Vinh Quang Bình Phàm - Ordinary Glory (2020)
[stt/Tập 25 VS] [hd/2020]
Vinh Quang Bình Phàm – Ordinary Glory (2020) Bộ phim remake xoay quanh một ngày mới của chàng nhân viên văn phòng Tôn Dịch Thu. Với tấm bằng tốt nghiệp cấp 3, khó khăn lắm anh mới kiếm được một công việc và luôn phải thức dậy khi tất cả mọi người còn đang say giấc, chuẩn bị tươm tất để đi làm sớm. Trên con đường đi làm ấy, Tôn Dịch Thu gặp rất nhiều người, mỗi người trong mắt anh đều mang theo một mục đích sống nào đó. Người lớn vì cuộc sống mà nỗ lực, học sinh vì tương lai mà nỗ lực, cảnh sát vì trách nhiệm mà nỗ lực… chỉ có anh là mơ màng về động lực của bản thân.
Diễn Viên: Triệu Hựu Đình, Bạch Kính Đình, Kiều Hân
Vinh-Quang-Binh-Pham-2020, Trieu Huu Dinh, Bach Kinh Dinh, Kieu Han [id] Tập 01;skyphim-OK.net/2257592191698| Tập 02;skyphim-OK.net/2258287987410| Tập 03;skyphim-OK.net/2263647652562| Tập 04;skyphim-OK.net/2263647783634| Tập 05;skyphim-OK.net/2263647587026| Tập 06;skyphim-OK.net/2263647718098| Tập 07;skyphim-OK.net/2254379747867| Tập 08;skyphim-OK.net/2254379682331| Tập 09;skyphim-OK.net/2266994182866| Tập 10;skyphim-OK.net/2266994313938| Tập 11;skyphim-OK.net/2093884705519| Tập 12;skyphim-OK.net/2093884639983| Tập 13;skyphim-OK.net/2261383973403| Tập 14;skyphim-OK.net/2261383907867| Tập 15;skyphim-OK.net/2278241798866| Tập 16;skyphim-OK.net/2278241667794| Tập 17;skyphim-OK.net/2278241602258| Tập 18;skyphim-OK.net/2278241733330| Tập 19;skyphim-OK.net/2278241864402| Tập 20;skyphim-OK.net/2279315737298| Tập 21;skyphim-OK.net/2279315802834| Tập 22;skyphim-OK.net/2281444018898| Tập 23;skyphim-OK.net/2281444084434| Tập 24;skyphim-OK.net/2270616160795| Tập 25;skyphim-OK.net/2270616095259| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2020
  • Thể Loại:
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc