Thiên Bảo Phục Yêu Lục - Legend Of Exorcism (2020)
[stt/Full 13 TM] [hd/2020]
Năm Thiên Bảo thứ 12, thiếu niên Hồng Tuấn không rành thế sự, được giao cho ba trọng trách rời khỏi Diệu Kim cung núi Thái Hành, đến với chốn phồn hoa cẩm tú Trường An. Khổng Hồng Tuấn gia nhập Khu Ma Ti, người lãnh đạo lại là tướng lĩnh Long Vũ quân Lý Cảnh Lung, kẻ cách đó không lâu đã giao thủ với cậu. Trong lúc đánh nhau Lý Cảnh Lung đã đánh nát bảo vật Tâm đăng của Hồng Tuấn, Tâm đăng nhập vào người của Lý Cảnh Lung. Trong ánh đèn kia, có Bình Khang xa hoa trụy lạc, có cây ngô đồng Khu Ma Ti giữa trời hè chói chang, có phương bắc bão tuyết rét căm căm, có tiếng ca trong trẻo của A Thái, có Mạc Nhật Căn và Lục Hứa với tay ngắt một chiếc lá cây, có nét bút tung bay của Cừu Vĩnh Tư.
Số Tập: 13 Tập
Thien-Bao-Phuc-Yeu-Luc-2020 [id] Tập 01;skyphim-VIPTM.net/hnrZzvTjrnkIccT| Tập 02;skyphim-VIPTM.net/sBIxKoajoTEjnwz| Tập 03;skyphim-VIPTM.net/ynQCcWqUZUvnxeE| Tập 04;skyphim-VIPTM.net/oHAifdXGGiiRABG| Tập 05;skyphim-VIPTM.net/KuihdDTxOvCRHEw| Tập 06;skyphim-VIPTM.net/xdaTjzdbejkzEqQ| Tập 07;skyphim-VIPTM.net/OAVqtOFIturyUCA| Tập 08;skyphim-VIPTM.net/OIpyLtGjMJQDiRx| Tập 09;skyphim-VIPTM.net/pkvIDhiYmWNFDmQ| Tập 10;skyphim-VIPTM.net/NXWHolyNRBqielw| Tập 11;skyphim-VIPTM.net/eZozOiDNzgZXUxo| Tập 12;skyphim-VIPTM.net/pDoGIkfBUsSwqaA| End 13;skyphim-VIPTM.net/alcnVkpRsiFOUky| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2020
  • Thể Loại:
  • Hoạt Hình
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc