Điên Thì Có Sao - It Okay to Not Be Okay (2020)
[stt/Full 16 VS] [hd/Full 16 TM]
Khi một tác giả sách thiếu nhi có xu hướng chống đối xã hội gặp một người chăm sóc tâm lý vị tha, một hành trình khác thường giúp chữa lành cảm xúc mở ra với họ.
Diễn Viên: Kim Soo Hyun, Seo Ye Ji, Oh Jung Se, Park Kyu Young, Kim Joo Heon
Số Tập: 16 Tập
Dien-Thi-Co-Sao-2020 [id] Tập 01;skyphim-VIPTM.net/wNbnDMKEIieRClr| Tập 02;skyphim-VIPTM.net/uYGiZQDImRsyELJ| Tập 03;skyphim-VIPTM.net/nWXseRKlwBfIQHp| Tập 04;skyphim-VIPTM.net/rOGsdBxyRewslDX| Tập 05;skyphim-VIPTM.net/AYXHyAeXxSZiEIC| Tập 06;skyphim-VIPTM.net/rlcFmvEcChPiOeK| Tập 07;skyphim-VIPTM.net/FuiuBvpjoxCTXDQ| Tập 08;skyphim-VIPTM.net/FEEudlAtryLxNPZ| Tập 09;skyphim-VIPTM.net/uEJRxGHlzdXwDTF| Tập 10;skyphim-VIPTM.net/vwFopligzXXVmuq| Tập 11;skyphim-VIPTM.net/kQLCNUsbJYbFeIv| Tập 12;skyphim-VIPTM.net/GxoyYcJwLpDadDf| Tập 13;skyphim-VIPTM.net/ZqnYuOUMvcuKqEK| Tập 14;skyphim-VIPTM.net/bqWmFlNbkfpCbue| Tập 15;skyphim-VIPTM.net/ZDOVOmWKwDUpEod| End 16;skyphim-VIPTM.net/bqtMcVvEWygpIkz| Tập 01;skyphim-VIPVS.net/rJMlxndkGPKjsvt| Tập 02;skyphim-VIPVS.net/BjSPYFfItUGLZiO| Tập 03;skyphim-VIPVS.net/sdGmIDgYYDKyBJQ| Tập 04;skyphim-VIPVS.net/xEGcUPBNghrsOTc| Tập 05;skyphim-VIPVS.net/QQgBsGStsLYzfXB| Tập 06;skyphim-VIPVS.net/OXNAWPOLFIXREqU| Tập 07;skyphim-VIPVS.net/QGobuqMVtarlWro| Tập 08;skyphim-VIPVS.net/kFPnwEJYwvPljuo| Tập 09;skyphim-VIPVS.net/ocgEwlizBsKQlwr| Tập 10;skyphim-VIPVS.net/qKCUBWXgupfAJjO| Tập 11;skyphim-VIPVS.net/WKsuTmrDpGtkxVT| Tập 12;skyphim-VIPVS.net/QadOYdIGEsMLnoS| Tập 13;skyphim-VIPVS.net/AYDBLRbaPMmfZQk| Tập 14;skyphim-VIPVS.net/PMDYEKdzrAOgMNs| Tập 15;skyphim-VIPVS.net/HZMMDUkyCGPkHuD| End 16;skyphim-VIPVS.net/pKGWRnMAsUhHLCS| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2020
  • Thể Loại:
  • Tình Yêu
  • Quốc Gia:
  • Hàn Quốc