Na Tra Hàng Yêu Ký - Legend Of Nezha (2020)
[stt/Full 46 VS] [hd/27/46 TM]
Trong đó, nữ diễn viên Y Y sẽ vào vai Na Tra, cậu con trai lắm tài nhiều tật của Lý Tịnh. Từ nhỏ, cậu đã thể hiện tư chất vượt trội, tinh nghịch và bướng bỉnh. Sau đó, cậu tình cờ gặp Tiểu Long Nữ, cả hai nhanh chóng trở thành những người bạn tốt, cùng nhau hàng yêu phục ma.
Diễn Viên: Tưởng Y Y, Lý Diệc Hàng, Đại Siêu, Ngụy Nguy, Ngô Giai Di
Trạng Thái: 46 Tập
Na-Tra-Hang-Yeu-Ky-2020, Tuong Y Y, Ly Diec Hang, Dai Sieu, Ngyy Nguy, Ngo Giai Di, Tưởng Y Y, Lý Diệc Hàng, Đại Siêu, Ngụy Nguy, Ngô Giai Di [id] Tập 01;skyphim-VIPTM.net/CeCCmHWAPPEIzQX| Tập 02;skyphim-VIPTM.net/PPtZlhcFSYbLuQf| Tập 03;skyphim-VIPTM.net/MztCaeZfUwIAQtO| Tập 04;skyphim-VIPTM.net/cGuwYxOBRunrJjm| Tập 05;skyphim-VIPTM.net/sToZrVsrQegOsFH| Tập 06;skyphim-VIPTM.net/aJtqTfOLUpceaFJ| Tập 07;skyphim-VIPTM.net/FSOaqPWJdWsUHxC| Tập 08;skyphim-VIPTM.net/qjmPTsLnFnYdzRj| Tập 09;skyphim-VIPTM.net/wfIeESPXgPbZvYu| Tập 10;skyphim-VIPTM.net/RwtysoHSDMFYomM| Tập 11;skyphim-VIPTM.net/fdbvzYkqPGXhEON| Tập 12;skyphim-VIPTM.net/OyDPXSpWRZxRFNu| Tập 13;skyphim-VIPTM.net/IlLLrUitpPgYIgY| Tập 14;skyphim-VIPTM.net/WVwPYkCuhqfwZZb| Tập 15;skyphim-VIPTM.net/qjNtSipbbhnmzwZ| Tập 16;skyphim-VIPTM.net/wyliVWdBMLautcz| Tập 17;skyphim-VIPTM.net/PsHGcXlbqxkvgBO| Tập 18;skyphim-VIPTM.net/aYQkNMxNhAqNxSX| Tập 19;skyphim-VIPTM.net/JhxJyTPzDgaMLvL| Tập 20;skyphim-VIPTM.net/UEGkEsVLsylJQMh| Tập 21;skyphim-VIPTM.net/UcttGiwNPPCtrpP| Tập 22;skyphim-VIPTM.net/eaOXGKWaynFoKAV| Tập 23;skyphim-VIPTM.net/QFQTGeZdDNBVpZF| Tập 24;skyphim-VIPTM.net/rXBCkVEoQKYpFzq| Tập 25;skyphim-VIPTM.net/fccJqPGJvUayTnJ| Tập 26;skyphim-VIPTM.net/cEXwSbKyJBFhzkj| Tập 27;skyphim-VIPTM.net/KvdCTmIFuCaclId| Tập 01;skyphim-VIPVS.net/RufYGkqeXLJTrFm| Tập 02;skyphim-VIPVS.net/GZItZFNGRWpqIQx| Tập 03;skyphim-VIPVS.net/DXoBBOMWDYfFcRs| Tập 04;skyphim-VIPVS.net/XCHLbCoGtJTKOTO| Tập 05;skyphim-VIPVS.net/huQjoMYdymkBmMv| Tập 06;skyphim-VIPVS.net/zGwbZmrTSqcekqI| Tập 07;skyphim-VIPVS.net/OjIuNDsZrIwqzhb| Tập 08;skyphim-VIPVS.net/KiePAZsxhFWJFph| Tập 09;skyphim-VIPVS.net/dvxrYRENWqvZOUc| Tập 10;skyphim-VIPVS.net/JJsqaMgzMCpFYSH| Tập 11;skyphim-VIPVS.net/FaksfVPAXaviuyB| Tập 12;skyphim-VIPVS.net/DtsuFTJyKfpkPNh| Tập 13;skyphim-VIPVS.net/ERLObPuDusybyKG| Tập 14;skyphim-VIPVS.net/kSGQwhNjuOVtApb| Tập 15;skyphim-VIPVS.net/zPxOtBeJaFyWvUM| Tập 16;skyphim-VIPVS.net/jVUJQzMUHxpuLmD| Tập 17;skyphim-VIPVS.net/aKjGlRVbXjrJHII| Tập 18;skyphim-VIPVS.net/ADpZunXIlxZkynT| Tập 19;skyphim-VIPVS.net/bYTapReVprEKCTa| Tập 20;skyphim-VIPVS.net/otKkSghTICXBVbf| Tập 21;skyphim-VIPVS.net/mmcUGjpIYEYenvy| Tập 22;skyphim-VIPVS.net/HhNvqrYEPdMoBYg| Tập 23;skyphim-VIPVS.net/tPwLKvChYmwPaVE| Tập 24;skyphim-VIPVS.net/wTKPxyvvVVDZZcp| Tập 25;skyphim-VIPVS.net/GiBBrnqkPfHIrnm| Tập 26;skyphim-VIPVS.net/vDcfeJsxmHPQCNo| Tập 27;skyphim-VIPVS.net/UlTPIujlMwpgNoO| Tập 28;skyphim-VIPVS.net/FvUHIOlDApQLXBw| Tập 29;skyphim-VIPVS.net/GEgUkPkMJkXWhOu| Tập 30;skyphim-VIPVS.net/FgTvAKdWVEFOIuX| Tập 31;skyphim-VIPVS.net/epnxjEchcGTmZgi| Tập 32;skyphim-VIPVS.net/jsxvfllatFgDRPI| Tập 33;skyphim-VIPVS.net/wtYOBtCXmPhXXIl| Tập 34;skyphim-VIPVS.net/LiKuGXxfEWGbeHl| Tập 35;skyphim-VIPVS.net/KOzxgvpGCjxZrXc| Tập 36;skyphim-VIPVS.net/DQQqcPHFrqXEynd| Tập 37;skyphim-VIPVS.net/ZKpmbrPOcvltWsj| Tập 38;skyphim-VIPVS.net/RzzMONZWbPzphwx| Tập 39;skyphim-VIPVS.net/ccdaAPWgsOyWrpf| Tập 40;skyphim-VIPVS.net/gAhIpiHpesXLrYw| Tập 41;skyphim-VIPVS.net/wXLGbTVNQkQqEma| Tập 42;skyphim-VIPVS.net/OkfdvkaakIRXWgS| Tập 43;skyphim-VIPVS.net/bhDvBaHYaamWOmL| Tập 44;skyphim-VIPVS.net/rYQxDjWWRSAESYC| Tập 45;skyphim-VIPVS.net/nwNSscLDsaCpNlF| End 46;skyphim-VIPVS.net/cVSBUUrWgvjqZVj| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2020
  • Thể Loại:
  • Kỳ Ảo
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc