Đạo Mộ Bút Ký Trùng Khởi 2 - The Lost Tomb Reboot 2 (2020)
[stt/Full 30 VS] [hd/Full 30 TM]
Nội dung phim xoay quanh việc sau khi Ngô Tà vào làm tại kho 11 biết được chú ba phát hiện tiếng sấm ở kho Tử Đương, đã tiến hành điều tra lần nữa. Anh cùng Vương Bàn Tử, Trương Khởi Linh, Bạch Hạo Thiên lên đường đi tìm tung tích của chú ba, cuối cùng đến được với Thành Sấm. Trong khi họ tìm cách giải đáp bí ẩn trong chuyện “nghe sấm”, một âm mưu bí ẩn đã lâu cũng đang từng bước tiếp cận Ngô Tà và mọi người.
Diễn Viên: Chu Nhất Long, Hồ Quân, Trần Sở Hà, Thành Nghị
Số Tập: 30 Tập
Dao-Mo-But-Ky-3, Dao-Mo-But-Ky-Trung-Khoi-2-2020, Chu Nhat Long, Ho Quan, Tran So Ha, Thanh Nghi [id] Tập 01;skyphim-VIPTM.net/MvzpwSKQgCVhIFW| Tập 02;skyphim-VIPTM.net/mOovUgVplFAqZEJ| Tập 03;skyphim-VIPTM.net/YCdYSwdKwHqmxiH| Tập 04;skyphim-VIPTM.net/ujlpGQDeNiUawVc| Tập 05;skyphim-VIPTM.net/dwtBlZpVgjzbNnA| Tập 06;skyphim-VIPTM.net/WbpFWHvQTYRmSue| Tập 07;skyphim-VIPTM.net/vYQjbunZZcHuzcy| Tập 08;skyphim-VIPTM.net/GsWWwZeBBzUkarr| Tập 09;skyphim-VIPTM.net/oEHuWChfgzwczIn| Tập 10;skyphim-VIPTM.net/TCgCPWAVCjCAswO| Tập 11;skyphim-VIPTM.net/FvqMoNAgCPeVPWm| Tập 12;skyphim-VIPTM.net/QMwbSCYPYFzHEXq| Tập 13;skyphim-VIPTM.net/WWzhxMueYjEhrta| Tập 14;skyphim-VIPTM.net/IjSBnhtPNOQzOgx| Tập 15;skyphim-VIPTM.net/uwtNPrVJaedKfMz| Tập 16;skyphim-VIPTM.net/kyCnXpwAitqCbxO| Tập 17;skyphim-VIPTM.net/DYAaUMwkiDhbJVc| Tập 18;skyphim-VIPTM.net/QWDIjrYRXHxRLzf| Tập 19;skyphim-VIPTM.net/DoGrZnIUpTBnBwN| Tập 20;skyphim-VIPTM.net/knfPmaJXJczAjKc| Tập 21;skyphim-VIPTM.net/GjcJTangkdPoBSv| Tập 22;skyphim-VIPTM.net/SyyEOvdTZmjesCX| Tập 23;skyphim-VIPTM.net/KeFXOOdHJJIjCSd| Tập 24;skyphim-VIPTM.net/PQPNznmxgLDSDYl| Tập 25;skyphim-VIPTM.net/RfZrdAlAKavieAP| Tập 26;skyphim-VIPTM.net/dTTYIIMJEetfcKD| Tập 27;skyphim-VIPTM.net/nSRpyKokcBMvQqE| Tập 28;skyphim-VIPTM.net/bDMxDffCKFKAtcD| Tập 29;skyphim-VIPTM.net/nyrQDfpJqFqpGfu| End 30;skyphim-VIPTM.net/xhUgDllFncmIoHE| Tập 01;skyphim-VIPVS.net/BHWZaQlaLnodnbz| Tập 02;skyphim-VIPVS.net/adorRgBvHfTaQnO| Tập 03;skyphim-VIPVS.net/IdrvhiDIgcDoQaF| Tập 04;skyphim-VIPVS.net/mFFHHDzMQjaNTRu| Tập 05;skyphim-VIPVS.net/GaMflvmlMqKKIjV| Tập 06;skyphim-VIPVS.net/uUyEsjqkpiyrmyB| Tập 07;skyphim-VIPVS.net/bvYDJYVvqjTkSdO| Tập 08;skyphim-VIPVS.net/XSSjqzPjvFlMIFl| Tập 09;skyphim-VIPVS.net/FwSmrlnTNhlMxWQ| Tập 10;skyphim-VIPVS.net/wyLhQgSxOpNWmeY| Tập 11;skyphim-VIPVS.net/bdzcKoQgUbETujI| Tập 12;skyphim-VIPVS.net/ipgUZqWYOrkHpSs| Tập 13;skyphim-VIPVS.net/lqAKRYHHLdTIWrP| Tập 14;skyphim-VIPVS.net/VeeZkDzKOjGdeLR| Tập 15;skyphim-VIPVS.net/NXWpEcNgmZXfyhy| Tập 16;skyphim-VIPVS.net/tjRrUvcVLFBkuiW| Tập 17;skyphim-VIPVS.net/utLwQRZOudaTtXn| Tập 18;skyphim-VIPVS.net/aoRyrHnRfoFGuRP| Tập 19;skyphim-VIPVS.net/TotYBtdQKOjUJkj| Tập 20;skyphim-VIPVS.net/hUemPQypisaSBcc| Tập 21;skyphim-VIPVS.net/awIqlofekwXZHLO| Tập 22;skyphim-VIPVS.net/rWfogSVNsTTgKBh| Tập 23;skyphim-VIPVS.net/qDaxtSmjHClPieJ| Tập 24;skyphim-VIPVS.net/iehXIKlCjApieGA| Tập 25;skyphim-VIPVS.net/HrlnBbURFwzWpPF| Tập 26;skyphim-VIPVS.net/OPSXyGTKlEpzahw| Tập 27;skyphim-VIPVS.net/SNnHcoLasyxYeTX| Tập 28;skyphim-VIPVS.net/aqLEKITbWXafzgL| Tập 29;skyphim-VIPVS.net/raLqVZuXkXePhQN| End 30;skyphim-VIPVS.net/ZYUhPOJkYiaprxh| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2020
  • Thể Loại:
  • Phiêu Lưu
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc