Lấy Danh Nghĩa Người Nhà - Go Ahead (2020)
[stt/Full 40 VS] [hd/Full 40 TM]
Bộ phim nói về biến cố của một gia đình có ba đứa trẻ không có mối quan hệ huyết thống trở thành người nhà của nhau dưới sự nuôi dưỡng của hai người cha. Ba anh em của họ cùng nhau trưởng thành như thanh mai trúc mã, nhưng sau này, vấn đề phát sinh từ gia đình vốn có của mỗi một đứa trẻ đã gây nên nhiều sự trở ngại trong tâm lý của họ. Dù xảy ra nhiều biến cố nhưng ba đứa trẻ đó vẫn vượt qua được nhờ vào sự hỗ trợ từ tình cảm gia đình.
Diễn Viên: Tống Uy Long, Đàm Tùng Vận, Trương Tân Thành
Số Tập: 40 Tập
Lay-Danh-Nghia-Nguoi-Nha-2020, Tống Uy Long, Đàm Tùng Vận, Trương Tân Thành, Tong Uy Long, Dam Tung Van, Truong Tan Thanh [id] Tập 01;skyphim-VIPVS.net/XkxgmfuGalsjoHO| Tập 02;skyphim-VIPVS.net/EiSsdHZmlLCKrbG| Tập 03;skyphim-VIPVS.net/hqwXcfLWxMcVfUz| Tập 04;skyphim-VIPVS.net/bEvNZdKlFpSYfRa| Tập 05;skyphim-VIPVS.net/VhSJKNpWYIeNRkJ| Tập 06;skyphim-VIPVS.net/kFfgDpVWgsxktkt| Tập 07;skyphim-VIPVS.net/BsfqKrnObSGMkIQ| Tập 08;skyphim-VIPVS.net/MdVoydxOlAOfToS| Tập 09;skyphim-VIPVS.net/doiSxvSIXZmGakP| Tập 10;skyphim-VIPVS.net/fmHHOQgeOlAXrPE| Tập 11;skyphim-VIPVS.net/ChMgYRlwiRahAUx| Tập 12;skyphim-VIPVS.net/mPyXlssYmAjQhPx| Tập 13;skyphim-VIPVS.net/cybvwqpEPcExEwA| Tập 14;skyphim-VIPVS.net/UwBmMvOIVrBdHhf| Tập 15;skyphim-VIPVS.net/yCMlWbgbYDRYCBF| Tập 16;skyphim-VIPVS.net/jQFUkDNWWjeuLiI| Tập 17;skyphim-VIPVS.net/AwBoDiSleeowKfj| Tập 18;skyphim-VIPVS.net/kyiXnfXklnEiWsI| Tập 19;skyphim-VIPVS.net/CuPTRESSoHNsUMD| Tập 20;skyphim-VIPVS.net/NBiJMUBGXRAhiME| Tập 21;skyphim-VIPVS.net/bLBwouDdcNOkyKB| Tập 22;skyphim-VIPVS.net/UghkUhBNVczJqEH| Tập 23;skyphim-VIPVS.net/oXlOrlxYACZSbwz| Tập 24;skyphim-VIPVS.net/AfRarnbEWmMjCla| Tập 25;skyphim-VIPVS.net/zlNrllZysLkAvdS| Tập 26;skyphim-VIPVS.net/WsFRCokfuYOciTV| Tập 27;skyphim-VIPVS.net/uhFTsQRMrSOkMeD| Tập 28;skyphim-VIPVS.net/hWutYKQRrjGZxFH| Tập 29;skyphim-VIPVS.net/tnBooIbndvDxFMF| Tập 30;skyphim-VIPVS.net/AZbyqKIEmiYqGbc| Tập 31;skyphim-VIPVS.net/HAewXtSKEoHwpzk| Tập 32;skyphim-VIPVS.net/djUQFMcuYhCFLrm| Tập 33;skyphim-VIPVS.net/mnqTZxOsaZpkkyL| Tập 34;skyphim-VIPVS.net/oFqRowGfJLVnuYS| Tập 35;skyphim-VIPVS.net/OFtHTHnBwAfikcp| Tập 36;skyphim-VIPVS.net/rHhtJmAXENHTTha| Tập 37;skyphim-VIPVS.net/vKeBbXFDtbCGDvO| Tập 38;skyphim-VIPVS.net/vLVxRugNkpwknAe| Tập 39;skyphim-VIPVS.net/CzHOiywohfHFpvB| End 40;skyphim-VIPVS.net/qxgcLveRpzdkcTl| Tập 01;skyphim-VIPTM.net/fclhFyTuuANdZZm| Tập 02;skyphim-VIPTM.net/FQAwqfqEvQvgPfH| Tập 03;skyphim-VIPTM.net/ezClqhUGSpihQym| Tập 04;skyphim-VIPTM.net/XzeFfwOHoLEQpYY| Tập 05;skyphim-VIPTM.net/mMQtgqxrKqCqhyp| Tập 06;skyphim-VIPTM.net/hDTAPMzhUCszGnw| Tập 07;skyphim-VIPTM.net/jHYvgAQAMtzNBjo| Tập 08;skyphim-VIPTM.net/wvFHhhiUPxsdKFs| Tập 09;skyphim-VIPTM.net/sXQbaQYFOEGwtpn| Tập 10;skyphim-VIPTM.net/LpSumISWyOjvFNh| Tập 11;skyphim-VIPTM.net/GLJzPDdunTBoCBg| Tập 12;skyphim-VIPTM.net/XLPvaZcWzhRDlTR| Tập 13;skyphim-VIPTM.net/NvtMNnnpgyiuOdC| Tập 14;skyphim-VIPTM.net/eHbcWpZXsgxIqlE| Tập 15;skyphim-VIPTM.net/CXziZnEupFJyfrU| Tập 16;skyphim-VIPTM.net/SxFJngTCSUwkhen| Tập 17;skyphim-VIPTM.net/NyMJKCvYldvGMgL| Tập 18;skyphim-VIPTM.net/LqKNMEzhrwtGixW| Tập 19;skyphim-VIPTM.net/IjFzsUpbWoRrFQm| Tập 20;skyphim-VIPTM.net/iCbLaIwNQNhKZRX| Tập 21;skyphim-VIPTM.net/LdeFLcoGzvrSbgh| Tập 22;skyphim-VIPTM.net/tNYQQoZzyoqZuCy| Tập 23;skyphim-VIPTM.net/JmoxVUbBYotHTxy| Tập 24;skyphim-VIPTM.net/TzoPrUcQMvGoQbt| Tập 25;skyphim-VIPTM.net/WCXzqNWfSmRGusw| Tập 26;skyphim-VIPTM.net/mmXgIsxArLFMpNS| Tập 27;skyphim-VIPTM.net/EvlRtrcmnuVKanF| Tập 28;skyphim-VIPTM.net/eDIkaVjkMBOVGAY| Tập 29;skyphim-VIPTM.net/alVFAbGXpCCxFQa| Tập 30;skyphim-VIPTM.net/frHwSmLWximAWhn| Tập 31;skyphim-VIPTM.net/PAMbRagFqeMJkjQ| Tập 32;skyphim-VIPTM.net/LboOqiFowfXsqzr| Tập 33;skyphim-VIPTM.net/ngESgGJjWtTBvbe| Tập 34;skyphim-VIPTM.net/eLlxcwnSFmQFxjm| Tập 35;skyphim-VIPTM.net/UCTgWPhQVHylvqC| Tập 36;skyphim-VIPTM.net/UKOXPwlgyIjiLNC| Tập 37;skyphim-VIPTM.net/CgWHAFasIWxxhol| Tập 38;skyphim-VIPTM.net/RZNkpeLQBtAGrYH| Tập 39;skyphim-VIPTM.net/dnWItMHbdfyOZdp| End 40;skyphim-VIPTM.net/EDPRmfEJrLQGNwh| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2020
  • Thể Loại:
  • Tình Yêu
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc