Bác Sĩ Nhỏ - Little Doctor (2020)
[stt/38/42 VS] [hd/2020]
Anh bác sĩ Quách Tĩnh (Đổng Tử Kiện) luôn bị coi thường, theo đuổi Hoàng Dung (Trương Gia Nghê), bác sĩ xinh đẹp, trẻ tuổi trong viện. Quách Tĩnh phát hiện ra những vấn đề Hoàng Dung gặp phải trong cuộc sống và công việc. Với những nỗ lực không ngừng, chăm sóc cẩn thận, cuối cùng anh ấy hạnh phúc bên Hoàng Dung.
Diễn Viên: Đổng Tử Kiện, Trương Gia Nghê, Lưu Mẫn Đào, Lý Lập Quân
Số Tập: 42 Tập
Lịch Chiếu: ---
Bac-Si-Nho-2020, Dong Tu Kien, Truong Gia Nghe, Luu Man Dao, Ly Lap Quan [id] Tập 01;skyphim-VIPVS.net/PRYSbfUeMdGtKtJ| Tập 02;skyphim-VIPVS.net/jFXxQYWbMwYnujn| Tập 03;skyphim-VIPVS.net/vwsoICvpxrAmcLX| Tập 04;skyphim-VIPVS.net/WaqeMxkSKjJVREh| Tập 05;skyphim-VIPVS.net/kRvtGKfqLlSlSZw| Tập 06;skyphim-VIPVS.net/MFdwsTgwMabSTBX| Tập 07;skyphim-VIPVS.net/oDbztRvEnItGptf| Tập 08;skyphim-VIPVS.net/jFsiQwAVOFMCxeC| Tập 09;skyphim-VIPVS.net/zuMLiHcyWJqfGRA| Tập 10;skyphim-VIPVS.net/FzNisXIhCKcWYGr| Tập 11;skyphim-VIPVS.net/XamyDhjmupihXTJ| Tập 12;skyphim-VIPVS.net/FwSdOGBisnYCMiZ| Tập 13;skyphim-VIPVS.net/TgfRCQLNBlwHzLv| Tập 14;skyphim-VIPVS.net/gLpSFOMYwGPkmcV| Tập 15;skyphim-VIPVS.net/NvCFBrklOgFILrT| Tập 16;skyphim-VIPVS.net/yvYqZLQitjtfLSC| Tập 17;skyphim-VIPVS.net/mLxKapWnhixACOh| Tập 18;skyphim-VIPVS.net/MyKdFlsgnXgekCC| Tập 19;skyphim-VIPVS.net/sZdgFDMuxwZkemU| Tập 20;skyphim-VIPVS.net/sHYgPVwrMiqfRdb| Tập 21;skyphim-VIPVS.net/fsgCPWaLDIbdqMw| Tập 22;skyphim-VIPVS.net/yqavXbrHSYGNqse| Tập 23;skyphim-VIPVS.net/GiTxvOMPRDwDhpP| Tập 24;skyphim-VIPVS.net/ENcXGgpyTeCVcXM| Tập 25;skyphim-VIPVS.net/rxwjYZWeaSVcCFB| Tập 26;skyphim-VIPVS.net/uUGcFMReGlVnbaF| Tập 27;skyphim-VIPVS.net/CHiJQfSxItNVbuz| Tập 28;skyphim-VIPVS.net/EMXzYxCwjBsQPMX| Tập 29;skyphim-VIPVS.net/MHuazAmocofEoTa| Tập 30;skyphim-VIPVS.net/TgCXthCVYeTRDlo| Tập 31;skyphim-VIPVS.net/JIOfUzywhLWTbgN| Tập 32;skyphim-VIPVS.net/aXlhMcBLGlGuvvr| Tập 33;skyphim-VIPVS.net/mQXNHDvpSzKdEaE| Tập 34;skyphim-VIPVS.net/zGsndWWMrgpHNJY| Tập 35;skyphim-VIPVS.net/yHanysaPITfZQDy| Tập 36;skyphim-VIPVS.net/SaiVeSIYOkTXuXx| Tập 37;skyphim-VIPVS.net/LAaTohqUljHnnvq| Tập 38;skyphim-VIPVS.net/OqhJgPhxvswyxxU| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2020
  • Thể Loại:
  • Tình Yêu
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc