Anh Có Thích Brahms - Do You Like Brahms (2020)
[stt/Full 32 VS] [hd/2020]
Do You Like Brahms? xoay quanh cuộc sống học tập và tình yêu của các sinh viên học viện âm nhạc ưu tú. Nam chính Park Joon Young (Kim Min Jae) chơi dương cầm từ năm 6 tuổi và sớm thành một nghệ sĩ tài năng thắng rất nhiều cuộc thi lớn nhỏ. Trong khi đó nữ chính Chae Song Ah (Park Eun Bin) vốn tốt nghiệp chuyên ngành kinh doanh nhưng sau đó quyết tâm trở thành nghệ sĩ dương cầm nên đã không ngại khó khăn thi vào trường và vì thế lớn hơn bạn học cùng lớp đến 7 tuổi.
Diễn Viên: Park Eun Bin, Kim Min Jae
Số Tập: 32 Tập
Anh-Co-Thich-Brahms-2020 [id] Tập 01;skyphim-VIPVS.net/cAYunqIZmGVXjhn| Tập 02;skyphim-VIPVS.net/KojYACJDJopLrRb| Tập 03;skyphim-VIPVS.net/puFvdxzueWArmgI| Tập 04;skyphim-VIPVS.net/gdkkPwVxbzTvbiS| Tập 05;skyphim-VIPVS.net/fEQPJXAkbcKLviJ| Tập 06;skyphim-VIPVS.net/hHqvgvzSlxxklfW| Tập 07;skyphim-VIPVS.net/ZDxDrTxuJxdFlqw| Tập 08;skyphim-VIPVS.net/CfpNqiOwCTrMfHy| Tập 09;skyphim-VIPVS.net/MYSkEYClwkLApaZ| Tập 10;skyphim-VIPVS.net/oTmhvMecZZScSmX| Tập 11;skyphim-VIPVS.net/UwjSbgtGDKcyBkN| Tập 12;skyphim-VIPVS.net/yrhYPLymfnUrbjh| Tập 13;skyphim-VIPVS.net/rVSEwlvWasBpFze| Tập 14;skyphim-VIPVS.net/RLNLfNPpueydKSf| Tập 15;skyphim-VIPVS.net/LfVlAXFpNTxnfrc| Tập 16;skyphim-VIPVS.net/aOvmUaCtHGzMMXx| Tập 17;skyphim-VIPVS.net/YuhIPRBYAWhpdId| Tập 18;skyphim-VIPVS.net/cxwWLUQDNRiUfJY| Tập 19;skyphim-VIPVS.net/fHGXRVtbqtgxGCm| Tập 20;skyphim-VIPVS.net/oqQNRPBtaTWfctl| Tập 21;skyphim-VIPVS.net/AlHaeIwwcEilzPD| Tập 22;skyphim-VIPVS.net/HpGvsDVmboPNBUS| Tập 23;skyphim-VIPVS.net/uImeWRcQzwlGkPT| Tập 24;skyphim-VIPVS.net/yvQPrVCdZmJTmBv| Tập 25;skyphim-VIPVS.net/tGlqNINjTOFsose| Tập 26;skyphim-VIPVS.net/JOwkXGfSpcxLins| Tập 27;skyphim-VIPVS.net/ucCcGfnchhmvEpG| Tập 28;skyphim-VIPVS.net/BylfKtuydrGLzDv| Tập 29;skyphim-VIPVS.net/kNCnYhLEagJjgrV| Tập 30;skyphim-VIPVS.net/ljQgfSqvnrdekOT| Tập 31;skyphim-VIPVS.net/ARsTftEkkfnXLVr| End 32;skyphim-VIPVS.net/wwKJzBLjEDweujr| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2020
  • Thể Loại:
  • Tình Yêu
  • Quốc Gia:
  • Hàn Quốc