Dr Stone - Dr Stone (2019)
[stt/Full 24 VS] [hd/2019]
Ngày nọ, Taiju, một chàng học sinh cao trung, quyết định lấy hết dũng khí 5 năm trời để tỏ tình với người thương của mình. Dè đâu chưa kịp dứt câu, một hiện tượng thần bí đã hóa tất cả con người trên thế giới thành đá, kể cả cậu. Với ý chí sắt đá, Taiju đã chờ nhiền nghìn năm để tỉnh giấc. Cậu phát hiện ra thế giới đã sụp đổ nhưng cậu lại gặp được bạn thân Senku. Hai người quyết định khôi phục lại nên văn minh nhân loại bằng KHOA HỌC.
Số Tập: 24 Tập
Dr-Stone-2019 [id] Tập 01;skyphim-VIPVS.net/fvPmNVUleVLulLS| Tập 02;skyphim-VIPVS.net/kfIIIHezaBreiFi| Tập 03;skyphim-VIPVS.net/hocmBbMUdYYzhdy| Tập 04;skyphim-VIPVS.net/EbINaaacGwIozPQ| Tập 05;skyphim-VIPVS.net/RzJDBSFkkLZYPUu| Tập 06;skyphim-VIPVS.net/yQgtqMDBoeIsFpm| Tập 07;skyphim-VIPVS.net/jDiUWiVYAVyWtWF| Tập 08;skyphim-VIPVS.net/JuYJzajBCXvBTMl| Tập 09;skyphim-VIPVS.net/iIgHFYMIKNmZNvy| Tập 10;skyphim-VIPVS.net/xiwZHIQVBzQoShU| Tập 11;skyphim-VIPVS.net/rKpamyTMIiDBafi| Tập 12;skyphim-VIPVS.net/AfAacJDmSzNDhpr| Tập 13;skyphim-VIPVS.net/vOIgTyuUmpZtKOi| Tập 14;skyphim-VIPVS.net/iTVOeHSaVMzcFoG| Tập 15;skyphim-VIPVS.net/WuIlgiRCcqmErId| Tập 16;skyphim-VIPVS.net/CQIYMWxwiAxoKBH| Tập 17;skyphim-VIPVS.net/XkLQJmtofOyhUnN| Tập 18;skyphim-VIPVS.net/SwTTtHpCxaWrDBa| Tập 19;skyphim-VIPVS.net/ZPZbMMVWlmlAwgt| Tập 20;skyphim-VIPVS.net/BnmkvEwrWgdQfMb| Tập 21;skyphim-VIPVS.net/HEWpyhPRXQarOIY| Tập 22;skyphim-VIPVS.net/TJGgubHBzsakwYK| Tập 23;skyphim-VIPVS.net/WOVvcJdwIbDHual| End 24;skyphim-VIPVS.net/yHKAbJPOvXGiraS| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2019
  • Thể Loại:
  • Hoạt Hình
  • Quốc Gia:
  • Nhật Bản