Dược Vương Đại Nhân Thân Yêu - Dear King Of Medicine (2020)
[stt/Full 24 VS] [hd/Full 24 TM]
Dược Vương Đại Nhân Thân Yêu (Bá Vương Ngạng Thượng Cung)– Dear, King of Medicine (2020) Phim cổ trang kể về Một gốc bản lam ngàn năm Tiểu Tùng Lam không cẩn thận biến thành quận chúa kiêu căng Giang Thanh Vận. Không chỉ không có tự do, còn bị buộc phải giúp vị đại tiểu thư này theo đuổi Dược vương đại nhân Sở Chi Mặc thanh danh hiển hách của Đại Hưng thành. Chẳng biết sao Sở Chi Mặc thế nào cũng không rung động, Tiểu Tùng Lam bá vương ngạnh thượng cung cũng không được như ý. Nhưng nàng cũng không biết, trong quá trình nàng theo đuổi phu quân như bệnh thần kinh, Sở Chi Mặc cũng đã dần dần yêu nàng. Sau khi trải qua gió mưa, hai người cùng nhau kết thành vợ chồng.
Diễn Viên: Ngạn Hy, Đinh Nhất Nhất, Dương Nghiệp Minh, Thái Tường Vũ, Cao Thừa Nhất, Lưu Vũ, Tưởng Dục Vỹ, Hạ Thiệu Hàng, Vương Bạc Thanh, Tôn Vi Mộc
Số Tập: 24 Tập
Ba-Vuong-Ngang-Thuong-Cung, Duoc-Vuong-Dai-Nhan-Than-Yeu-2020, Ngạn Hy, Đinh Nhất Nhất, Dương Nghiệp Minh, Thái Tường Vũ, Cao Thừa Nhất, Lưu Vũ, Tưởng Dục Vỹ, Hạ Thiệu Hàng, Vương Bạc Thanh, Tôn Vi Mộc, Ngan Hy, Dinh Nhat Nhat, Duong Nghiep Minh, Thai Tuong Vu, Cao Thua Nhat, Luu Vu, Tuong Duc Vy, Ha Thieu Hang, Vuong Bac Thanh, Ton Vi Moc [id] Tập 01;skyphim-VIPTM.net/gkabCWvoQPFkpZd| Tập 02;skyphim-VIPTM.net/CaIbOKcyDAJjJXS| Tập 03;skyphim-VIPTM.net/KidamTrPLogJlWC| Tập 04;skyphim-VIPTM.net/dSgGVMglYSDERQK| Tập 05;skyphim-VIPTM.net/uPkNwieMOKriLJV| Tập 06;skyphim-VIPTM.net/QmJXcMtuBjaSJcF| Tập 07;skyphim-VIPTM.net/AHbCzRaPBZpVLye| Tập 08;skyphim-VIPTM.net/bisxShgnZEvLNXA| Tập 09;skyphim-VIPTM.net/smZKfxncgXITcok| Tập 10;skyphim-VIPTM.net/XBvhUwnctlUTRiB| Tập 11;skyphim-VIPTM.net/xfHbDWXBRqoDhSi| Tập 12;skyphim-VIPTM.net/VKBnXizDcGsqPUa| Tập 13;skyphim-VIPTM.net/WYCYfsiWAOklZKT| Tập 14;skyphim-VIPTM.net/qMUIZAoSoSeCDJZ| Tập 15;skyphim-VIPTM.net/qUKrEaTYRGvGtFu| Tập 16;skyphim-VIPTM.net/FUADtjkOjTMeQsJ| Tập 17;skyphim-VIPTM.net/MgZnQGGorosJYNI| Tập 18;skyphim-VIPTM.net/ODMfGkKbGATZlbV| Tập 19;skyphim-VIPTM.net/VRZSfQvHhwBimcx| Tập 20;skyphim-VIPTM.net/NivefLVzpsSabVk| Tập 21;skyphim-VIPTM.net/OkfKNXgxHRdQWFH| Tập 22;skyphim-VIPTM.net/JIhWRqBGSzHZLgD| Tập 23;skyphim-VIPTM.net/GaWioWOMjSvbcag| End 24;skyphim-VIPTM.net/hRmSmclNAHUALsZ| Tập 01;skyphim-FBVS.net/BKehecDtoGFpZSZ| Tập 02;skyphim-FBVS.net/LJbQZAWzPIHrOSs| Tập 03;skyphim-FBVS.net/AENUjOPQnmdfeDg| Tập 04;skyphim-FBVS.net/GeIfIFSddXiPSDl| Tập 05;skyphim-FBVS.net/niZBOMNPkvOFixj| Tập 06;skyphim-FBVS.net/BnihYsrrOYGWgiQ| Tập 07;skyphim-FBVS.net/ZGUDmnAuaMsgSan| Tập 08;skyphim-FBVS.net/rynuRgRLcWvQwho| Tập 09;skyphim-FBVS.net/nOmHYRSjgwGQsTp| Tập 10;skyphim-FBVS.net/fUGHCsIeqipBiMC| Tập 11;skyphim-FBVS.net/OqmCjcUEWoaVzvP| Tập 12;skyphim-FBVS.net/dVXGYqwSWtgcHsH| Tập 13;skyphim-FBVS.net/vitnoulAJNBndgb| Tập 14;skyphim-FBVS.net/JilUFNXwCTVlAKg| Tập 15;skyphim-FBVS.net/jXFBPbwxmGopNJU| Tập 16;skyphim-FBVS.net/hJztLXEBEYuojYS| Tập 17;skyphim-FBVS.net/lKIMROlnpTIsxEE| Tập 18;skyphim-FBVS.net/srbdGYmJSagiaud| Tập 19;skyphim-FBVS.net/YaqZdcuOMKgJmgt| Tập 20;skyphim-FBVS.net/WDqEJmRqtXfOxwH| Tập 21;skyphim-FBVS.net/drIXJJMAotCDaMv| Tập 22;skyphim-FBVS.net/NODlbclbEACakMY| Tập 23;skyphim-FBVS.net/pCRnNAaxjRfIPWc| End 24;skyphim-FBVS.net/EpZcTwOJDKIndlY| Tập 01;skyphim-MFVS.net/PxScbhstApmIkuC| Tập 02;skyphim-MFVS.net/KeZgCYuUhfIXKyH| Tập 03;skyphim-MFVS.net/CwoNGHdqpInxyko| Tập 04;skyphim-MFVS.net/BLRHdJwtAWfmamc| Tập 05;skyphim-MFVS.net/OZfwTjPHhsECFrf| Tập 06;skyphim-MFVS.net/JefocZByYvwZCxh| Tập 07;skyphim-MFVS.net/yrOLOHSztMnBgUC| Tập 08;skyphim-MFVS.net/ZLESZreYMsPOzkt| Tập 09;skyphim-MFVS.net/IyfkBeaoGBnLPhA| Tập 10;skyphim-MFVS.net/avHLttDGlrlhvYW| Tập 11;skyphim-MFVS.net/NPFuzEwtYxBjjdP| Tập 12;skyphim-MFVS.net/xMwjlnZzhkWCUCg| Tập 13;skyphim-MFVS.net/lSCYZZRpfmidhNN| Tập 14;skyphim-MFVS.net/qOEzdhNkltvRdwr| Tập 15;skyphim-MFVS.net/DXGFbAlElAFkQkt| Tập 16;skyphim-MFVS.net/sHofUoksuCTTNbe| Tập 17;skyphim-MFVS.net/pZTVlgLQSCQYexN| Tập 18;skyphim-MFVS.net/IYMhdXvtMuhikAc| Tập 19;skyphim-MFVS.net/ogLqElNLCYesQwj| Tập 20;skyphim-MFVS.net/TMGYVgfxTnWMmMq| Tập 21;skyphim-MFVS.net/WoLjHwkOfLaqeJp| Tập 22;skyphim-MFVS.net/gvnwqgmzWVTyvZJ| Tập 13;skyphim-OK.net/2206703028763| Tập 14;skyphim-OK.net/2206703159835| Tập 15;skyphim-OK.net/2206703225371| Tập 16;skyphim-OK.net/2206703094299| Tập 17;skyphim-OK.net/2206702963227| Tập 18;skyphim-OK.net/2206703421979| Tập 19;skyphim-OK.net/2206703553051| Tập 20;skyphim-OK.net/2206703618587| Tập 21;skyphim-OK.net/2206703487515| Tập 22;skyphim-OK.net/2206703356443| Tập 23;skyphim-OK.net/2207086217755| End 24;skyphim-OK.net/2207086676507| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2020
  • Thể Loại:
  • Cổ Trang
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc