Vũ Động Càn Khôn - Martial Universe (2019)
[stt/Full 24 VS] [hd/2020]
Một đường tu luyện, trộm âm dương, đoạt vận may, chuyển thế niết bàn, nắm giữ sinh tử, chấp chưởng luân hồi. Vũ Chi Cực, Phá thương khung, động càn khôn! Một thế giới tiên hiệp mênh mông thần bí vô tận, nhiệt huyết như núi lửa sôi trào, cảm xúc mạnh mẽ như sóng biển gầm rú, dục vọng sâu thẳm như vực sâu hun hút... Một đường tu luyện, trộm âm dương, đoạt vận may, chuyển thế niết bàn, nắm giữ sinh tử, chấp chưởng luân hồi. Vũ Chi Cực, Phá thương khung, động càn khôn! Một thế giới tiên hiệp mênh mông thần bí vô tận, nhiệt huyết như núi lửa sôi trào, cảm xúc mạnh mẽ như sóng biển gầm rú, dục vọng sâu thẳm như vực sâu hun hút...
Số Tập: P1 12 Tập (21-12), P2 12 Tập (13-24)
Vu-Dong-Can-Khon-HH-2019 [id] Tập 01;skyphim-VIPVS.net/ZaaXwVLMQYTjrdE| Tập 02;skyphim-VIPVS.net/KzmXRqaNGNUcWOY| Tập 03;skyphim-VIPVS.net/nQwNVHeljUudfXz| Tập 04;skyphim-VIPVS.net/bLQeXAyJAqAHrSj| Tập 05;skyphim-VIPVS.net/sStNpqHkbuaRjVj| Tập 06;skyphim-VIPVS.net/kBNYEGPhCTWFzuT| Tập 07;skyphim-VIPVS.net/QZWxXVOunUdHgKI| Tập 08;skyphim-VIPVS.net/cGRmEJvpvJKNKFB| Tập 09;skyphim-VIPVS.net/IOQGxlBDvxgxHzY| Tập 10;skyphim-VIPVS.net/BHFVugkRwpbEjlz| Tập 11;skyphim-VIPVS.net/QTqqhjtWYoIpceV| Tập 12;skyphim-VIPVS.net/NfZavOpjLfBXQYU| Tập 13;skyphim-VIPVS.net/sVQuLZKniTklcNc| Tập 14;skyphim-VIPVS.net/yNIYoACKzuFzpBL| Tập 15;skyphim-VIPVS.net/wPXKWQZQmDpZBTQ| Tập 16;skyphim-VIPVS.net/uFTZfRzcpMSNLuA| Tập 17;skyphim-VIPVS.net/iLXxnGhDZmReAAB| Tập 18;skyphim-VIPVS.net/FRXxLgWpYzjmuOH| Tập 19;skyphim-VIPVS.net/jnkTwjUgkfbOsop| Tập 20;skyphim-VIPVS.net/EvVjxDPvnJZCGJU| Tập 21;skyphim-VIPVS.net/bHLFFOwigeZfndg| Tập 22;skyphim-VIPVS.net/pLkqMgiBspWwbuS| Tập 23;skyphim-VIPVS.net/qxrgNRmpwIAllgq| End 24;skyphim-VIPVS.net/RmaGbYbPvVqsORB| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2019
  • Thể Loại:
  • Hoạt Hình
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc