Hoa Nở Ngày Nắng - Flowers Bloom In Love (2020)
[stt/17/24 VS] [hd/2020]
Sau khi Hướng Tinh trở thành một nhân viên của tập đoàn Hải Tinh, cô đã làm việc cùng bốn nam thần với tính cách khác nhau để bán băng vệ sinh nữ. Trong lúc năm người cùng nhau làm việc, họ không ngừng khám phá các thuộc tính của sản phẩm của mình, ngăn lại các thói xấu của ngành, và chống lại sự cạnh tranh tàn khốc của các đồng nghiệp. Đồng thời, Hướng Tinh cũng phát hiện Lý Tô Hàng còn ẩn giấu mặt khuất khác, đằng sau bề ngoài hoàn hảo là bóng đen tâm lý - anh ta có chứng sợ phụ nữ, và cô ngày càng hiếu kỳ đối với anh ta.
Diễn Viên: Từ Chí Hiền, Tiêu Nhân, Phạm Mộng
Lịch Chiếu: ---
Hoa-No-Ngay-Nang-2020, Tu Chi Hien, Tieu Nhan, Pham Mong [id] Tập 01;skyphim-VIPVS.net/pVGxwmhvGGrWUcy| Tập 02;skyphim-VIPVS.net/YegUBLjxZTkBwqX| Tập 03;skyphim-VIPVS.net/cbEoAyZGgsiIRAB| Tập 04;skyphim-VIPVS.net/jwIRuggdjvXrgvb| Tập 05;skyphim-VIPVS.net/BDQtcOwvrrKDUNy| Tập 06;skyphim-VIPVS.net/dHuftGsSnQbvcyd| Tập 07;skyphim-VIPVS.net/yECbGXiPMqNEoMj| Tập 08;skyphim-VIPVS.net/mcbykakXJYMfqPv| Tập 09;skyphim-VIPVS.net/zfXZjbpclenHmSy| Tập 10;skyphim-VIPVS.net/AzkxnaHbRfdSFBW| Tập 11;skyphim-VIPVS.net/lMoXffcHuKeNnhu| Tập 12;skyphim-VIPVS.net/YyQBgWppuJNsFPc| Tập 13;skyphim-VIPVS.net/ynlIvvnHCjkinyX| Tập 14;skyphim-VIPVS.net/QmfsnWtoBdWsylC| Tập 15;skyphim-VIPVS.net/QmJexRnjEaNzaSk| Tập 16;skyphim-VIPVS.net/UqubpiofPgSNGrF| Tập 17;skyphim-VIPVS.net/vGxXdDjvNuFyWvE| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2020
  • Thể Loại:
  • Tình Yêu
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc