Lưu Ly Mỹ Nhân Sát - Love And Redemption (2020)
[stt/Full 59 VS] [hd/Full 59 TM]
Lưu Ly Mỹ Nhân Sát kể về thiếu nữ Chử Toàn Cơ trời sinh 6 giác quan không trọn vẹn, cùng đệ tử Ly Trạch Cung - Vũ Ti Phượng và một nhóm thiếu niên giang hồ nhiệt huyết. Họ cùng nhau đối mặt với tình yêu, những âm mưu và áp lực từ hai đời trước đời này, trải qua trắc trở nếm đủ vui buồn hợp tan. Một đường trưởng thành và gặt hái, nắm tay nhau đối phó những trận gió tanh mưa máu, viết nên một đoạn tiên hiệp truyền kỳ đầy sắc màu.
Diễn Viên: Viên Băng Nghiên, Thành Nghị, Trương Dư Hy, Lưu Học Nghĩa, Hàn Thừa Vũ, Chu Tử Kiêu
Số Tập: 59 Tập
Luu-Ly-My-Nhan-Sat-2020 - Vien Bang Nghien, Thanh Nghi, Truong Du Hy, Luu Hoc Nghia, Han Thua Vu, Chu Tu Kieu [id] Tập 01;skyphim-VIPTM.net/vpuMNxfIrouzyts| Tập 02;skyphim-VIPTM.net/JdwpmTNsdygJyTF| Tập 03;skyphim-VIPTM.net/PMflbqtgmJRIfeK| Tập 04;skyphim-VIPTM.net/qbQZeduTogCqsNi| Tập 05;skyphim-VIPTM.net/oMOfLvHINapklov| Tập 06;skyphim-VIPTM.net/ApECrkSITMROBfP| Tập 07;skyphim-VIPTM.net/lGtbKPNdzjpOBAM| Tập 08;skyphim-VIPTM.net/iRmXqAoasDRDJWX| Tập 09;skyphim-VIPTM.net/lxbLhcdOdKcoQZT| Tập 10;skyphim-VIPTM.net/OGteBDQPcXxjFrk| Tập 11;skyphim-VIPTM.net/kGbCpBLlBuRZiTE| Tập 12;skyphim-VIPTM.net/qUjOVyxWPTDzlHL| Tập 13;skyphim-VIPTM.net/aqonyTmtfgvEFkW| Tập 14;skyphim-VIPTM.net/EQDVpkstZkqwjJN| Tập 15;skyphim-VIPTM.net/bqrVEkrSgcFdeLa| Tập 16;skyphim-VIPTM.net/NYmKcScwrAvFuLt| Tập 17;skyphim-VIPTM.net/siaJvcUkWfOkKRT| Tập 18;skyphim-VIPTM.net/SPGcsfzkIsOdVfe| Tập 19;skyphim-VIPTM.net/pLViYKUOfYeeIAT| Tập 20;skyphim-VIPTM.net/yZCrfKocCMhzGmZ| Tập 21;skyphim-VIPTM.net/qJBGxTboGKoatns| Tập 22;skyphim-VIPTM.net/HBytaoISAZGwAKE| Tập 23;skyphim-VIPTM.net/SNDHKsvhbfPkcqb| Tập 24;skyphim-VIPTM.net/ZtzCLjddbTImsWi| Tập 25;skyphim-VIPTM.net/sfvaMFJVikLOIrj| Tập 26;skyphim-VIPTM.net/zQWggqfJvTDyCXo| Tập 27;skyphim-VIPTM.net/lsDObAtsrMHIkNp| Tập 28;skyphim-VIPTM.net/NxVcvjeNJiaemAa| Tập 29;skyphim-VIPTM.net/KNSLqqvcHQArIuT| Tập 30;skyphim-VIPTM.net/BYPkNLaOAdGhqTX| Tập 31;skyphim-VIPTM.net/FwpjmrycnPcmtGS| Tập 32;skyphim-VIPTM.net/IpYzLwetDVDOMMR| Tập 33;skyphim-VIPTM.net/fbWuBFagUhhBHYE| Tập 34;skyphim-VIPTM.net/TzAEnfyptrYYlhi| Tập 35;skyphim-VIPTM.net/TiEAREVZuosmhHZ| Tập 36;skyphim-VIPTM.net/cpXCLTChKNVhNXS| Tập 37;skyphim-VIPTM.net/BHiUSrAYRITyiGS| Tập 38;skyphim-VIPTM.net/fUoxMgjbdDcsLrO| Tập 39;skyphim-VIPTM.net/IndYlvaZxPQAQXc| Tập 40;skyphim-VIPTM.net/IhGJpjHjPnewPKK| Tập 41;skyphim-VIPTM.net/AeBIkkmENHngHld| Tập 42;skyphim-VIPTM.net/RYvqfYWKMGOINpb| Tập 43;skyphim-VIPTM.net/heoELxwZvDqLaPU| Tập 44;skyphim-VIPTM.net/XYamwegTINWlzSb| Tập 45;skyphim-VIPTM.net/npqmWbmyTftbIEU| Tập 46;skyphim-VIPTM.net/IKGcvTbtZzsBljH| Tập 47;skyphim-VIPTM.net/gALqKpEzavejmyo| Tập 48;skyphim-VIPTM.net/pgdAzoqnjKIlPwX| Tập 49;skyphim-VIPTM.net/GhuQhJAJZVcryEa| Tập 50;skyphim-VIPTM.net/GgIIBAxlquSOtNP| Tập 51;skyphim-VIPTM.net/pxAIcWlrIYmuMjQ| Tập 52;skyphim-VIPTM.net/SZfdDwIsSgzHGPr| Tập 53;skyphim-VIPTM.net/CdZYGUHkpPxVdUN| Tập 54;skyphim-VIPTM.net/kMoPNjNTuISrRUO| Tập 55;skyphim-VIPTM.net/GjchfwWbZOmZRnJ| Tập 56;skyphim-VIPTM.net/PIXnvVZkowdMgAH| Tập 57;skyphim-VIPTM.net/MTGdVMjQWtmlNnY| Tập 58;skyphim-VIPTM.net/iYvlGoukapfhSjQ| End 59;skyphim-VIPTM.net/kRbuUOsaHlviQxX| Tập 01;skyphim-VIPVS.net/QoGVETTSHnvgAiM| Tập 02;skyphim-VIPVS.net/XKWBaaaThNChocw| Tập 03;skyphim-VIPVS.net/wRLatIgEMkrQmJu| Tập 04;skyphim-VIPVS.net/mnJvJpNijOCppJi| Tập 05;skyphim-VIPVS.net/RloLPsfQpMKNuda| Tập 06;skyphim-VIPVS.net/yJzozIEboLpOiAL| Tập 07;skyphim-VIPVS.net/ERKxOnZXdBXiRgk| Tập 08;skyphim-VIPVS.net/GGNoUxXvYbAYdPD| Tập 09;skyphim-VIPVS.net/QtkpEjMvsPcOtmj| Tập 10;skyphim-VIPVS.net/TkkvpLptjlEBiNz| Tập 11;skyphim-VIPVS.net/TqtnXcGsBFIMSYb| Tập 12;skyphim-VIPVS.net/coEtOcLMVNjCeRe| Tập 13;skyphim-VIPVS.net/xsnKhmocHsNnjZO| Tập 14;skyphim-VIPVS.net/ZwCOYayYIPnTtFf| Tập 15;skyphim-VIPVS.net/cpnvwMhUwxTxjsL| Tập 16;skyphim-VIPVS.net/nGwMHgwkqUmBZZL| Tập 17;skyphim-VIPVS.net/EHWqWZSIximyOef| Tập 18;skyphim-VIPVS.net/kJPxHxLfBpQQrWo| Tập 19;skyphim-VIPVS.net/LcUVmpkiehKfjfN| Tập 20;skyphim-VIPVS.net/fHeJRoyQDwjzaTL| Tập 21;skyphim-VIPVS.net/ZlEnNxwwGPvqYzi| Tập 22;skyphim-VIPVS.net/bmuqWvlhSFfGDHZ| Tập 23;skyphim-VIPVS.net/ZkDuHMqOXWSgiZq| Tập 24;skyphim-VIPVS.net/bNxXSMwyPgtOxIJ| Tập 25;skyphim-VIPVS.net/lbXRWWXQrgLbtqG| Tập 26;skyphim-VIPVS.net/EJlyoxDIvBTQZzL| Tập 27;skyphim-VIPVS.net/vKDSuVTYhvBXNCP| Tập 28;skyphim-VIPVS.net/boYUDNcoOkAsVdy| Tập 29;skyphim-VIPVS.net/MhSnqZRJLsiNBbs| Tập 30;skyphim-VIPVS.net/HucRuxmFHyBRihZ| Tập 31;skyphim-VIPVS.net/bLNNDouSUQJqnlK| Tập 32;skyphim-VIPVS.net/OWhRKmeFDLoIYju| Tập 33;skyphim-VIPVS.net/NXMZBZOotNblegp| Tập 34;skyphim-VIPVS.net/ejIPnJKlexfIjTp| Tập 35;skyphim-VIPVS.net/NgUIjcweebKamLi| Tập 36;skyphim-VIPVS.net/XzumFpuGScacFdM| Tập 37;skyphim-VIPVS.net/GrqcgyqBPIVsPqS| Tập 38;skyphim-VIPVS.net/JvlgiRbleoiPnEc| Tập 39;skyphim-VIPVS.net/XWnsqENjMbwCKzC| Tập 40;skyphim-VIPVS.net/xlzSoEcbFMWynuZ| Tập 41;skyphim-VIPVS.net/pKqdDoWDcowFEqc| Tập 42;skyphim-VIPVS.net/mfWENOpnluNfwzv| Tập 43;skyphim-VIPVS.net/eyEzfJVjwfdERuk| Tập 44;skyphim-VIPVS.net/ldaumqofITVxiWw| Tập 45;skyphim-VIPVS.net/RCDZbEvaJamJTJR| Tập 46;skyphim-VIPVS.net/AqJffXtnrENKLmv| Tập 47;skyphim-VIPVS.net/caipEwYzcpecPeb| Tập 48;skyphim-VIPVS.net/AwZkQzOCECcvlBk| Tập 49;skyphim-VIPVS.net/rfcysuYBGISUlqn| Tập 50;skyphim-VIPVS.net/KZMMcUOCyzRDQav| Tập 51;skyphim-VIPVS.net/sJhhoXwBzDXOIWa| Tập 52;skyphim-VIPVS.net/TzfKHjMvdaMIhGO| Tập 53;skyphim-VIPVS.net/irDwtkyQmMdJQKw| Tập 54;skyphim-VIPVS.net/DHUdIxFnCbraRQK| Tập 55;skyphim-VIPVS.net/dnySEKuxAQIlmsa| Tập 56;skyphim-VIPVS.net/wSgRjYoIIbpnPfE| Tập 57;skyphim-VIPVS.net/cIFxiWDOsRTkQLn| Tập 58;skyphim-VIPVS.net/ofpSNfYMeigZjfF| End 59;skyphim-VIPVS.net/YaYewCIkyTqUuqp| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2020
  • Thể Loại:
  • Cổ Trang
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc