Người Bạn Kỳ Lạ Của Tôi - My Strange Friend (2020)
[stt/Full 24 VS] [hd/Full 24 TM]
Người Bạn Kỳ Lạ Của Tôi (Người Bạn Kỳ Quái Của Tôi) – My Strange Friend (2020) nói về câu chuyện của một nhóm bạn trẻ sau khi có được siêu năng lực phải đối mặt với khốn khổ và nhiều vấn đề khó giải quyết. Trong quá trình vượt qua khó khăn giải quyết vấn đề, không ngừng lột xác trưởng thành. Uất Dật Thần chỉ còn lại khả năng đọc thấu nội tâm, nên để tìm lại những khả năng bị đánh mất thì đã thâm nhập vào trong trường đại học Lâm Châu, không ngừng chiến đấu với những người có được siêu năng lực của mình. Trong quá trình cậu ấy tìm lại năng lực, Uất Dật Thần dần kết thân với mọi người trong trường Lâm Châu. Trong lúc điều tra thì phát hiện ra Tưởng Đẩu Đẩu ẩn giấu sức mạnh bí mật ở phía sau.
Diễn Viên: Vương Nhất Bác, Trương Dật Kiệt, Vương Manh Lê, Trương Nam
So Tập: 24 Tập
Nguoi-Ban-Ki-Quai-Cua-Toi-2020, Nguoi-Ban-Ki-La-Cua-Toi-2020, Nguoi-Ban-Ky-La-Cua-Toi-2020, Nguoi-Ban-Ky-Quai-Cua-Toi-2020, Vuong Nhat Bac, Truong Dat Kiet, Vuong Manh Le, Truong Nam, Vương Nhất Bác, Trương Dật Kiệt, Vương Manh Lê, Trương Nam [id] Tập 01;skyphim-VIPTM.net/YelSTGoeWrOBVZu| Tập 02;skyphim-VIPTM.net/HAViofLTlTsACkC| Tập 03;skyphim-VIPTM.net/QQHTOuNaRxKcrdM| Tập 04;skyphim-VIPTM.net/AYjdyFQivVOgsth| Tập 05;skyphim-VIPTM.net/WJkqysvREHdUift| Tập 06;skyphim-VIPTM.net/BdFShybtWquolVl| Tập 07;skyphim-VIPTM.net/qaiClyMnoqIprza| Tập 08;skyphim-VIPTM.net/QlQnjhIdETXxbWO| Tập 09;skyphim-VIPTM.net/zLriVQkdnAwJpBu| Tập 10;skyphim-VIPTM.net/FqXgsKWfHILZyyh| Tập 11;skyphim-VIPTM.net/sRzNZvWLqlEVNll| Tập 12;skyphim-VIPTM.net/gSYAzJJYLvnSFQt| Tập 13;skyphim-VIPTM.net/tqRddEILBPBLNjd| Tập 14;skyphim-VIPTM.net/FzJYrMHHAZxCafG| Tập 15;skyphim-VIPTM.net/GoaMAvFWIChsiAY| Tập 16;skyphim-VIPTM.net/cpqKCTWaDpbnrYM| Tập 17;skyphim-VIPTM.net/CamSSmmlqpgCxzE| Tập 18;skyphim-VIPTM.net/HjuOLPvxsXGPaJT| Tập 19;skyphim-VIPTM.net/AHZpTsHqYuczqSK| Tập 20;skyphim-VIPTM.net/KdZmcVdHUPRvrnx| Tập 21;skyphim-VIPTM.net/SUmydhvnnXVujIb| Tập 22;skyphim-VIPTM.net/wSgCpKcFynneELW| Tập 23;skyphim-VIPTM.net/rxQPyQftRnUDKmR| End 24;skyphim-VIPTM.net/tAkNIkMGVaWwXWb| Tập 01;skyphim-VIPVS.net/XRoPWtNLgnEVyce| Tập 02;skyphim-VIPVS.net/lGeJrogTcbhqWMO| Tập 03;skyphim-VIPVS.net/jJSAFBDcDZzxYPr| Tập 04;skyphim-VIPVS.net/vkrguUYHDyqbxVg| Tập 05;skyphim-VIPVS.net/kFsIyANYDGHSAcd| Tập 06;skyphim-VIPVS.net/gZOWsUSJRpkgpCQ| Tập 07;skyphim-VIPVS.net/quxyXglFNGumkts| Tập 08;skyphim-VIPVS.net/TrMNlIQcWeHQcGw| Tập 09;skyphim-VIPVS.net/XbhZCYKimeEXFdq| Tập 10;skyphim-VIPVS.net/UNGLszLjqQNtDYk| Tập 11;skyphim-VIPVS.net/lqMjpwkWSGFNhth| Tập 12;skyphim-VIPVS.net/rJVLhlVMCdpTsEQ| Tập 13;skyphim-VIPVS.net/xKLszUwChGngIIV| Tập 14;skyphim-VIPVS.net/hSDVYdSBDQFlpJS| Tập 15;skyphim-VIPVS.net/mNSZvmcFIBcdSWP| Tập 16;skyphim-VIPVS.net/KQhipYdynXybHJT| Tập 17;skyphim-VIPVS.net/hucZhWbBxOedCUk| Tập 18;skyphim-VIPVS.net/fUOySomiXEcFYKG| Tập 19;skyphim-VIPVS.net/NYHJHJfbKmfQvyi| Tập 20;skyphim-VIPVS.net/xnTGGtsvyYNXXoi| Tập 21;skyphim-VIPVS.net/iGAJsxcmDQvqcsn| Tập 22;skyphim-VIPVS.net/xOkzqXfnaimKdRl| Tập 23;skyphim-VIPVS.net/qJiYqHjbuDRkNfw| End 24;skyphim-VIPVS.net/NWZcUAPYUzgVtef| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2020
  • Thể Loại:
  • Viễn Tưởng
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc