| Tập 03;skyphim-VIPLT.net/RdoBeMUFPDNmlKN| Tập 04;skyphim-VIPLT.net/TShfmpLvHBAUXIq| Tập 05;skyphim-VIPLT.net/dmfBNnbKnJyuoOf| Tập 06;skyphim-VIPLT.net/mdVyTKnAGoiHHyf| Tập 07;skyphim-VIPLT.net/wIbMVIkhCfuTWRo| Tập 08;skyphim-VIPLT.net/korZpYoMNzaWilQ| Tập 09;skyphim-VIPLT.net/CCncjgzbagZGTxV| Tập 10;skyphim-VIPLT.net/NNmBbUobzSLZTmZ| Tập 11;skyphim-VIPLT.net/yvTRfxgUZAZTDLH| Tập 12;skyphim-VIPLT.net/FDyvkUKbuazQgGX| Tập 13;skyphim-VIPLT.net/WSuaMFRcMpeWSfw| Tập 14;skyphim-VIPLT.net/pQExAysDZeMvFLO| Tập 15;skyphim-VIPLT.net/yBKsgAzlMpywZPc| Tập 16;skyphim-VIPLT.net/sZLDXNAOqkyYBxr| Tập 17;skyphim-VIPLT.net/MIPAczaJOiNcCCj| Tập 18;skyphim-VIPLT.net/gylHTDMkdOwUNRa| Tập 19;skyphim-VIPLT.net/tePgkKtEOIjXtVk| Tập 20;skyphim-VIPLT.net/DTnZelXnOrNxNKC| Tập 21;skyphim-VIPLT.net/CXbABTQvHNJyFlM| Tập 22;skyphim-VIPLT.net/apWAUCksPXZnYVb| Tập 23;skyphim-VIPLT.net/gjwvZAvylvUnlrk| Tập 24;skyphim-VIPLT.net/PraWwArZNYkjmgy| Tập 25;skyphim-VIPLT.net/JdeFBqsrhjPtmDB| Tập 26;skyphim-VIPLT.net/fscLYsnUIvTIeoK| Tập 27;skyphim-VIPLT.net/XgDEYDVcQuQSfUt| Tập 28;skyphim-VIPLT.net/omMnFYsMawkSdPo| Tập 29;skyphim-VIPLT.net/DgPQkymnNviRbBj| Tập 30;skyphim-VIPLT.net/bgXrscnSEAQqauR| Tập 31;skyphim-VIPLT.net/GMHQEEaPjCuKlyM| Tập 32;skyphim-VIPLT.net/eYSgiyQnZgSjTRM| Tập 33;skyphim-VIPLT.net/KKCcfLIQnMDNDxF| Tập 34;skyphim-VIPLT.net/KLgqpGXjKHWWvCO| Tập 35;skyphim-VIPLT.net/YBHupKNCIggCQzT| Tập 36;skyphim-VIPLT.net/KHuiMAZrdHSCyjn| Tập 37;skyphim-VIPLT.net/IngQXlwcJhvUmWf| Tập 38;skyphim-VIPLT.net/jkzKhKwovniyZOq| Tập 39;skyphim-VIPLT.net/vbFNwVsdecLmhVQ| Tập 40;skyphim-VIPLT.net/icXxjXtcmbjQZOf| Tập 41;skyphim-VIPLT.net/hPIpTzRbnNijkAP| Tập 42;skyphim-VIPLT.net/uJeXhyRSOeJgwQG| Tập 43;skyphim-VIPLT.net/UCQoiMxXBJSIUCf| Tập 44;skyphim-VIPLT.net/pKtRBSBixMselCh| Tập 45;skyphim-VIPLT.net/rBcZHgsIxcZKsgm| Tập 46;skyphim-VIPLT.net/ashSxDAbyunfeNr| Tập 47;skyphim-VIPLT.net/bTscZDPDImiLOAk| Tập 48;skyphim-VIPLT.net/STCoFVKOAwyJnij| Tập 49;skyphim-VIPLT.net/sHZkAbhSmispbFh| Tập 50;skyphim-VIPLT.net/AQsexjYmXWxzwxA| Tập 51;skyphim-VIPLT.net/tSJSEROGIkQKmyW| Tập 52;skyphim-VIPLT.net/LpfugwvivejFxeI| Tập 53;skyphim-VIPLT.net/WObbKlIhYDunktR| Tập 54;skyphim-VIPLT.net/rIKQTKHRkGOkUlw| Tập 55;skyphim-VIPLT.net/pWqGNzDyCrPbnMh| Tập 56;skyphim-VIPLT.net/NJTjiJqbpNLOhrE| Tập 57;skyphim-VIPLT.net/rByRfDtrHPaKpqi| Tập 58;skyphim-VIPLT.net/nGHkaaMifBDqncf| Tập 59;skyphim-VIPLT.net/bkOqQOjztplsTuH| End 60;skyphim-VIPLT.net/yHIoBNfKkQDaHNS| Tập 01;skyphim-OKTM.net/1721057544801| Tập 02;skyphim-OKTM.net/1721057806945| Tập 03;skyphim-OKTM.net/1721057872481| Tập 04;skyphim-OKTM.net/1721058003553| Tập 05;skyphim-OKTM.net/1721058069089| Tập 06;skyphim-OKTM.net/1721058200161| Tập 07;skyphim-OKTM.net/1721058462305| Tập 08;skyphim-OKTM.net/1721058593377| Tập 09;skyphim-OKTM.net/1721058855521| Tập 10;skyphim-OKTM.net/1721059183201| Tập 11;skyphim-OKTM.net/1721059379809| Tập 12;skyphim-OKTM.net/1721059707489| Tập 13;skyphim-OKTM.net/1721059838561| Tập 14;skyphim-OKTM.net/1721060166241| Tập 15;skyphim-OKTM.net/1721060428385| Tập 16;skyphim-OKTM.net/1721060624993| Tập 17;skyphim-OKTM.net/1721060756065| Tập 18;skyphim-OKTM.net/1721060952673| Tập 19;skyphim-OKTM.net/1721061149281| Tập 20;skyphim-OKTM.net/1721061280353| Tập 21;skyphim-OKTM.net/1721306122849| Tập 22;skyphim-OKTM.net/1721306188385| Tập 23;skyphim-OKTM.net/1721306581601| Tập 24;skyphim-OKTM.net/1721306843745| Tập 25;skyphim-OKTM.net/1721307040353| Tập 26;skyphim-OKTM.net/1721307499105| Tập 27;skyphim-OKTM.net/1721307564641| Tập 28;skyphim-OKTM.net/1721307695713| Tập 29;skyphim-OKTM.net/1721307826785| Tập 30;skyphim-OKTM.net/1721308154465| Tập 31;skyphim-OKTM.net/1721308220001| Tập 32;skyphim-OKTM.net/1721308285537| Tập 33;skyphim-OKTM.net/1721308416609| Tập 34;skyphim-OKTM.net/1721308744289| Tập 35;skyphim-OKTM.net/1721308809825| Tập 36;skyphim-OKTM.net/1721685641825| Tập 37;skyphim-OKTM.net/1721309334113| Tập 38;skyphim-OKTM.net/1721309661793| Tập 39;skyphim-OKTM.net/1721309923937| Tập 40;skyphim-OKTM.net/1721310382689| Tập 41;skyphim-OKTM.net/1721782700641| Tập 42;skyphim-OKTM.net/1721782766177| Tập 43;skyphim-OKTM.net/1721782831713| Tập 44;skyphim-OKTM.net/1721782897249| Tập 45;skyphim-OKTM.net/1721782962785| Tập 46;skyphim-OKTM.net/1721783028321| Tập 47;skyphim-OKTM.net/1721783093857| Tập 48;skyphim-OKTM.net/1721783159393| Tập 49;skyphim-OKTM.net/1721783290465| Tập 50;skyphim-OKTM.net/1721783356001| Tập 51;skyphim-OKTM.net/1721783421537| Tập 52;skyphim-OKTM.net/1721783487073| Tập 53;skyphim-OKTM.net/1721783552609| Tập 54;skyphim-OKTM.net/1721786108513| Tập 55;skyphim-OKTM.net/1721783683681| Tập 56;skyphim-OKTM.net/1721783749217| Tập 57;skyphim-OKTM.net/1721783814753| Tập 58;skyphim-OKTM.net/1721783880289| Tập 59;skyphim-OKTM.net/1721784011361| End 60;skyphim-OKTM.net/1721784076897| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2017
  • Thể Loại:
  • Cổ Trang
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc