Ly Nhân Tâm Thượng - The Sleepless Princess (2020)
[stt/Full 36 VS] [hd/Full 36 TM]
Ly Nhân Tâm Thượng – The Sleepless Princess (2020) Nội dung phim nói về nàng công chúa Từ Sơ Nguyệt bị chứng mất ngủ lại không được sủng ái và tướng quân mặt lạnh Tiết Diệu đang điều tra chân tướng về cái chết của huynh trưởng. Hai người tạo nên một đoạn tình cảm vừa ngọt ngào lại vừa ngược tâm.
Diễn Viên: Trịnh Nghiệp Thành, Hồ Ý Hoàn, Hoàng Xán Xán, Lâm Hân Nghi, Dương Lâm, Chu Đại Vi, Bành Tất Dao, Thư Á Tín
Số Tập: 36 Tập
Ly-Nhan-Tam-Thuong-2020, Trịnh Nghiệp Thành, Hồ Ý Hoàn, Hoàng Xán Xán, Lâm Hân Nghi, Dương Lâm, Chu Đại Vi, Bành Tất Dao, Thư Á Tín, Trinh Nghiep Thanh, Ho Y Hoan, Hoang Xan Xan, Lam Han Nghi, Duong Lam, Chu Dai Vi, Banh Tat Dao, Thu A Tin [id] Tập 01;skyphim-VIPVS.net/JYyeVlGZiPBwRBL| Tập 02;skyphim-VIPVS.net/fUIYracNVjHgMcI| Tập 03;skyphim-VIPVS.net/TkENkMGgOUhFWml| Tập 04;skyphim-VIPVS.net/RqpseoUpLLnTaTt| Tập 05;skyphim-VIPVS.net/FIzNkYzcFxGMYrH| Tập 06;skyphim-VIPVS.net/XpuZAKQraNRdsHF| Tập 07;skyphim-VIPVS.net/pCmCPfZdeDYyhKi| Tập 08;skyphim-VIPVS.net/HlQflxnkYxOiQNV| Tập 09;skyphim-VIPVS.net/dNGOvuxjcTufoHE| Tập 10;skyphim-VIPVS.net/YbGRWZHtMrZHzvK| Tập 11;skyphim-VIPVS.net/xHiYZdIwSWnXAmw| Tập 12;skyphim-VIPVS.net/pvKHmOUwjabOCht| Tập 13;skyphim-VIPVS.net/AGclYejrNWvOCWt| Tập 14;skyphim-VIPVS.net/saLpBOuwyppdBjB| Tập 15;skyphim-VIPVS.net/qryufPCMipgNZUs| Tập 16;skyphim-VIPVS.net/mLwHDFhNohBUCNR| Tập 17;skyphim-VIPVS.net/ZSEDmAXzHhhjeMt| Tập 18;skyphim-VIPVS.net/SCwjZKXzoEtrpvE| Tập 19;skyphim-VIPVS.net/iojOIPGxyGxSxwE| Tập 20;skyphim-VIPVS.net/KilYMdJyFzFRfQS| Tập 21;skyphim-VIPVS.net/OAQmLjGMkKPZtDe| Tập 22;skyphim-VIPVS.net/gtPtlWWNFNWKXoV| Tập 23;skyphim-VIPVS.net/tpwvRkWRQCuexzy| Tập 24;skyphim-VIPVS.net/POojWhXwtqoWjSQ| Tập 25;skyphim-VIPVS.net/yBUmKYrpiklvgnG| Tập 26;skyphim-VIPVS.net/BjFKYvISPILHGrD| Tập 27;skyphim-VIPVS.net/BpzACDpioYYDwsA| Tập 28;skyphim-VIPVS.net/EVQXsCajSyrYGwU| Tập 29;skyphim-VIPVS.net/IYLDHYmTfKRaisG| Tập 30;skyphim-VIPVS.net/uVyWhxUadXpAFJN| Tập 31;skyphim-VIPVS.net/iRLQvQZJZlPfGOq| Tập 32;skyphim-VIPVS.net/FmenjqWHXbwycuZ| Tập 33;skyphim-VIPVS.net/ZtMydNkchJJQXca| Tập 34;skyphim-VIPVS.net/gCOGMeZbFUkvtqQ| Tập 35;skyphim-VIPVS.net/WJzPULXrCmeOqQZ| End 36;skyphim-VIPVS.net/CXkjWFvzUhSjrTD| Tập 01;skyphim-VIPTM.net/lFKOiISVayAodeF| Tập 02;skyphim-VIPTM.net/hnxiTzpewpLdOYv| Tập 03;skyphim-VIPTM.net/skZpinwNuXyXnCM| Tập 04;skyphim-VIPTM.net/ZFMGFDwMJfOpxQx| Tập 05;skyphim-VIPTM.net/DOJANObFDnJfLmm| Tập 06;skyphim-VIPTM.net/KAdqFrgKLeiMHkA| Tập 07;skyphim-VIPTM.net/bOGYtyWHplsLRaJ| Tập 08;skyphim-VIPTM.net/IAbQvpRQjlZvZNh| Tập 09;skyphim-VIPTM.net/BEQikPaMJXORRTr| Tập 10;skyphim-VIPTM.net/bqYhuldpFeKefEi| Tập 11;skyphim-VIPTM.net/ShJAelWumrWInNU| Tập 12;skyphim-VIPTM.net/lZqKbpukOiJvdWr| Tập 13;skyphim-VIPTM.net/HJQLXTgCJdxOEuf| Tập 14;skyphim-VIPTM.net/BNnBlQqZsvvmpha| Tập 15;skyphim-VIPTM.net/PGovbNskXKDsLXt| Tập 16;skyphim-VIPTM.net/hFPXNSxdPeDWuNE| Tập 17;skyphim-VIPTM.net/nNPzjuzztCkLWCm| Tập 18;skyphim-VIPTM.net/YJurfXJOaBGxrmf| Tập 19;skyphim-VIPTM.net/ZNisZTTdHEcGmYR| Tập 20;skyphim-VIPTM.net/YQoxNCplFjOqlrR| Tập 21;skyphim-VIPTM.net/JevAXmRUgxDJNVK| Tập 22;skyphim-VIPTM.net/lQzesWZvDBiKbrp| Tập 23;skyphim-VIPTM.net/BTsAAetmrULmmyu| Tập 24;skyphim-VIPTM.net/aFweXhucUSlnzYN| Tập 25;skyphim-VIPTM.net/DqgtfqRgILpJdTF| Tập 26;skyphim-VIPTM.net/FtjxhrMwYbkPewO| Tập 27;skyphim-VIPTM.net/XgAFVpYJitKSIFR| Tập 28;skyphim-VIPTM.net/vIYgjcXBeilBdoe| Tập 29;skyphim-VIPTM.net/hsVCUmnZnjJzRlR| Tập 30;skyphim-VIPTM.net/oCOzKMiUohwoJzc| Tập 31;skyphim-VIPTM.net/xoufofRbAeCmryp| Tập 32;skyphim-VIPTM.net/SKzSNgiulcazDOd| Tập 33;skyphim-VIPTM.net/PBGaYqDfmpqtmGK| Tập 34;skyphim-VIPTM.net/HXiSWlIqwnMZRTJ| Tập 35;skyphim-VIPTM.net/lZVMFfoXZXLWQHH| End 36;skyphim-VIPTM.net/uEoFhWWzHiVxAzV| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2020
  • Thể Loại:
  • Cổ Trang
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc