Thần Thám Xinh Đẹp - Miss S (2020)
[stt/Full 34 VS] [hd/05/34 TM]
Thần Thám Xinh Đẹp - Miss S xoay quanh câu chuyện phá án tại phòng tuần bổ trong tô giới Pháp giữa Tô Văn Lệ (Mã Y Lợi) và thám trưởng La Thu Hằng (Cao Vỹ Quang). Thám trưởng La Thu Hằng vốn là người điềm tĩnh, cẩn trọng, chính trực, trong khi Tô Văn Lệ là thích hành động theo ý mình, hay xen vào các vụ án, hai người họ cũng vì thế mới quen biết. Về sau, La Thu Hằng dần nhận ra sự thông minh, độc lập, lương thiện của Văn Lệ và nảy sinh tình cảm lúc nào không hay.
Diễn Viên: Mã Y Lợi, Cao Vỹ Quang, Ngô Hạo Thần
Số Tập: 34 Tập
Than-Tham-Xinh-Dep-2020, Ma Y Loi, Cao Vy Quang, Ngo Hao Than [id] Tập 01;skyphim-VIPTM.net/uRXTczfdczRLsxj| Tập 02;skyphim-VIPTM.net/UwpZsGcNHSnOZSV| Tập 03;skyphim-VIPTM.net/dTQAaJkTlyzwdXc| Tập 04;skyphim-VIPTM.net/iicCMCBTqQCWrGT| Tập 05;skyphim-VIPTM.net/hxvHPUlHWjFmkMt| Tập 01;skyphim-VIPVS.net/HNJcSNMcxrbsjwY| Tập 02;skyphim-VIPVS.net/TLKEMtSgzfwhnbK| Tập 03;skyphim-VIPVS.net/BrrhkSALkuIydPW| Tập 04;skyphim-VIPVS.net/ZVkQGgLAFpqdyLO| Tập 05;skyphim-VIPVS.net/CiEmfYFOMIeXxPQ| Tập 06;skyphim-VIPVS.net/isSDFbMKdszTGOF| Tập 07;skyphim-VIPVS.net/QixRkYpCokWPJIH| Tập 08;skyphim-VIPVS.net/OuBfOiPiLxBeSFh| Tập 09;skyphim-VIPVS.net/bngzCsLpOmIfvTB| Tập 10;skyphim-VIPVS.net/XPQixiPzGraFGcT| Tập 11;skyphim-VIPVS.net/eodJJdAqBPDGmRW| Tập 12;skyphim-VIPVS.net/jejCTiQyEtSEHnt| Tập 13;skyphim-VIPVS.net/oYsyTjNbdeZMvLO| Tập 14;skyphim-VIPVS.net/BJKytlrlsVDWAgF| Tập 15;skyphim-VIPVS.net/JEzyrWJQskoBibf| Tập 16;skyphim-VIPVS.net/qWyXFQCwpNGXUCM| Tập 17;skyphim-VIPVS.net/CbgEleLdnnNUTYO| Tập 18;skyphim-VIPVS.net/zWNewDQkrSnABos| Tập 19;skyphim-VIPVS.net/iSyYAHLqIxhZeHu| Tập 20;skyphim-VIPVS.net/zyobuEWdswhlrui| Tập 21;skyphim-VIPVS.net/xqRCapVwYgYRwbM| Tập 22;skyphim-VIPVS.net/AtBWHXqlGQrxpwp| Tập 23;skyphim-VIPVS.net/hVTZAcAIZzaYfBn| Tập 24;skyphim-VIPVS.net/binfZgCTmblzydg| Tập 25;skyphim-VIPVS.net/akQdqrciKrxafnM| Tập 26;skyphim-VIPVS.net/VicZdFyUDtgHKBt| Tập 27;skyphim-VIPVS.net/mcNMeLmzTlMNqRV| Tập 28;skyphim-VIPVS.net/zKSDCOewgVkgAvt| Tập 29;skyphim-VIPVS.net/kbjBTiagyNLfvCL| Tập 30;skyphim-VIPVS.net/fdoDnwPCGadhjKb| Tập 31;skyphim-VIPVS.net/UEqPfTKQXQuktVv| Tập 32;skyphim-VIPVS.net/lNXCHzKfIUPAUhG| Tập 33;skyphim-VIPVS.net/XqONEzupMoThgAo| End 34;skyphim-VIPVS.net/QtQOnhYmoRBEtKf| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2020
  • Thể Loại:
  • Hình Sự
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc