Nữ Y Tá Can Trường - The School Nurse Files (2020)
[stt/Full 06 LT] [hd/Full 06 VS]
Cầm thanh kiếm sáng rực đi khắp những góc tối của trường trung học, nữ y tá với khả năng lạ thường bảo vệ học sinh khỏi những con quái vật mà chỉ cô có thể nhìn thấy.
Diễn Viên: Jung Yu Mi, Nam Joo Hyuk
Số Tập: 06 Tập
Nu-Y-Ta-Can-Truong-2020 [id] Tập 01;skyphim-VIPLT.net/TJUpWmBLBZoVmNf| Tập 02;skyphim-VIPLT.net/ETFtJDATMztskgo| Tập 03;skyphim-VIPLT.net/UOkYUgTwfLxXiCB| Tập 04;skyphim-VIPLT.net/RDRGQNzjMirWOpy| Tập 05;skyphim-VIPLT.net/rMODabZhSnNONeC| End 06;skyphim-VIPLT.net/TXohxNhKpSHTjLk| Tập 01;skyphim-VIPVS.net/sFxgDWkAZJRCjlC| Tập 02;skyphim-VIPVS.net/jLPiRSdXXceUWGv| Tập 03;skyphim-VIPVS.net/IEqgYmbWrgRQKwh| Tập 04;skyphim-VIPVS.net/bVGSaXLPgMJVhqF| Tập 05;skyphim-VIPVS.net/ZYPgkQvtlMTNnUe| End 06;skyphim-VIPVS.net/LQgNgQbsQpoBJQT| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2020
  • Thể Loại:
  • Viễn Tưởng
  • Quốc Gia:
  • Hàn Quốc