Dấu Vết - Trace (2020)
[stt/30/36 VS] [hd/Full 36 TM]
Bộ phim kể về sự phối hợp giữa Liêu Nham, một pháp y tài giỏi nức tiếng và Lương Mạch Kỳ, một chuyên gia tâm lý tội phạm trong việc điều tra phá giải những vụ trọng án bí ẩn.
Diễn Viên: Từ Chính Khê, Diêu Địch, Vương Tấn, Trương Quân Nhiên
Số Tập: 36 Tập
Dau-Vet-Trace-2020 - Tu Chinh Khe, Dieu Dich, Vuong Tan, Truong Quan Nhien, Từ Chính Khê, Diêu Địch, Vương Tấn, Trương Quân Nhiên [id] Tập 01;skyphim-VIPTM.net/SPSLgIEEwOAkIif| Tập 02;skyphim-VIPTM.net/enzTDaAqqNJLbUG| Tập 03;skyphim-VIPTM.net/BjUdIqMMeSFgjsO| Tập 04;skyphim-VIPTM.net/skQQmByiFgJxDjC| Tập 05;skyphim-VIPTM.net/shtIWOKxJyxzgRz| Tập 06;skyphim-VIPTM.net/AMYKhnwRaIrMCsF| Tập 07;skyphim-VIPTM.net/grlFDhblLhTmIau| Tập 08;skyphim-VIPTM.net/lGaJyfLuREMbxpZ| Tập 09;skyphim-VIPTM.net/rqBYNvvXWOxAodR| Tập 10;skyphim-VIPTM.net/YRFNeXNbobBtxKI| Tập 11;skyphim-VIPTM.net/RLzctZFsNJXaCIf| Tập 12;skyphim-VIPTM.net/BYbdKsLeVNmxaGE| Tập 13;skyphim-VIPTM.net/jzfmGXLQXqQqnyz| Tập 14;skyphim-VIPTM.net/qisGhhkbikQzcJq| Tập 15;skyphim-VIPTM.net/MFCwTGLlkBrnuhW| Tập 16;skyphim-VIPTM.net/QDTHOzFZmLPZqLs| Tập 17;skyphim-VIPTM.net/qQiunAktkGosZRp| Tập 18;skyphim-VIPTM.net/VdFcOqJsQCsAAZk| Tập 19;skyphim-VIPTM.net/FPAfkodLGvYspDW| Tập 20;skyphim-VIPTM.net/uCZSnEdSMMhflpr| Tập 21;skyphim-VIPTM.net/JavDSqAjtVoebla| Tập 22;skyphim-VIPTM.net/cgTSXVuWfndhmFo| Tập 23;skyphim-VIPTM.net/WJUnPRzpNYUgiEx| Tập 24;skyphim-VIPTM.net/djfohnNywUjKlKN| Tập 25;skyphim-VIPTM.net/ngMSJhVFATRIuya| Tập 26;skyphim-VIPTM.net/EyBcSCqcjSJqUnr| Tập 27;skyphim-VIPTM.net/ZWYDzyIaGyQGrZI| Tập 28;skyphim-VIPTM.net/HTfuRwSlzePnXFt| Tập 29;skyphim-VIPTM.net/MPFcEbHHXTXIJLA| Tập 30;skyphim-VIPTM.net/tWUmYJUSmQSwrsC| Tập 31;skyphim-VIPTM.net/OKtZhrvtOBaUgHr| Tập 32;skyphim-VIPTM.net/RfvDXputsOqUjTE| Tập 33;skyphim-VIPTM.net/zwWEboXeWKlhNAh| Tập 34;skyphim-VIPTM.net/vVpUqvfIZHPtLyc| Tập 35;skyphim-VIPTM.net/NqhnjeTkuvdXMtl| End 36;skyphim-VIPTM.net/dFNlpHUoyuhtxef| Tập 01;skyphim-VIPVS.net/aDFImphFLawcAgG| Tập 02;skyphim-VIPVS.net/JRcpquQxjgoxGCn| Tập 03;skyphim-VIPVS.net/QxJNpLHcoNqByHz| Tập 04;skyphim-VIPVS.net/mkfNVQiMKYhnpxD| Tập 05;skyphim-VIPVS.net/qiUDlGXtUvtkEBH| Tập 06;skyphim-VIPVS.net/VWQBjyteIwnEbtT| Tập 07;skyphim-VIPVS.net/UgSRXGcuFlFHIcw| Tập 08;skyphim-VIPVS.net/UyXlLFWvlacQSGV| Tập 09;skyphim-VIPVS.net/RWvGWKkWzZcCErg| Tập 10;skyphim-VIPVS.net/tRavoEzvpOSsmeX| Tập 11;skyphim-VIPVS.net/VMdvVvTkWscpjZK| Tập 12;skyphim-VIPVS.net/NZnpGGuthjVwTok| Tập 13;skyphim-VIPVS.net/HoJoAqWSpUCGlgm| Tập 14;skyphim-VIPVS.net/acGzzFhwpVsgJPA| Tập 15;skyphim-VIPVS.net/HstoPgPlyNjRmnS| Tập 16;skyphim-VIPVS.net/FRZXHsyGVEnPiDb| Tập 17;skyphim-VIPVS.net/boLkXvXFnHYrdGW| Tập 18;skyphim-VIPVS.net/hxrXazYdiKoZhUB| Tập 19;skyphim-VIPVS.net/QLwFEUbPgxAtHtx| Tập 20;skyphim-VIPVS.net/GANefJlJjoHhkzG| Tập 21;skyphim-VIPVS.net/hgKMSDsqLuINFeF| Tập 22;skyphim-VIPVS.net/fTfOvUUebhszLGS| Tập 23;skyphim-VIPVS.net/KWvToxAisUljDut| Tập 24;skyphim-VIPVS.net/pthOdbXQoiBotAu| Tập 25;skyphim-VIPVS.net/uWGWuPNIHPjdAzw| Tập 26;skyphim-VIPVS.net/FJpxPPeLzQDtFno| Tập 27;skyphim-VIPVS.net/oNqAZCFcMESLAls| Tập 28;skyphim-VIPVS.net/TkFrfzgGCnHmymW| Tập 29;skyphim-VIPVS.net/HcqvcyrjBmiCpds| Tập 30;skyphim-VIPVS.net/JZDpAEDfBmkBzSU| 31 RAW;skyphim-VIPVS.net/RzSikJyViMBBOwB| 32 RAW;skyphim-VIPVS.net/OGjFpkxZMtJJVtP| 33 RAW;skyphim-VIPVS.net/NrFbdOEPgimVzGh| 34 RAW;skyphim-VIPVS.net/VFZRtQoebWTPvLh| 35 RAW;skyphim-VIPVS.net/mOvxtpsTpOgOIeA| End RAW;skyphim-VIPVS.net/ttuHEhwpFxXPChf| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2020
  • Thể Loại:
  • Hình Sự
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc