Thả Thính Phượng Minh - Dance Of The Phoenix (2020)
[stt/Full 30 VS] [hd/Full 30 TM]
Thả Thính Phượng Minh xoay quanh thiên tài thiếu nữ Phượng Vũ bị kẻ thù Tả Thanh Loan lên kế hoạch ám sát khiến nàng mất đi dòng máu chân chính của phượng hoàng và trở thành phế nhân. Cùng lúc đó, cô sinh viên đại học chuyên ngành đông y Mạnh Viện vì một sự cố mà xuyên không vào giới tu tiên, tỉnh lại dưới thân phận Phượng Vũ. Từ đây, Mạnh Viện đã dùng sự thông minh và kiến thức đông y ở thời hiện đại của mình để bảo vệ người nhà ở một thế giới khác. Nàng gặp gỡ và viết nên câu chuyện tình yêu đầy ngọt ngào với Thánh tử Quân Lâm Uyên của gia tộc đứng đầu Quân Vũ.
Diễn Viên: Từ Khai Sính, Dương Siêu Việt, Phó Tinh, Trần Ý Hàm, Vương Hạo Hiên, Quách Thừa, Cao Cơ Tài
Số Tập: 30 Tập
Tha-Thinh-Phuong-Minh-2020, Từ Khai Sính, Dương Siêu Việt, Phó Tinh, Trần Ý Hàm, Vương Hạo Hiên, Quách Thừa, Cao Cơ Tài, Tu Khai Sinh, Duong Sieu Viet, Pho Tinh, Tran Y Ham, Vuong Hao Hien, Quach Thua, Cao Co Tai [id] Tập 01;skyphim-VIPTM.net/zPsdyRHTgjVrJIa| Tập 02;skyphim-VIPTM.net/adYNLVqGjJzkSUM| Tập 03;skyphim-VIPTM.net/dxWoGZGTtlrObWo| Tập 04;skyphim-VIPTM.net/FuaDpTjuQgMkGPJ| Tập 05;skyphim-VIPTM.net/idhtwUnMnAfPlRB| Tập 06;skyphim-VIPTM.net/zdpWkgBXdDFgVGw| Tập 07;skyphim-VIPTM.net/awjRbcGLwTtgKCQ| Tập 08;skyphim-VIPTM.net/dsAuQgWNzTQIMrx| Tập 09;skyphim-VIPTM.net/HVwkJSygLuXzadZ| Tập 10;skyphim-VIPTM.net/DYTbstpiemtZlQD| Tập 11;skyphim-VIPTM.net/ovHdWGwinGTNjTE| Tập 12;skyphim-VIPTM.net/odELnZusyNNMuNe| Tập 13;skyphim-VIPTM.net/yFelvajgiLxuuIQ| Tập 14;skyphim-VIPTM.net/DbIWDevMJAenYWM| Tập 15;skyphim-VIPTM.net/AumrnTWdeQJfHHd| Tập 16;skyphim-VIPTM.net/anHwKeAjSNZvheA| Tập 17;skyphim-VIPTM.net/wBMccvGEYXhpiWE| Tập 18;skyphim-VIPTM.net/rfnUaNFYoSPNYqL| Tập 19;skyphim-VIPTM.net/uPwynWYbmBbCpQE| Tập 20;skyphim-VIPTM.net/LqCoDfwwUfrZzyI| Tập 21;skyphim-VIPTM.net/WbWmFHMqBAyPKFP| Tập 22;skyphim-VIPTM.net/VVUbAjGNjgOnnkR| Tập 23;skyphim-VIPTM.net/mFLbwEktNsrvSIP| Tập 24;skyphim-VIPTM.net/ldjmHIYFLjCdUQD| Tập 25;skyphim-VIPTM.net/kldGJoGueeJySKe| Tập 26;skyphim-VIPTM.net/lWmBmeAjNpvYxxC| Tập 27;skyphim-VIPTM.net/mmULuDsbQGNuKXC| Tập 28;skyphim-VIPTM.net/GfyyriouMoQXFee| Tập 29;skyphim-VIPTM.net/aIifcxQRAntVVwM| End 30;skyphim-VIPTM.net/rkMVLvHlDROUwbr| Tập 01;skyphim-VIPVS.net/nWYFZPuMIQLiyOT| Tập 02;skyphim-VIPVS.net/MwYUBGrUtLuJjPG| Tập 03;skyphim-VIPVS.net/mAcErXxHQGDTtqV| Tập 04;skyphim-VIPVS.net/lUMkBSrOFaYmdAZ| Tập 05;skyphim-VIPVS.net/mSryGYRzXqjdBeP| Tập 06;skyphim-VIPVS.net/MWvZpxGgAgroNGr| Tập 07;skyphim-VIPVS.net/axLCKbwdKHqvtzq| Tập 08;skyphim-VIPVS.net/hsMdnnocGjslaOc| Tập 09;skyphim-VIPVS.net/jEAqWkHTqNdJLkj| Tập 10;skyphim-VIPVS.net/uUJLvNZWxUVfYaQ| Tập 11;skyphim-VIPVS.net/MkQKJoQJmnGEjmg| Tập 12;skyphim-VIPVS.net/fSYxdabyQcwgNhl| Tập 13;skyphim-VIPVS.net/sBTAuAzkFOYdtcf| Tập 14;skyphim-VIPVS.net/UTKbrhwTBjMCvqn| Tập 15;skyphim-VIPVS.net/RHvvNVwgwqxZzov| Tập 16;skyphim-VIPVS.net/luSseKFGJyTVMez| Tập 17;skyphim-VIPVS.net/AXZVuLTSiTfEuZI| Tập 18;skyphim-VIPVS.net/OGTbKRpinzcYTkK| Tập 19;skyphim-VIPVS.net/GlCBKuyLhunxcbB| Tập 20;skyphim-VIPVS.net/PFSzgWntkxpiUBL| Tập 21;skyphim-VIPVS.net/YcbBJHzsVoNtIDv| Tập 22;skyphim-VIPVS.net/kKCQqSgLTkgGWEC| Tập 23;skyphim-VIPVS.net/DgvNYRBGEykRHOb| Tập 24;skyphim-VIPVS.net/VayYZqanUBdLXCG| Tập 25;skyphim-VIPVS.net/xJKtAFOMYcTBTbu| Tập 26;skyphim-VIPVS.net/TRbtrmcFJVjbGLJ| Tập 27;skyphim-VIPVS.net/tlgopmwmpeFiISz| Tập 28;skyphim-VIPVS.net/FefNioFQijtTiAW| Tập 29;skyphim-VIPVS.net/xSxvIPdSeNqaFdj| End 30;skyphim-VIPVS.net/PJvvlgmNWmyOBcL| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2020
  • Thể Loại:
  • Cổ Trang
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc